Ungdomens Nykterhetsförbund mottog gåva

Ungdomens Nykterhetsförbund mottog gåva

I samband med att Stortempelmästarerådet sammanträdde i Jönköping helgen 19-21 november så hade närliggande Tempel inbjudits för att tillsammans med Ungdomens Nykterhetsförbund i Jönköping närvara vid utdelandet av en gåva från Carin och Kjell Wahlströms minnesfond.

– Ni har nu en egen fastighet! Nu gäller det för er att fylla den med verksamhet, sade vice Stormästare Kent Ivarsson vid dagens utdelning av årets stipendium ur Carin och Kjell Wahlströms minnesfond.

– UNF har allltid fokuserat på meningsfull fritid och meningsfullhet är det bästa för förebygga missbruk i framtiden,  svarade distriksordförande i UNF Jönköping Henrik Yxing när han tillsammans med vice distriktsordförande Ellinor Löf tog emot och tackade för stipendiet på 50 000 kr. 

Rosa Villan drivs av ideella krafter från Ungdomens Nykterhetsförbund (UNF) i Jönköping. De vill att fler ska engagera sig och känna att de har en meningsfull fritid. Det starkaste engagemanget bildas när aktiviteter skapas av deltagarna själva.

UNF är öppet för alla ungdomar som väljer att ta ställning. Därför är vi måna om att alla som vill ska ha möjlighet att engagera sig i Rosa Villan.

UNFs Distritksordförande Henrik Yxing, Tempel Riddare Ordens vice Stormästare Kent Ivarsson, UNFs vice Distriktsordförande Ellinor Löf

Rosa Villan i Jönköping

UNF ser Rosa Villan som världens möjlighet att kunna erbjuda alla en mötesplats som för människor närmare varandra. UNF vill fokusera på att ungdomar, genom huset, erbjuds verktyg för att kunna skapa en meningsfull fritid där de själva har ansvaret. Genom Rosa Villan vill UNF göra världen till en bättre plats.

Externa länkar:

UNF-distriktets diplom
En sommarbild av Rosa Villan mitt i Jönköping precis vid Vätterns strand.
En Demokratisk Och Solidarisk Värld Fri Från Droger
Rosa Villan med vy ut över Vättern

Carin och Kjell Wahlströms minnesfond

Varje år delar Tempel Riddare Orden ut totalt 50000 kr till en eller två organisationer ur Carin och Kjell Wahlströms minnesfond.

Carin och Kjell Wahlström donerade via gåva och testamente pengar för att inrätta en minnesfond. De bodde och verkade i Östersund större delen av sitt liv. Både Carin och Kjell var på olika sätt verksamma i Tempel Riddare Orden. Carin avled 2014 och Kjell avled 2017. Båda var vid sin bortgång långt över 90 år fyllda.

Anslag ur minnesfonden ska tilldelas barn- och ungdomsorganisationer som jobbar mot alkohol och andra droger. Pengarna skall användas till aktiviteter för barn- och ungdomar.

Carin och Kjell Wahlström Östersund
Kjell och Carin Wahlström

Tempel Riddaren nr 3, 2021

Temel Riddaren nr 3, 2021 - Ordensarbetet startar upp!

Nu är ett nytt nummer av tidningen Tempel Riddaren ute! I detta nummer kan du läsa om ordens återstart efter pandemin, men även om nästa års General Konvent som kommer äga rum i Uppsala.

Tidningen hittar du som vanligt här på hemsidan. Klicka på omslaget för att läsa!

Den 1 september börjar ordensverksamheten igen!​

Tempel Riddare Orden monumentet i Gränna

Den 1 september börjar ordensverksamheten igen!

Stor Tempel Mästare Rådet har vid extra sammanträde den 30 juni beslutat, att om läget inte försämras, häva det generella mötesstoppet från den 1 september 2021. Dock råder fortfarande rekommendationer om att hålla avstånd, varför receptioner inte tillåts förens tidigast 1 oktober. 

Utöver detta begränsas vissa moment i våra ritualer, vilket meddelas Tempel och Utposter.

Stormästare Mats Valli säger:

Jag vet att många sett fram emot att få börja verksamheten igen, och att vi har många som står på tur att recipiera. Jag ber er hålla ut lite, så att vi inte i onödan riskerar våra Bröders hälsa. 

För att vet exakt hur och när ditt Tempel och Utpost planerar uppstart av verksamheten så kontakta din Mästare eller Sändebud.

Stormästaren i Stortemplet för Sverige och Finland Mats Valli

Orden öppnar upp efter pandemin

Stormästaren i Stortemplet för Sverige och Finland Mats Valli

Orden öppnar upp efter pandemin

Nu kan vi skönja ljuset i tunneln

I senaste numret av Tidningen Tempel Riddaren (2021, 2) skriver Stortemplet för Sverige och Finlands Stormästare Mats Valli om ordensverksamhetens uppstart efter pandemin. Där går bl a att läsa följande.

