Nytt nummer ute av Tidningen Tempel Riddaren

Tidningen Tempel RIddaren 2021 nr 2

Årets andra nummer av Tempel Riddaren ute nu!

Tidningen Tempel RIddaren 2021 nr 2

Nu kan du läsa senaste numret av vår tidning här på hemsidan!

Ur innehållet:

  • Ledare av Carin Wiking, TBO
  • Ljuset i tunneln – Mats Valli, SM
  • Porträtt Sven Selander, Östersund
  • TBO planerar för nystart
  • Nedslag i historen

Och mycket mer. I brevlådan kommer tidningen vecka 21.
Finns att läsa på vår hemsida!

Sven Selander Tempel Riddare i över 60 år!

I Riddaretemplet Jämteborg inlänkades i mars 1961 en broder som sedan väldigt många bröder i Norrland och också i övriga Sverige lärt känna och uppskatta.

Förutom ett långt och aktivt jobb i Templet i Östersund så tillträdde han 1995 uppdraget som Provinskapitelmästare i Norrland, vilket han sedan hade under fyra perioder, det vill säga tolv år. Samtidigt var han åren 1995–2000 SUM och åren 2001–2006 SSKM i Stor Templet för Sverige och Finland. 

Tempel Byggare Orden på nya orter

Starten av Förgården i Östersund inspirerade till en fortsättning i Söderhamn. Systrar från Stockholm, Hudiksvall, Söderhamn och Sundsvall samlades till ett högtidligt möte i Söderhamn i januari i fjol. Nu planeras det för att gå vidare till Hudiksvall i höst.

Uppdaterad information angående Covid-19

Uppdaterad information angående påverkan från Covid19 på Ordens verksamhet

Information från Stortempelmästarerådet (STMR):

STMR följer hela tiden utvecklingen av pandemin. Under gårdagskvällen hölls ett möte med STMR.
Beslutet är givetvis fortsatt att följa de nationella råd finns, men nu också regionala och lokala råd som varierar över landet.

Pandemin har åter tagit fart i stora delar av landet, och flera regioner har infört lokala råd. STMR inför inga nya nationella restriktioner för vår ordensverksamhet, utan våra Tempel och Utposter kommer att följa de nationella, regionala och lokala riktlinjerna från våra myndigheter som ges.

När dessa föreskriver att vi inte ska träffa andra än dem vi möter dagligen (dvs inom vårt hushåll, arbete och liknande) så innebär det också att våra Tempel  och Utposter behöver ställer in sin verksamhet tills det åter är säkert att träffas.

De tidigare utskickade säkerhetsåtgärderna ska fortfarande följas i de Tempel och Utposter som fortfarande kan fortsätta sin verksamhet.

Templen och Utposterna ska  planera sin verksamhet för 2021 på sedvanligt sätt. Det är enklare att ställa in möten än att planera nya, och på det sättet kan verksamheten snabbt komma igång igen så fort nationella, regionala och lokala råd så medger.

Stortempelmästarerådet i Stor Templet för Sverige och Finland av Tempel Riddare Orden

Mats Valli
Stormästare

Begränsad Ordensverksamhet under hösten

Begränsad Ordensverksamhet under hösten 2020

Med anledning av den pågående pandemin så har Det Högsta Rådet tillsammans med Stortempelmästarerådet beslutade att mötesverksamheten under hösten kraftigt ska begränsas. Bl a kommer bara möten hållas i Invigningsgraden, ordens första grad, och då utan reception. Utposter kommer endast hålla Utpostmöten utan reception

Det gör att vår Tempel kommer eka ovanligt tomma under hösten.

Stormästaren Mats Valli skriver i sin information till alla Tempel och Utposter

– Många av våra bröder tillhör någon av riskgrupperna för Covid-19. Vi förstår att dessa regler innebär svårighet för många Tempel att starta upp sin verksamhet. Omsorgen om våra bröders hälsa och säkerhet går dock alltid i första hand.

Undrar du över vad som gäller för just ditt Tempel? Ta kontakt med ditt Tempels Mästareråd, de har fått mer detaljerade information!

Läs gamla tidningar från 1920

Läs gamla nummer av Ordens tidning

Första numret av Tidningen Tempel Riddaren kom ut i januari 1920. Eller rättare sagt i början av februari, eftersom tillståndet från Generalpoststyrelsen inte blev klart förens då. Som en del i att uppmärksamma tidningen och ge medlemmar och andra möjlighet till en historisk tillbakablick så kommer du kunna ladda ner gamla nummer av tidningen här från vår hemsida.

Då nästan all ordensverksamhet ligger nere pga Coronapandemin så kommer här ett nytt inslag som ger kunskap om vår Orden men även en inblick om att saker och ting både bevaras och förändras.

Tidningarna finner du på vår hemsida under menyn Aktuellt >> Tidningen Tempel Riddaren

Vi hoppas du får mycket nöje!

JUNIS och Frälsningsarmén mottog stipendium ur minnesfond

JUNIS och Frälsningsarmén stipendie ur Carin och Kjell Wahlströms minnesfond

I samband med Riddare Templet S:t Hans 110-årsfirande i Visby den 6 oktober överlämnade Vice Stormästare Kent Ivarsson två stipendium till IOGT-NTOs Juniorförbund JUNIS och Frälsningsarmén på Gotland.

Vice Stormästaren överlämnade 2 checkar på 25000 kr vardera till JUNIS och Frälsningsarmé. JUNIS kommer använda pengarna till sin lägerverksamhet och Frälsningsarmén anordnar läger För stora och små.

JUNIS mottager stipendiet ur Vice Stormästaren Kent Ivarssons hand
Storkonslern, JUNIS, Frälsningsarmén och Vice Stormästaren på gemensam bild

– Det är med glädje jag delar ut dessa stipendier till er. Det var Carin och Kjells önskemål om att detta skulle komma barn och unga tillgodo i en nykter miljö, sa vice Stormästaren Kent Ivarsson när han överlämnade diplomet till mottagarna.

Läs mer om mottagarorganisationerna på deras egna hemsidor:

Carin och Kjell Wahlströms minnesfond

Varje år delar Tempel Riddare Orden ut totalt 50000 kr till en eller två organisationer ur Carin och Kjell Wahlströms minnesfond.

Carin och Kjell Wahlström donerade via gåva och testamente pengar för att inrätta en minnesfond. De bodde och verkade i Östersund större delen av sitt liv. Både Carin och Kjell var på olika sätt verksamma i Tempel Riddare Orden. Carin avled 2014 och Kjell avled 2017. Båda var vid sin bortgång långt över 90 år fyllda.

Anslag ur minnesfonden ska tilldelas barn- och ungdomsorganisationer som jobbar mot alkohol och andra droger. Pengarna skall användas till aktiviteter för barn- och ungdomar.

Carin och Kjell Wahlström Östersund
Kjell och Carin Wahlström

Ny och omvalda Stormästare

Ny och omvalda Stormästare i Tempel Riddare Orden och Tempel Byggare Orden

I månadsskiftet juli och augusti höll de båda Ordnarna Tempel Riddare Orden och Tempel byggare Orden General Konvent i Karlstad! I samband med detta om- och nyvaldes Stormästare!

Stormästarna och Högste Stormästaren för Tempel Riddare Orden och Tempel Byggare Orden
Stående fr v: Stormästaren i Stor Templet för Norge, Island och Färöarna Aage-Roar Ass, Stormästaren för Tempel Byggare Orden i Sverige och Norge Kari Dahle Halvorsen, Stormästaren i Stor Templet för Sverige och Finland Mats Valli. Sittande: Högste Stormästaren för Tempel Riddare Orden Per Fredheim
Stormästaren i Stortemplet för Danmark Leif Jensen
Stormästaren i Stor Templet för Danmark av Tempel Riddare Orden Leif Jensen

I samband med de olika förhandlingsmötens som hölls i Karlstad vi månadsskiftet valdes en ny Stormästare för Stortemplet i Norge, Island och Färöarna och en ny för Stortemplet för Danmark, båda Tempel Riddare Orden.

En ny Stormästaren för Tempel Byggare Orden i Norge och Sverige valdes!

Stormästaren i Stortemplet för Sverige och Finland, samt Högste Stormästaren i Tempel Riddare Orden omvaldes!

Under Om Orden / Ordens ledning kan du se bilder på deras råd, styrelser.

Stipendieutdelning till Suicide Zero

Överlämande av stipeium till Suicide Zero vid Tempel Riddare Ordens General Konvent i Kalrstad

Organisationen Suicide Zero erhöll stipendie vid årets General Konvent

I veckan som var hölls Tempel Riddare Ordens General Konvent i Karlstad. I samband med den festliga avslutningen delades ett stipendie ut.

Överlämande av stipeium till Suicide Zero vid Tempel Riddare Ordens General Konvent i Kalrstad
Högste Stormästaren Per Fredheim (tv) överlämnar checken på 50000 kr till företrädaren för Suicide Zero, Anna Sundkvist Kräutner (mitten). Högste Storskattmäsare Tor Ökvist (t.h.) håller i checken.

Det var organisationen Suicide Zero i Värmland som erhöll Tempel Riddare Ordens Stipendium på 50000 kr. Det delades ut i månadsskiftet juli/augusti i samband med Tempel Riddare Ordens och Tempel Byggare Ordens gemensamma General Konvent i Karlstad.

Suicide Zero är en ideell organisation som sedan 2013 arbetar för att radikalt minska självmorden. Cirka 1 500 personer tar sitt liv varje år. De allra flesta kan vi rädda. Suicide Zeros vision är ett samhälle utan självmord.

Anna Sundkvist Kräutner från Suicide Zero säger:
– Vi vill att fler ska göra mer för att färre ska ta sitt liv. Suicid är den största dödsorsaken bland unga. Tack vare stipendiet får vi möjlighet att föreläsa för ungdomar om suicid prevention och alkohol. Att öka kunskapen om vilka myter som finns, vilka  kännetecken som man  bör vara uppmärksam på och vad man kan göra själv när man mår dåligt. Det är viktigt att prata om.

Vi önskar dem all lycka med detta mycket viktiga arbete!

För att läsa mer om organisationen Suicide Zero rekommenderas deras hemsida och därifrån kan du söka vidare kontakter!

Extern länk
Suicide Zero – https://www.suicidezero.se/

Handlingar till STSF Stor Tempel Möte finns nu att ladda ner

Nu finns handlingarna till Stor Templet för Sverige och Finlands Stor Tempel Möte i Karlstad för nedladdning.

För att komma in på sidan behöver du ett lösenord. Lösenordet får du från av din M eller S i ditt Tempel.

För att komma till sidan med dokumenten klicka här!

Vi ses i Karstad! Stortempelmästarerådet i STSF

Kungörelse Gradgivning i STICG (9) i RT Balders Tempel i Halmstad

Stor Templet för Sverige och Finland av Tempel Riddare Orden
Tempel Riddare Ordens logotype

Kungörelse

Kungörelse
Ordens kansli i november 2018

Stor Templet för Sverige och Finland inbjuder till

Gradgivning i
Stor Templets Inre Cirkels Grad

Lördagen den 16 mars 209 kl. 12.00 i Riddare Templet Balders lokaler, Karl XI:s väg 33, Halmstad

Anmälan till reception och deltagande krävs!

Receptionsanmälan görs på fastställd blankett till Storkanslern senast den 24 februari 2019.

Bröder med STICG eller högre grader, deltagare, skall också anmäla deltagande och om de önskar delta i Brödramåltiden.

Klädsel: HD eller EHD

Samling
Ämbetsmän och tjänstemän kl. 09.00
Recipierande Bröder kl. 11.00
Övriga Bröder kl. 11.30

Anmälan till brödramåltid
Anmälan senast den 1 mars 2019 till Stor Kanslern Br Claes Göran Edberg 073-6871669 eller e-post skr@tempelriddareorden.se Meddela vid anmälan om specialkost önskas.

Varmt välkomna till högtid i Tempel Riddare Orden

Mats Valli
Stor Mästare

Claes Göran Edberg
Stor Kansler

Kungörelse Stortempelmöte

Stor Templet för Sverige och Finland av Tempel Riddare Orden
Tempel Riddare Ordens logotype

Kungörelse

Stortempelmöte

Stor Templet för Sverige och Finland sammanträder till ordinarie Stortempelmöte i Karlstad torsdagen den 1 augusti 2019. Vad Ordens lag stadgar om Stortempelmöte återfinns i kapitel III.

Mellersta, Norra och Södra Provinskapitlen sammanträder till ordinarie Provinskapitelmöten i Karlstad torsdagen den 1 augusti 2019. Vad ordens lag stadgar om Provinskapitelmöten återfinns i kapitel III.

Mats Valli
Stormästare

Claes-Göran Edberg
Storkansler

Tempel Riddare Orden Mellersta Provins Kapitlet

Christer Wik
Provinskapitelmästare
Mellersta Provinskapitlet

Axel Olofsson
Provinskapitelkansler
Mellersta Provinskapitlet

Tempel Riddare Orden Norra Provins Kapitlet

Kent Ivarsson
Provinskapitelmästare
Norra Provinskapitlet

Anders Perstarand
Provinskapitelkansler
Norra Provinskapitlet

Tempel Riddare Orden Södra Provinskapitlet

Vilgoth Wilhelmsson
Provinskapitelmästare
Södra Provinskapitlet

Bengt-Ove Pettersson
Provinskapitelkansler
Södra Provinskapitlet