I år, 2020, firar Tidningen Tempel Riddaren 100 år. I januari 1920 gavs nummer 1, årgång 1 ut. Bröderna tecknade sig för en prenumeration, och efterfrågan var stor. Man slog redan till nummer 1 den prognos man gjort. Här kommer avfotograferade nummer att publiceras allt eftersom. Klicka på bilden och tidningen öppnas som en PDF-fil.

Provnummer – Utgivet 1919

Ur innehållet

 • D:r Benjamin Rush
 • T.R.-Bladet
 • Våra avdelningar.
 • Vad är Utposter?
 • De tre senaste åren
 • Brev och Rapporter
 • De Första dagarna

T.-R.-BLADET. Årgång 1 -1920

N:o 1 Januari 1920

Ur innehållet:

 • J. O. Olsén – av Oskar Eklund
 • En riddare – dikt
 • T.-R.-Bladet. Om dess beslut att utgivas
 • Våra avdelningar
 • The Supreme Council
 • Hädangångna
 • Kärlek
 • Meddelande från S.T.M.R.
 • Små historiska anteckningar- S:t Johannes
 • Interiörbild från R.-T. Jämteborgs Ordenshus
 • Ur brev och rapporter
 • S.T.-mötet.
 • Tålamodet – dikt

N:o 2 Februari 1920

Ur innehållet:

 • Gunnar Hammarlund – av Oskar Eklund
 • Ett Lyckligt liv – Oskar Eklund
 • Ekonomin
 • Våra avdelningar
 • The Supreme Council
 • Vårt S T. M.R
 • Trons kraft
 • Prolog från R.T. Manhems allmänna högtidsmöte den 1/2 1920
 • Meddelande från S.T.M.R.
 • Ur brev och rapporter
 • Tjugo års verksamhet
 • Utgångspunkter- Efter d:r N. Lilja
 • Små historiska anteckningar

N:o 3 Mars 1920

Ur innehållet:

 • Vi och Supreme Council – C. S. Woodruff
 • Tempelbyggande – Gustav Christenson
 • Våra avdelningar
 • Tålamod – C. Christenson
 • S. T.-möte i år.
 • Vad säga M.?
 • Meddelande från S.T.M.R.
 • Ur brev och rapporter
 • T. R.-bladets expeditionen
 • Flodfärden – O. Eklund
 • S. T. mötet.
 • T. R.-Bladets redaktion
 • Idealet – Fr en Stockholms-tidning

N:o 4 April 1920

Ur innehållet:

 • Ett par trotjänare C.F. Eklund D.S.C och Karl Nyström S. Sk. M. – O Eklund
 • Från ordens första dagar i Sverige del 2 – C. Christenson
 • Våra avdelningar
 • Vi och Supreme Council – C Christenson (S. K)
 • Pliktmedvetenhet – O. Ekund (S. M.)
 • Hem – P. J-n
 • Meddelande från S.T.M.R.
 • Ur brev och rapporter
 • Mod – av Carl Sehlin
 • Ordenshuset i Hudiksvall – A. B.
 • Våra prenumeranter

N:o 5 Maj 1920

Ur innehållet:

 • Emil O. Johansson – av O. Eklund
 • Hoppets grundval – Mauritz Sterner
 • En hälsning från S. C. (Supreme Counsil) – C. S. Woodruff Sup. Rec.
 • S.-T. mötet i år blir i Kalmar – O. Eklund
 • En ljusets kämpe – En broder i R. T. Jämteborg
 • A.-B. Riddaregården – Nytt bolag i Västerås
 • Kunskapsbegäret
 • Våra avdelningar
 • Svenska Mässan – Möte hos R.T. Felicia
 • The Supreme Council
 • En medjesons upplevelser och äventyr – C. Christenson
 • Interiör av V. T. Vertias Samlingssal
 • Spegeln och den blinda – O. Eklund
 • När vårt S. T. bildades – C Christenson
 • Hädangångna
 • Meddelande från S. T. M. R.
 • Några ord i ekonomifrågan – C. J. W.
 • Ur brev och rapporter
 • Våra avdelningar ordnade efter storlek
 • Vad mig gläder – S.

