Kungörelse Gradgivning i HTG (10) i Ordens Stamhus, Stockholm

Kungörelse

HÖGSTE STORMÄSTAREN har medgivit

GRADGIVNING
i Högsta Templets Grad, HTG

Söndagen den 22 mars 2020 kl 12.00 i Ordens Stamhus, Stockholm, Kammakargatan 54, Stockholm

Anmälan till reception och deltagande

Riddaretempel gör anmälan på fastställd blankett till Storkanslen senast den 1 mars 2020.

Bröder med HTG eller högre grader (deltagare) ska anmäla detta till Storkanslen. Alla måste anmäla om de önskar delta i Brödramåltiden.

Klädsel HD eller EHD.

Samling

11.00 Recipiender
11.30 Övriga Bröder
16.00 Mötet beräknas sluta

Anmälan till Brödramåltiden

Anmälan senast söndagen den 15 mars 2020 till HSKR Br Per-Ingvar Krantz 070-6361279 eller e-post hskr@tempelriddareorden.org
Meddela vid anmälan om specialkost önskas.

Varmt Välkomna till högtid i Tempel Riddare Orden

Per-Ingvar Krantz, Högste Storkansler

Yngve Haugstvedt, Högste Storceremonimästare

Kungörelse Gradgivning i STICG (9) i Ordens Stamhus, Stockholm

Kungörelse

Stor Templet för Sverige och Finland
inbjuder till

GRADGIVNING
i Stor Templets Inre Cirkel Grad, STICG

Lördagen den 21 mars 2020 kl 12.00 i Ordens Stamhus, Kammakargatan 54, Stockholm

Anmälan till Reception och deltagande

Receptionsanmälan görs på fastställd blankett till Storkanslern senast den 1 mars 2020.

Bröder med STICG eller högre grader (deltagare) ska också anmäla deltagande. Alla måste anmäla om de önskar delta i Brödramåltiden.

Klädsel HD eller EHD

Samling

09.00 Ämbetsmän och tjänstemän
11.00 Recipiender
11.30 Övriga Bröder

Anmälan till Brödramåltid

Anmälan senast söndagen den 15 mars 2020 till SKR br Curt Arne Gisleskog 070-3133993 eller e-post skr@tempelriddareorden.se
Meddela vid anmälan om specialkost önskas.

Varmt Välkomna till högtid i Tempel Riddare Orden

Mats Valli, Stormästare

Curt Arne Gisleskog, Storkansler

General Konvent 2019 i Karlstad

Nu kan du läsa mer och anmäla dig till årets höjdpunkt!

Nu öppnar vi upp sidorna till årets General Konvent i Karlstad. Där hittar du information om GK19, anmälningsblanketter, löpande information om vad som är bra att veta inför GK19.

Du hittar informationen om GK19 genom menyvalet General Konvent ovan eller genom att klicka här!

Varmt välkommen till Karlstad!

Sigill Det Högsta Templet av Tempel Riddare Orden The Supreme Temple and International Council Templars Of Honor and Temperence
Sigill Stortemplet for Norge och Island av Tempel Ridder Ordenen
Sigill Stortemplet For Danmark av Tempel Ridder Ordenen

Kungörelse Gradgivning i HTG (10) i RT Balders Tempel i Halmstad

Tempel Riddare Orden Det Högsta Templet
Tempel Riddare Orden Det Högsta Rådet

Kungörelse

Kungörelse
Det Högsta Rådets kansli november 2018

Högste Stormästaren har medgivit

Gradgivning i
Högsta Templets Grad (HTG)

Söndagen den 17 mars 2019 kl. 12.00 i Riddare Templet Balders lokaler, Karl XI:s väg 33, Halmstad

Anmälan till reception och deltagande krävs!

Receptionsanmälan görs på fastställd blankett till Storkanslern senast den 24 februari 2019. Bröder med HTG eller högre grader, deltagare, skall också anmäla deltagande och om de önskar delta i Brödramåltiden.

