Årets första nummer av Tidningen Tempelriddaren ute nu

Tidningen Tempelriddaren nr 1, 2023

Årets första nummer av Tidningen TempelRiddaren

Ur innehållet

 • Stormästaren har ordet – Nyårsklockan skrämmande aktuell
 • Högste Stormästaren har ordet – Sociala Mötesumgänget har värde
 • TBOs Stormästare har ordet – Vårt arbete kan jämföras med idrott
 • URG-möte i norr
 • Gemensamt Högtidsmöte i Stockholm
 • Presentation av de nya mästarna i Stortemplet
 • De Högre Råden höll seminarium i Uppsala
 • RT S:t Erik drabbad av översvämning, 50 ton lera och vatten

Tidningen kan du läsa genom att klicka här!

Tidningen Tempel Riddaren 3, 2022 Ute nu

Tidningen Tempel Riddaren 3, 2022

I detta nummer kan du läsa om vad som hände på General Konventet i Uppsala, i somras. Ledare från Tempel Byggare Ordens nya Stormästare Eva-Britt Freheim,

Ur innehållet

Högste Stormästaren om allas ansvar, Stormästaren om vikten av att besöka andras Tempel, Ordens nya mästare råd valda och installerade, Bröder i nya grader, Rekryteringens vikt för orden, Vart nästa General konvent kommer bli och mycket mer!

Tidningen hittar du på vår hemsida, Aktuellt / Tidningen TempelRiddaren

Stipendium till UNF Uppsala

Stipendium till UNF Uppsala

De år som Tempel Riddare Orden håller ordinarie General Konvent delar Det Högsta Templet ut ett stipendium från Tempel Riddare Ordens 100-årsfond. Detta år delades 60 000 kr ut till Ungdomens Nykterhetsförbund i Uppsala län.

UNFs distriktsordförande Josef Erlandsson, Jane Segerblom, Högste Stormästaren Per Fredheim och Högste Storskattmästaren Tor Övkist

Första veckan i augusti höll Tempel Riddare Orden sitt General Konvent i Uppsala. Under avslutningsbanketten som hölls på Uppsala Slott delades ett Stipendium ut till UNF Uppsala ur Ordens 100-årsfond. Stipendiet bestod av 60 000 kr som ska gå till Ungdomens Nykterhetsförbunds verksamhet i Uppsala.

I samband med utdelandet tackade UNF Uppsalas distriktsordförande Joes Erlandsson för stipendet och berättade att det oavkortat kommer gå till UNF Uppsalas verksamhet och dess olika föreningar som verkar i staden och länet. Han sade att detta betyder väldigt mycket för dem.

Ungdomens Nykterhetsförbund

Ungdomens Nykterhetsförbund, UNF, är en organisation av unga, för unga. Här utvecklas du, förverkligar och driver idéer om ungas styrka och nykterhet. UNF är mer än en klubb för nykterister, mer än en motpol till alkoholnormer. Vi är en folkrörelse, en kraft för samhällets och ungas utveckling.

Extern länk: www.unf.se

UNFs distriktsordförande Joes Erlandsson och Jane Segerblom

Ny Stormästare vald vid General Konventet i Uppsala

Ny Stormästare vald

Under första veckan i augusti hölls Tempel Riddare Ordens General Konvent i Uppsala. Nya råd valdes till de olika nivåerna i Orden.

Till ny Stormästare i Stortemplet för Sverige och Finland valdes Ordensprefekten, Riddaren av det via korset Jan Gunnars, från Riddare Templet Knape i Uddevalla. Han kommer tillsammans med sitt nyvalda råd att leda Stortemplet den kommande 3-årsperioden.

Tidningen Tempel Riddaren 2, 2022

Tidningen Tempel Riddaren nr 2, 2022

Tidningen Tempel Riddaren nr 2, 2022 ute nu!

I detta nummer kan du bland annat läsa om följande:

       Ledare från SM TBO och TRO

       Rapport från Gradgivningar av STSF

       Välkommen till General Konventet i Uppsala

       Valnämndernas förslag

       Storceremonimästaren Christer Wik på dubbla uppdrag

       Full fart i Riddare Templet Concordia

       Inbjudan Riddare Templet Sirius 100 år

 

Tidningen laddar du som vanligt ner från vår hemsida genom att klicka här!

Tidningen Tempel Riddaren nr 2, 2022

Tidningen Tempel Riddaren 2022-1

Tempel Riddaren nr 1 - 2022

Årets första nummer av Tidningen Tempel Riddaren ute!