N:o 6 Juni 1920

Ur innehållet:

 • Carl Molander – av O. Eklund
 • Är människonaturen oförändering? – Mauritz Sterner
 • Vår orden under åren 1892-1899 – Carl Christenson
 • S. T. M. R sammanträder
 • Var uthållig, så lyckas du – Efter Surgeon
 • Ur brev och rapporter
 • Självuppfostran
 • Tidens krav
 • Vid skiljovägen – en allegori A. L.
 • Våra avdelningar
 • Tryckfelsnisse

N:o 7, Juli 1920

Ur innehållet

 • Oskar Eklund – av Carl Christenson
 • Carl Landström – av O. Eklund
 • S.T.-mötet i Kalmar år 1900
 • Det er et yndligt Land – Øhlenschæger
 • Det osynliga bakom det synliga – Efter Johan D. Barrry
 • S.T.-mötet i Kalmar den 8 och 9 augusti
 • Utvecklingen under åren 1900-1920
 • I.T. Parcifal uphöjt till V.T.
 • T.R.-bladets redaktion
 • T.R.-Sång
 • Ur brev och rapporter
 • Hädangångna
 • Våra Avdelningar
 • Lev – Ellen Key
 • Förteckning på ombud vid S.T.-mötet 1920

N:o 8, Augusti 1920

Ur innehållet

 • S.T.-mötet i Kalmar – av C Christenson
 • Forntida vishetslärare i Kong-fu-tse – av Mauritz Sterner
 • Medddelande från S.T.M.R
 • Från St. Sk.
 • Till och i Kalmar 1920
 • Självkännedom – C Christenson
 • Mot löftets land – Henning Olsson
 • Det oförgängliga av Sokrates
 • Våra avdelningar
 • Annonser!

N:o 9, September 1920

Ur innehållet

 • Två kamrater inom S.T.M.R – av E. (Eklund)
 • Tempelbyggare – Tal av Carl Sehlin
 • Abraham Lincoln – E.
 • Våra avdelningar
 • Gör vad du kan – Carl Christensson
 • Meddelande från S.T.M.R
 • Ur brev och rapporter
 • Forntida vishetslärare II Lao-Tse av Mauritz Sterner
 • Hädangångna
 • En sanningens kämpe – ”Baltzar Jämte”
 • Svikna barndomsideal – Fantasi – Föredrag från R.T. Esaias Tegnér
 • Lär dig tyda – Neg.
 • Annonser

N:o 10, Oktober 1920

Ur innehållet

 • Porträtt Carl Sehlin – av Carl Christenson
 • Tempelbyggare II – Tal av br Carl Sehlin
 •  The Supreme Council- Rapport från sammanträde 24/8
 • Våra avdelningar
 • Våra nordligaste utposter – E.
 • Gör vad du kan II – Carl Christenson
 • Ur brev och rapporter
 • Meddelande från S.T.M.R
 • Gåtor – Z. Topelius
 • Anspråkslöshet
 • Hädangågna
 • Hos St. Sk. M
 

N:o 11, November 1920

Ur innehållet

 • Porträtt Carl Lanborg – av Carl Christenson
 • Forntida vishetslärare III Lao-Tse.
 • Våra avdelningar
 • Stille betragtninger – av P Bjarne
 • Meddelande från S. T. M. R.
 • Varför? – Rabindranath Tagore
 • V.T. Knapes upphöjelse till R.T
 • Ur brev och rapporter
 • Hädangångna
 • T. R.-bladet 1921
 • Decembernumret
 • Avskedshälsning
 • Hos St. Sk. M

N:o 12, December 1920

Kommande nummer!

Ur innehållet

 • Porträtt D:r A. E. Lidström – av Oskar Eklund
 • Ett besök i Danmark – P. Bjarne banbrytare för TRO i Danmark
 • Vår orden i Danmark
 • År 1920
 • Sju minnesvärda treor
 • Barmhärtighetens tempel
 • Vårt ordensmärke som budskapsbärare
 • T. R.-bladet 1921
 • Aforismer
 • Meditation
 • Meddelande från S. T. M. R.
 • Ur brev och rapporter
 • Några tankelinjer
 • Våra avdelningar
 • Hädangågna
 • Klockan
 • Hos St. Sk. M