Kungörelse Gradgivning i STICG (9) i Uddevalla

Tempel Riddare Ordens logotype

Ordens kansli 2017-04-30

Tempel Riddare Ordens logotype

Kungörelse

Kungörelse
Ordens kansli 2017-06-01

Stor Templet för Sverige och Finland inbjuder till

Gradgivning i
Stor Templets Inre Cirkels Grad

Lördagen den 18 november 2017 kl. 12.00 i Riddare Templet Knapes lokaler, Kålgårdsbergsgatan 2, Uddevalla

Anmälan till reception och deltagande krävs!

Receptionsanmälan görs på fastställd blankett till Stor Kanslern senast den 14 oktober 2017. Bröder med STICG eller högre grader, deltagare, skall också anmäla deltagande och om de önskar delta i Brödramåltiden.

Klädsel: HD eller EHD

Samling
Ämbetsmän och tjänstemän kl. 10.00
Recipierande Bröder kl. 11.00
Övriga Bröder kl. 11.30

Anmälan till brödramåltid
Anmälan senast den 14 oktober 2017 till Stor Kanslern Br Claes Göran Edberg 073-6871669 eller e-post skr@tempelriddareorden.se Meddela vid anmälan om specialkost önskas.

Varmt välkomna till högtid i Tempel Riddare Orden

Mats Valli
Stor Mästare

Claes Göran Edberg
Stor Kansler