Ur detta nummer

 • Nya ledamöter i TBOs Stormästarråd
 • General Konventet – Årets begivenhet
 • Nödvändigheten att blicka framåt
 • Riddare Templet Westgothia i Skara 90 år
 • Tre nyavalda Mästare
 • Receptioner i Riddare Templet Concordia
 • Kungörelser för gradgivning i HTG, General Konvent 2022, Stor Tempel Möte
 • Stipendium för stöd till behövande i Motala
Detta och mycket mer kan du läsa om på i tidningen på vår hemsida! Välj meny Aktuell ovan, eller klicka här för att komma till tidningarna!
Tempel Riddaren nr 1 - 2022

Kungörelse gradgivning i STG

Stor Templet för Sverige och Finland av Tempel Riddare Orden

Kungörelse

Ordens kansli november 2021

Stormästaren i Stor Templet för Sverige och Finland
har medgivit

Sveriges Södra Provinskapitel

Gradgivning i Stor Tempel Graden

Lördagen den 19 mars 2022 kl. 13.00 i Riddare Templet Balders Tempelsal, Karl XI:s väg 33, Halmstad

Bröderna anmäler sig till Templets Sekreterare senast 28 januari 2022.

Receptionsanmälan görs på fastställd blankett till Provinskapitel Kanslern Karl Ferling senast den 5 februari 2022.

Bröder med STG eller högre grader, deltagare, skall också anmäla deltagande och om de önskar delta i Brödramåltiden senast den 13 mars 2022 till Provinskapitel Kanslern.

Klädsel: HD eller EHD

Samling
Ämbets- och tjänstemän kl 10.00
Recipierande Bröder kl. 12.00
Övriga Bröder kl. 12.30

Varmt välkomna till högtid i Tempel Riddare Orden

Jan Gunnarsson
Provinskapitelmästare

Karl Ferling
Provinskapitelkansler

Kungörelse Gradgivning i STG

Stor Templet för Sverige och Finland av Tempel Riddare Orden

Kungörelse

Ordens kansli november 2021

Stormästaren i Stor Templet för Sverige och Finland
har medgivit

Sveriges Mellersta Provinskapitel

Gradgivning i Stor Tempel Graden

Lördagen den 26 mars 2022 kl. 11.00 i Ordens Stamhus, Kammakargatan 54, Stockholm

Bröderna anmäler sig till Templets Sekreterare senast 20 februari 2022.

Receptionsanmälan görs på fastställd blankett till Provinskapitel Kanslern Fredrik Topplund senast den 27 februari 2022.

Bröder med STG eller högre grader, deltagare, skall också anmäla deltagande och om de önskar delta i Brödramåltiden senast den 13 mars 2022 till Provinskapitel Kanslern. Brödramåltiden kostar 250 kr.

Klädsel: HD eller EHD

Samling
Recipierande Bröder kl. 10.00
Övriga Bröder kl. 10.30

Varmt välkomna till högtid i Tempel Riddare Orden

Christer Wik
Provinskapitelmästare

Fredrik Topplund
Provinskapitelkansler

Kungörelse General Konvent 2022

Kungörelse

General Konvent 2022

Det Högsta Templet av Tempel Riddare Orden

Sammanträder till General Konvent den 3-6 augusti år 2022 i staden Uppsala, Sverige.

Vad Ordens Lag stadgar om General Konvent återfinns i Kapitel II, § 1 till och med § 9.

Anmälningsblankett och information finner du i Ordens tidningar och på General Konventets hemsida.

Per Fredheim
Högste Stormästare

Per-Ingvar Krantz
Högste Storkansler

Tempel Riddaren nr 4, 2021 ute nu

Tempel Riddaren nr 4, 2021 ute nu

Årets sista nummer av Tidningen Tempel Riddaren finns nu att läsa on-line! Här kan du läsa om Tempelverksamheten som åter startat och mer om kommande års General Konvent.

Ur innehållet

 •  Isländska systrar med i Tempel Byggare Orden
 • Ta alla chanser att berätta om Orden
 • I det vanliga sker det oväntade
 • Vi ska sträcka ut en hjälpande hand
 • General Konventet är snart här – Anmälningsblankett i tidningen
 • RT Concordias nya mästare är installerad
 • Covid 19 var nära att ta Ulfs liv
 • Ung pianist fick RT Balders stipendium
 • Omstart och inspiration för TBO
 • Gradgivningar i våra Tempel
 • Zonträffar för samordnade aktiviteter
 • Kungörelse
Tidningen kan du läsa online, du finner den under menyn Aktuellt ovan
Tempel Byggare Ordens Stormästare Carin Wiking under inspirationshelg för Orden