Snart är även vårterminen över, utan att vi kunnat samlas kring de symboler och ritualer vi varit vana vid. Men vi kan nu skönja ljuset på andra sidan den mörka tunneln.

Att Ordensarbetet legat nere så lång tid har naturligtvis påverkat oss alla. I några Tempel har man försökt hitta alternativa sätt att hålla kontakten. Några har träffats utomhus, några via videomöten på internet. Men det står sig slätt mot att få hålla riktiga Ordensmöten igen.

Stortempelmästarerådet hade den 17 maj  ett videomöte med alla Mästare. Tanken bakom detta var just att planera för uppstart igen så fort våra myndigheter säger att det kan ske under säkra former.

Vissa restriktioner kommer vi nog att få leva med en längre tid, men det är min förhoppning att vi till hösten åter får samlas till arbete i Ordens och det godas tjänst!

Stormästaren i Stortemplet för Sverige och Finland Mats Valli
Stormästaren i Stortemplet för Sverige och Finland Mats Valli

Nytt nummer ute av Tidningen Tempel Riddaren

Tidningen Tempel RIddaren 2021 nr 2

Årets andra nummer av Tempel Riddaren ute nu!

Tidningen Tempel RIddaren 2021 nr 2

Nu kan du läsa senaste numret av vår tidning här på hemsidan!

Ur innehållet:

  • Ledare av Carin Wiking, TBO
  • Ljuset i tunneln – Mats Valli, SM
  • Porträtt Sven Selander, Östersund
  • TBO planerar för nystart
  • Nedslag i historen

Och mycket mer. I brevlådan kommer tidningen vecka 21.
Finns att läsa på vår hemsida!

Sven Selander Tempel Riddare i över 60 år!

I Riddaretemplet Jämteborg inlänkades i mars 1961 en broder som sedan väldigt många bröder i Norrland och också i övriga Sverige lärt känna och uppskatta.

Förutom ett långt och aktivt jobb i Templet i Östersund så tillträdde han 1995 uppdraget som Provinskapitelmästare i Norrland, vilket han sedan hade under fyra perioder, det vill säga tolv år. Samtidigt var han åren 1995–2000 SUM och åren 2001–2006 SSKM i Stor Templet för Sverige och Finland. 

Tempel Byggare Orden på nya orter

Starten av Förgården i Östersund inspirerade till en fortsättning i Söderhamn. Systrar från Stockholm, Hudiksvall, Söderhamn och Sundsvall samlades till ett högtidligt möte i Söderhamn i januari i fjol. Nu planeras det för att gå vidare till Hudiksvall i höst.

Uppdaterad information angående Covid-19

Uppdaterad information angående påverkan från Covid19 på Ordens verksamhet

Information från Stortempelmästarerådet (STMR):

STMR följer hela tiden utvecklingen av pandemin. Under gårdagskvällen hölls ett möte med STMR.
Beslutet är givetvis fortsatt att följa de nationella råd finns, men nu också regionala och lokala råd som varierar över landet.

Pandemin har åter tagit fart i stora delar av landet, och flera regioner har infört lokala råd. STMR inför inga nya nationella restriktioner för vår ordensverksamhet, utan våra Tempel och Utposter kommer att följa de nationella, regionala och lokala riktlinjerna från våra myndigheter som ges.

När dessa föreskriver att vi inte ska träffa andra än dem vi möter dagligen (dvs inom vårt hushåll, arbete och liknande) så innebär det också att våra Tempel  och Utposter behöver ställer in sin verksamhet tills det åter är säkert att träffas.

De tidigare utskickade säkerhetsåtgärderna ska fortfarande följas i de Tempel och Utposter som fortfarande kan fortsätta sin verksamhet.

Templen och Utposterna ska  planera sin verksamhet för 2021 på sedvanligt sätt. Det är enklare att ställa in möten än att planera nya, och på det sättet kan verksamheten snabbt komma igång igen så fort nationella, regionala och lokala råd så medger.

Stortempelmästarerådet i Stor Templet för Sverige och Finland av Tempel Riddare Orden

Mats Valli
Stormästare

Begränsad Ordensverksamhet under hösten

Begränsad Ordensverksamhet under hösten 2020

Med anledning av den pågående pandemin så har Det Högsta Rådet tillsammans med Stortempelmästarerådet beslutade att mötesverksamheten under hösten kraftigt ska begränsas. Bl a kommer bara möten hållas i Invigningsgraden, ordens första grad, och då utan reception. Utposter kommer endast hålla Utpostmöten utan reception

Det gör att vår Tempel kommer eka ovanligt tomma under hösten.

Stormästaren Mats Valli skriver i sin information till alla Tempel och Utposter

– Många av våra bröder tillhör någon av riskgrupperna för Covid-19. Vi förstår att dessa regler innebär svårighet för många Tempel att starta upp sin verksamhet. Omsorgen om våra bröders hälsa och säkerhet går dock alltid i första hand.

Undrar du över vad som gäller för just ditt Tempel? Ta kontakt med ditt Tempels Mästareråd, de har fått mer detaljerade information!

Läs gamla tidningar från 1920

Läs gamla nummer av Ordens tidning

Första numret av Tidningen Tempel Riddaren kom ut i januari 1920. Eller rättare sagt i början av februari, eftersom tillståndet från Generalpoststyrelsen inte blev klart förens då. Som en del i att uppmärksamma tidningen och ge medlemmar och andra möjlighet till en historisk tillbakablick så kommer du kunna ladda ner gamla nummer av tidningen här från vår hemsida.

Då nästan all ordensverksamhet ligger nere pga Coronapandemin så kommer här ett nytt inslag som ger kunskap om vår Orden men även en inblick om att saker och ting både bevaras och förändras.

Tidningarna finner du på vår hemsida under menyn Aktuellt >> Tidningen Tempel Riddaren

Vi hoppas du får mycket nöje!

JUNIS och Frälsningsarmén mottog stipendium ur minnesfond

JUNIS och Frälsningsarmén stipendie ur Carin och Kjell Wahlströms minnesfond

I samband med Riddare Templet S:t Hans 110-årsfirande i Visby den 6 oktober överlämnade Vice Stormästare Kent Ivarsson två stipendium till IOGT-NTOs Juniorförbund JUNIS och Frälsningsarmén på Gotland.

Vice Stormästaren överlämnade 2 checkar på 25000 kr vardera till JUNIS och Frälsningsarmé. JUNIS kommer använda pengarna till sin lägerverksamhet och Frälsningsarmén anordnar läger För stora och små.

JUNIS mottager stipendiet ur Vice Stormästaren Kent Ivarssons hand
Storkonslern, JUNIS, Frälsningsarmén och Vice Stormästaren på gemensam bild

– Det är med glädje jag delar ut dessa stipendier till er. Det var Carin och Kjells önskemål om att detta skulle komma barn och unga tillgodo i en nykter miljö, sa vice Stormästaren Kent Ivarsson när han överlämnade diplomet till mottagarna.

Läs mer om mottagarorganisationerna på deras egna hemsidor:

Carin och Kjell Wahlströms minnesfond

Varje år delar Tempel Riddare Orden ut totalt 50000 kr till en eller två organisationer ur Carin och Kjell Wahlströms minnesfond.

Carin och Kjell Wahlström donerade via gåva och testamente pengar för att inrätta en minnesfond. De bodde och verkade i Östersund större delen av sitt liv. Både Carin och Kjell var på olika sätt verksamma i Tempel Riddare Orden. Carin avled 2014 och Kjell avled 2017. Båda var vid sin bortgång långt över 90 år fyllda.

Anslag ur minnesfonden ska tilldelas barn- och ungdomsorganisationer som jobbar mot alkohol och andra droger. Pengarna skall användas till aktiviteter för barn- och ungdomar.

Carin och Kjell Wahlström Östersund
Kjell och Carin Wahlström

Ny och omvalda Stormästare

Ny och omvalda Stormästare i Tempel Riddare Orden och Tempel Byggare Orden

I månadsskiftet juli och augusti höll de båda Ordnarna Tempel Riddare Orden och Tempel byggare Orden General Konvent i Karlstad! I samband med detta om- och nyvaldes Stormästare!

Stormästarna och Högste Stormästaren för Tempel Riddare Orden och Tempel Byggare Orden
Stående fr v: Stormästaren i Stor Templet för Norge, Island och Färöarna Aage-Roar Ass, Stormästaren för Tempel Byggare Orden i Sverige och Norge Kari Dahle Halvorsen, Stormästaren i Stor Templet för Sverige och Finland Mats Valli. Sittande: Högste Stormästaren för Tempel Riddare Orden Per Fredheim
Stormästaren i Stortemplet för Danmark Leif Jensen
Stormästaren i Stor Templet för Danmark av Tempel Riddare Orden Leif Jensen

I samband med de olika förhandlingsmötens som hölls i Karlstad vi månadsskiftet valdes en ny Stormästare för Stortemplet i Norge, Island och Färöarna och en ny för Stortemplet för Danmark, båda Tempel Riddare Orden.

En ny Stormästaren för Tempel Byggare Orden i Norge och Sverige valdes!

Stormästaren i Stortemplet för Sverige och Finland, samt Högste Stormästaren i Tempel Riddare Orden omvaldes!

Under Om Orden / Ordens ledning kan du se bilder på deras råd, styrelser.