Ny Stormästare vald vid General Konventet i Uppsala

Ny Stormästare vald

Under första veckan i augusti hölls Tempel Riddare Ordens General Konvent i Uppsala. Nya råd valdes till de olika nivåerna i Orden.

Till ny Stormästare i Stortemplet för Sverige och Finland valdes Ordensprefekten, Riddaren av det via korset Jan Gunnars, från Riddare Templet Knape i Uddevalla. Han kommer tillsammans med sitt nyvalda råd att leda Stortemplet den kommande 3-årsperioden.

Tidningen Tempel Riddaren 2, 2022

Tidningen Tempel Riddaren nr 2, 2022

Tidningen Tempel Riddaren nr 2, 2022 ute nu!

I detta nummer kan du bland annat läsa om följande:

       Ledare från SM TBO och TRO

       Rapport från Gradgivningar av STSF

       Välkommen till General Konventet i Uppsala

       Valnämndernas förslag

       Storceremonimästaren Christer Wik på dubbla uppdrag

       Full fart i Riddare Templet Concordia

       Inbjudan Riddare Templet Sirius 100 år

 

Tidningen laddar du som vanligt ner från vår hemsida genom att klicka här!

Tidningen Tempel Riddaren nr 2, 2022

Tidningen Tempel Riddaren 2022-1

Tempel Riddaren nr 1 - 2022

Årets första nummer av Tidningen Tempel Riddaren ute!

Ur detta nummer

 • Nya ledamöter i TBOs Stormästarråd
 • General Konventet – Årets begivenhet
 • Nödvändigheten att blicka framåt
 • Riddare Templet Westgothia i Skara 90 år
 • Tre nyavalda Mästare
 • Receptioner i Riddare Templet Concordia
 • Kungörelser för gradgivning i HTG, General Konvent 2022, Stor Tempel Möte
 • Stipendium för stöd till behövande i Motala
Detta och mycket mer kan du läsa om på i tidningen på vår hemsida! Välj meny Aktuell ovan, eller klicka här för att komma till tidningarna!
Tempel Riddaren nr 1 - 2022

Kungörelse General Konvent 2022

Kungörelse

General Konvent 2022

Det Högsta Templet av Tempel Riddare Orden

Sammanträder till General Konvent den 3-6 augusti år 2022 i staden Uppsala, Sverige.

Vad Ordens Lag stadgar om General Konvent återfinns i Kapitel II, § 1 till och med § 9.

Anmälningsblankett och information finner du i Ordens tidningar och på General Konventets hemsida.

Per Fredheim
Högste Stormästare

Per-Ingvar Krantz
Högste Storkansler

Tempel Riddaren nr 4, 2021 ute nu

Tempel Riddaren nr 4, 2021 ute nu

Årets sista nummer av Tidningen Tempel Riddaren finns nu att läsa on-line! Här kan du läsa om Tempelverksamheten som åter startat och mer om kommande års General Konvent.

Ur innehållet

 •  Isländska systrar med i Tempel Byggare Orden
 • Ta alla chanser att berätta om Orden
 • I det vanliga sker det oväntade
 • Vi ska sträcka ut en hjälpande hand
 • General Konventet är snart här – Anmälningsblankett i tidningen
 • RT Concordias nya mästare är installerad
 • Covid 19 var nära att ta Ulfs liv
 • Ung pianist fick RT Balders stipendium
 • Omstart och inspiration för TBO
 • Gradgivningar i våra Tempel
 • Zonträffar för samordnade aktiviteter
 • Kungörelse
Tidningen kan du läsa online, du finner den under menyn Aktuellt ovan
Tempel Byggare Ordens Stormästare Carin Wiking under inspirationshelg för Orden

Tempel Riddaren nr 3, 2021

Temel Riddaren nr 3, 2021 - Ordensarbetet startar upp!

Nu är ett nytt nummer av tidningen Tempel Riddaren ute! I detta nummer kan du läsa om ordens återstart efter pandemin, men även om nästa års General Konvent som kommer äga rum i Uppsala.

Tidningen hittar du som vanligt här på hemsidan. Klicka på omslaget för att läsa!