Om Tempel Riddare Orden

Tempel Riddare Ordens arbete är värdebaserat och bygger på värderingar som lyfter fram människovärdet. Ett värde som talar om  att varje människa är unik. Ett värde som innebär att vi ska möta varandra med respekt och värdighet. Ett värde att försvara och upprätthålla, idag och för framtiden.

I ett samhälle där människans värde kommit i skymundan är detta arbete viktigare än någonsin. Ett arbete där alla goda krafter behövs.

Tempel Riddare Ordens fyra hörnstenar