Tempel Riddare Orden

Tempel Riddare Ordens logotype
Stortemplet

Tempel Riddare Ordens Stamhus i SverigeStamhuset: Kammakargatan 56, Stockholm
Postadress: Dansbanevägen 5, C/o Edberg, 184 39 Åkersberga
E-post: kontakt@tempelriddareorden.se

Tidningen Tempel Riddaren
E-post: tidning@tempelriddareorden.se

Tillbehörsexpeditionen

Tempel Riddare Orden Glas Kub OljelampaTillbehörsexpeditionen säljer och underhåller ordensmateriel till Tempel och Utposter. Enskilda Bröder vänder sig till Templens sekreterare för beställningar.

Adress: Kammakargatan 54, 111 60 Stockholm
Tel: +46 8 21 13 10
E-post: tro.exp@tempelriddareorden.se

Expeditionsföreståndare: Erik Östberg

Öppettider:
Måndagar och Torsdagar kl. 9 - 14. OBS! endast under september-maj.

Andra Stortempel

Sigill Stortemplet for Norge och Island av Tempel Ridder Ordenen

Tempel Ridder Ordenen
Stor Templet for Norge,  Island og Færøyene

www.tempelridderordenen.no


Sigill Stortemplet For Danmark av Tempel Ridder Ordenen
Tempel Ridder Ordenen
Stor Templet for
Danmark
www.tempelridderordenen.dk

Tempel och Utposter i Sverige och Finland

Tempel Riddare Orden finns i hela Norden, och i Sverige och Finland finns det 41 Tempel och 13 Utposter. Dessa är indelade i tre Provinskapitel, Mellersta, Norra och Södra. Klicka på respektive ort för mer information!

Tempel per Provinskapitel: