Kungörelse Gradgivning i HTG (10) i Ordens Stamhus, Stockholm

Kungörelse

HÖGSTE STORMÄSTAREN har medgivit

GRADGIVNING
i Högsta Templets Grad, HTG

Söndagen den 22 mars 2020 kl 12.00 i Ordens Stamhus, Stockholm, Kammakargatan 54, Stockholm

Anmälan till reception och deltagande

Riddaretempel gör anmälan på fastställd blankett till Storkanslen senast den 1 mars 2020.

Bröder med HTG eller högre grader (deltagare) ska anmäla detta till Storkanslen. Alla måste anmäla om de önskar delta i Brödramåltiden.

Klädsel HD eller EHD.

Samling

11.00 Recipiender
11.30 Övriga Bröder
16.00 Mötet beräknas sluta

Anmälan till Brödramåltiden

Anmälan senast söndagen den 15 mars 2020 till HSKR Br Per-Ingvar Krantz 070-6361279 eller e-post hskr@tempelriddareorden.org
Meddela vid anmälan om specialkost önskas.

Varmt Välkomna till högtid i Tempel Riddare Orden

Per-Ingvar Krantz, Högste Storkansler

Yngve Haugstvedt, Högste Storceremonimästare

Kungörelse Gradgivning i STICG (9) i Ordens Stamhus, Stockholm

Kungörelse

Stor Templet för Sverige och Finland
inbjuder till

GRADGIVNING
i Stor Templets Inre Cirkel Grad, STICG

Lördagen den 21 mars 2020 kl 12.00 i Ordens Stamhus, Kammakargatan 54, Stockholm

Anmälan till Reception och deltagande

Receptionsanmälan görs på fastställd blankett till Storkanslern senast den 1 mars 2020.

Bröder med STICG eller högre grader (deltagare) ska också anmäla deltagande. Alla måste anmäla om de önskar delta i Brödramåltiden.

Klädsel HD eller EHD

Samling

09.00 Ämbetsmän och tjänstemän
11.00 Recipiender
11.30 Övriga Bröder

Anmälan till Brödramåltid

Anmälan senast söndagen den 15 mars 2020 till SKR br Curt Arne Gisleskog 070-3133993 eller e-post skr@tempelriddareorden.se
Meddela vid anmälan om specialkost önskas.

Varmt Välkomna till högtid i Tempel Riddare Orden

Mats Valli, Stormästare

Curt Arne Gisleskog, Storkansler

Kungörelse Gradgivning i STG (8) i Stockholm

KUNGÖRELSE OM GRADGIVNING

STORMÄSTAREN

i Stor Templet för Sverige och Finland
har medgivit

Sveriges Mellersta Provins Kapitel

GRADGIVNING i STG

Fredagen den 20 mars 2020 k. 19.00
i Stamhuset, Kammakargatan 54, Stockholm

Bröderna anmäler sig till Templets Sekreterare senast 16 februari 2020.

Receptionsanmälan görs på fastställd blankett till
PKKR Fredrik Topplund, Drabantgatan 4, 582 14 eller via e-post
fredrik.topplund@tempelriddareorden.se

senast den 23 februari 2020.

Bröder med STG och högre grader (deltagare) skall anmäla deltagande
samt om de önskar delta i Brödramåltid och anmäla ev. behov av specialkost
senast måndagen den 8 mars 2020 till
fredrik.topplund@tempelriddareorden.se
eller telefon 073-600 72 11.

Brödramåltiden kostar 250 kronor. Inbetalning görs till Stortemplet på
bankgiro 362-3626 eller SWISH nr 123 495 58 37 senast den 15 mars 2020.

Klädsel HD eller EHD

Samling

Recipierande Bröder samlas kl. 17.30
Övriga Bröder samlas kl. 18.00

Varmt välkomna till högtid i Tempel Riddare Orden

Christer Wik                  Fredrik Topplund
PKM                                      PKKR

Ny och omvalda Stormästare

Stormästarna och Högste Stormästaren för Tempel Riddare Orden och Tempel Byggare Orden

Ny och omvalda Stormästare i Tempel Riddare Orden och Tempel Byggare Orden

I månadsskiftet juli och augusti höll de båda Ordnarna Tempel Riddare Orden och Tempel byggare Orden General Konvent i Karlstad! I samband med detta om- och nyvaldes Stormästare!

Stormästarna och Högste Stormästaren för Tempel Riddare Orden och Tempel Byggare Orden
Stående fr v: Stormästaren i Stor Templet för Norge, Island och Färöarna Aage-Roar Ass, Stormästaren för Tempel Byggare Orden i Sverige och Norge Kari Dahle Halvorsen, Stormästaren i Stor Templet för Sverige och Finland Mats Valli. Sittande: Högste Stormästaren för Tempel Riddare Orden Per Fredheim
Stormästaren i Stortemplet för Danmark Leif Jensen
Stormästaren i Stor Templet för Danmark av Tempel Riddare Orden Leif Jensen

I samband med de olika förhandlingsmötens som hölls i Karlstad vi månadsskiftet valdes en ny Stormästare för Stortemplet i Norge, Island och Färöarna och en ny för Stortemplet för Danmark, båda Tempel Riddare Orden.

En ny Stormästaren för Tempel Byggare Orden i Norge och Sverige valdes!

Stormästaren i Stortemplet för Sverige och Finland, samt Högste Stormästaren i Tempel Riddare Orden omvaldes!

Under Om Orden / Ordens ledning kan du se bilder på deras råd, styrelser.

General Konvent 2019 i Karlstad

Nu kan du läsa mer och anmäla dig till årets höjdpunkt!

Nu öppnar vi upp sidorna till årets General Konvent i Karlstad. Där hittar du information om GK19, anmälningsblanketter, löpande information om vad som är bra att veta inför GK19.

Du hittar informationen om GK19 genom menyvalet General Konvent ovan eller genom att klicka här!

Varmt välkommen till Karlstad!

Sigill Det Högsta Templet av Tempel Riddare Orden The Supreme Temple and International Council Templars Of Honor and Temperence
Sigill Stortemplet for Norge och Island av Tempel Ridder Ordenen
Sigill Stortemplet For Danmark av Tempel Ridder Ordenen

Kungörelse Gradgivning i HTG (10) i RT Balders Tempel i Halmstad

Tempel Riddare Orden Det Högsta Templet
Tempel Riddare Orden Det Högsta Rådet

Kungörelse

Kungörelse
Det Högsta Rådets kansli november 2018

Högste Stormästaren har medgivit

Gradgivning i
Högsta Templets Grad (HTG)

Söndagen den 17 mars 2019 kl. 12.00 i Riddare Templet Balders lokaler, Karl XI:s väg 33, Halmstad

Anmälan till reception och deltagande krävs!

Receptionsanmälan görs på fastställd blankett till Storkanslern senast den 24 februari 2019. Bröder med HTG eller högre grader, deltagare, skall också anmäla deltagande och om de önskar delta i Brödramåltiden.

Klädsel: HD eller EHD

Samling
Recipierande Bröder kl. 11.00
Övriga Bröder kl. 11.30
Mötet beräknas sluta kl 16.00

Anmälan till brödramåltid
Anmälan senast den 1 mars 2019 till Högste Storkanslern Br Per-Ingvar Krantz 070-6361279 eller e-post hskr@tempelriddareorden.org Meddela vid anmälan om specialkost önskas.

Varmt välkomna till högtid i Tempel Riddare Orden

Per-Ingvar Krantz
Högste Storkansler

Yngve Haugstvedt
Högste Storceremonimästare

Kungörelse Gradgivning i STICG (9) i RT Balders Tempel i Halmstad

Stor Templet för Sverige och Finland av Tempel Riddare Orden
Tempel Riddare Ordens logotype

Kungörelse

Kungörelse
Ordens kansli i november 2018

Stor Templet för Sverige och Finland inbjuder till

Gradgivning i
Stor Templets Inre Cirkels Grad

Lördagen den 16 mars 209 kl. 12.00 i Riddare Templet Balders lokaler, Karl XI:s väg 33, Halmstad

Anmälan till reception och deltagande krävs!

Receptionsanmälan görs på fastställd blankett till Storkanslern senast den 24 februari 2019.

Bröder med STICG eller högre grader, deltagare, skall också anmäla deltagande och om de önskar delta i Brödramåltiden.

Klädsel: HD eller EHD

Samling
Ämbetsmän och tjänstemän kl. 09.00
Recipierande Bröder kl. 11.00
Övriga Bröder kl. 11.30

Anmälan till brödramåltid
Anmälan senast den 1 mars 2019 till Stor Kanslern Br Claes Göran Edberg 073-6871669 eller e-post skr@tempelriddareorden.se Meddela vid anmälan om specialkost önskas.

Varmt välkomna till högtid i Tempel Riddare Orden

Mats Valli
Stor Mästare

Claes Göran Edberg
Stor Kansler

Kungörelse Stortempelmöte

Stor Templet för Sverige och Finland av Tempel Riddare Orden
Tempel Riddare Ordens logotype

Kungörelse

Stortempelmöte

Stor Templet för Sverige och Finland sammanträder till ordinarie Stortempelmöte i Karlstad torsdagen den 1 augusti 2019. Vad Ordens lag stadgar om Stortempelmöte återfinns i kapitel III.

Mellersta, Norra och Södra Provinskapitlen sammanträder till ordinarie Provinskapitelmöten i Karlstad torsdagen den 1 augusti 2019. Vad ordens lag stadgar om Provinskapitelmöten återfinns i kapitel III.

Mats Valli
Stormästare

Claes-Göran Edberg
Storkansler

Tempel Riddare Orden Mellersta Provins Kapitlet

Christer Wik
Provinskapitelmästare
Mellersta Provinskapitlet

Axel Olofsson
Provinskapitelkansler
Mellersta Provinskapitlet

Tempel Riddare Orden Norra Provins Kapitlet

Kent Ivarsson
Provinskapitelmästare
Norra Provinskapitlet

Anders Perstarand
Provinskapitelkansler
Norra Provinskapitlet

Tempel Riddare Orden Södra Provinskapitlet

Vilgoth Wilhelmsson
Provinskapitelmästare
Södra Provinskapitlet

Bengt-Ove Pettersson
Provinskapitelkansler
Södra Provinskapitlet

Kungörelse General Konvent 2019

Tempel Riddare Orden Det Högsta Templet
Tempel Riddare Orden Det Högsta Templet

Kungörelse

General Konvent 2019

Det Högsta Templet av Tempel Riddare Orden sammanträder till General Konvent den 31 juli-3 augusti 2019 i staden Karlstad, Sverige.

Vad Ordens Lag stadgar om General Konvent återfinns i Kapitel II, § 1 till och med § 9.

Anmälningsblanketter och information kommer i nästa tidning, samt på Ordens hemsidor.

Per Fredheim
Högste Stormästare

Per-Ingvar Krantz
Högste Storkansler

Kungörelse Gradgivning i STG (8) i Jönköping

Tempel Riddare Orden Södra Provinskapitlet
Tempel Riddare Orden Södra Provinskapitlet

Kungörelse

Kungörelse
Ordens kansli i september 2018

Stormästaren i Stortemplet för Sverige och Finland har medgivit

Gradgivning i
Stor Tempel Graden

Lördagen den 20 oktober 2018 kl 13.00 i RT Minervas lokaler, N Strandgatan 46, Jönköping

Anmälan till reception och deltagande krävs!

Receptionsanmälan görs på fastställd blankett till Provin Kapitel Kanslern Bengt-Ove Pettersson, bengt-ove.pettersson@tempelriddareorden.se  snarast. Deltagare, skall också anmäla deltagande och om de önskar delta i Brödramåltiden. Meddela vid anmälan om specialkost önskas.

Klädsel: HD eller EHD

Samling
Ämbetsmän och tjänstemän kl. 10.00
Recipierande Bröder kl. 12.00
Övriga Bröder kl. 12.30

Varmt välkomna till högtid i Tempel Riddare Orden

Vilgoth Wilhelmsson
Proviskapitelmästare

Bent-Ove Pettersson
Provinskapitelkansler