Ungdomens Nykterhetsförbund mottog gåva

I samband med att Stortempelmästarerådet sammanträdde i Jönköping helgen 19-21 november så hade närliggande Tempel inbjudits för att tillsammans med Ungdomens Nykterhetsförbund i Jönköping närvara vid utdelandet av en gåva från Carin och Kjell Wahlströms minnesfond.

– Ni har nu en egen fastighet! Nu gäller det för er att fylla den med verksamhet, sade vice Stormästare Kent Ivarsson vid dagens utdelning av årets stipendium ur Carin och Kjell Wahlströms minnesfond.

– UNF har allltid fokuserat på meningsfull fritid och meningsfullhet är det bästa för förebygga missbruk i framtiden,  svarade distriksordförande i UNF Jönköping Henrik Yxing när han tillsammans med vice distriktsordförande Ellinor Löf tog emot och tackade för stipendiet på 50 000 kr. 

Rosa Villan drivs av ideella krafter från Ungdomens Nykterhetsförbund (UNF) i Jönköping. De vill att fler ska engagera sig och känna att de har en meningsfull fritid. Det starkaste engagemanget bildas när aktiviteter skapas av deltagarna själva.

UNF är öppet för alla ungdomar som väljer att ta ställning. Därför är vi måna om att alla som vill ska ha möjlighet att engagera sig i Rosa Villan.

UNFs Distritksordförande Henrik Yxing, Tempel Riddare Ordens vice Stormästare Kent Ivarsson, UNFs vice Distriktsordförande Ellinor Löf

Rosa Villan i Jönköping

UNF ser Rosa Villan som världens möjlighet att kunna erbjuda alla en mötesplats som för människor närmare varandra. UNF vill fokusera på att ungdomar, genom huset, erbjuds verktyg för att kunna skapa en meningsfull fritid där de själva har ansvaret. Genom Rosa Villan vill UNF göra världen till en bättre plats.

Externa länkar:

UNF-distriktets diplom
En sommarbild av Rosa Villan mitt i Jönköping precis vid Vätterns strand.
En Demokratisk Och Solidarisk Värld Fri Från Droger
Rosa Villan med vy ut över Vättern

Carin och Kjell Wahlströms minnesfond

Varje år delar Tempel Riddare Orden ut totalt 50000 kr till en eller två organisationer ur Carin och Kjell Wahlströms minnesfond.

Carin och Kjell Wahlström donerade via gåva och testamente pengar för att inrätta en minnesfond. De bodde och verkade i Östersund större delen av sitt liv. Både Carin och Kjell var på olika sätt verksamma i Tempel Riddare Orden. Carin avled 2014 och Kjell avled 2017. Båda var vid sin bortgång långt över 90 år fyllda.

Anslag ur minnesfonden ska tilldelas barn- och ungdomsorganisationer som jobbar mot alkohol och andra droger. Pengarna skall användas till aktiviteter för barn- och ungdomar.

Carin och Kjell Wahlström Östersund
Kjell och Carin Wahlström