Klädsel: HD eller EHD

Samling
Recipierande Bröder kl. 11.00
Övriga Bröder kl. 11.30
Mötet beräknas sluta kl 16.00

Anmälan till brödramåltid
Anmälan senast den 1 mars 2019 till Högste Storkanslern Br Per-Ingvar Krantz 070-6361279 eller e-post hskr@tempelriddareorden.org Meddela vid anmälan om specialkost önskas.

Varmt välkomna till högtid i Tempel Riddare Orden

Per-Ingvar Krantz
Högste Storkansler

Yngve Haugstvedt
Högste Storceremonimästare

Kungörelse Gradgivning i STICG (9) i RT Balders Tempel i Halmstad

Stor Templet för Sverige och Finland av Tempel Riddare Orden
Tempel Riddare Ordens logotype

Kungörelse

Kungörelse
Ordens kansli i november 2018

Stor Templet för Sverige och Finland inbjuder till

Gradgivning i
Stor Templets Inre Cirkels Grad

Lördagen den 16 mars 209 kl. 12.00 i Riddare Templet Balders lokaler, Karl XI:s väg 33, Halmstad

Anmälan till reception och deltagande krävs!

Receptionsanmälan görs på fastställd blankett till Storkanslern senast den 24 februari 2019.

Bröder med STICG eller högre grader, deltagare, skall också anmäla deltagande och om de önskar delta i Brödramåltiden.

Klädsel: HD eller EHD

Samling
Ämbetsmän och tjänstemän kl. 09.00
Recipierande Bröder kl. 11.00
Övriga Bröder kl. 11.30

Anmälan till brödramåltid
Anmälan senast den 1 mars 2019 till Stor Kanslern Br Claes Göran Edberg 073-6871669 eller e-post skr@tempelriddareorden.se Meddela vid anmälan om specialkost önskas.

Varmt välkomna till högtid i Tempel Riddare Orden

Mats Valli
Stor Mästare

Claes Göran Edberg
Stor Kansler

Kungörelse Gradgivning i HTG (10) i Ordens Stamhus, Stockholm

Tempel Riddare Orden Det Högsta Rådet
Tempel Riddare Orden Det Högsta Templet

Kungörelse

Det Högsta Templets kansli 2017-11-26

Det Högsta Templetinbjuder till

Gradgivning i
Det Högsta Templets Grad

Söndagen den 25 mars 2018 kl. 12.00 i Ordens Stamhus, Kammakaregatan 56, Stockholm

Anmälan till reception och deltagande krävs!

Receptionsanmälan görs på fastställd blankett till Stor Kanslern i Stortemplet för Sverige och Finland senast den 4 mars 2018. Bröder med HTG eller högre grader, deltagare, skall också anmäla deltagande och om de önskar delta i Brödramåltiden.

Klädsel: HD eller EHD

Samling
Recipierande Bröder kl. 11.00
Övriga Bröder kl. 11.30
Mötet beräknas sluta 16.00

Anmälan till Brödramåltid
Anmälan senast den 18 mars 2018 till Högste Stor Kanslern Br Per-Ingvar Krantz 070-6361279 eller e-post hskr@tempelriddareorden.org Meddela vid anmälan om specialkost önskas.

Varmt välkomna till högtid i Tempel Riddare Orden

Per-Ingar Krantz
Högste Stor Kansler

Yngve Haugstvedt
Högste Stor Ceremoni Mästare

Kungörelse Gradgivning i STICG (9) i Ordens Stamhus, Stockholm

Tempel Riddare Ordens logotype
Tempel Riddare Ordens logotype

Kungörelse

Stor Templet för Sverige och Finland inbjuder till

Gradgivning i
Stor Templets Inre Cirkels Grad

Lördagen den 24 mars 2018 kl. 12.00 i Ordens Stamhus, Kammakargatan 56, Stockholm

Anmälan till reception och deltagande krävs!

Receptionsanmälan görs på fastställd blankett till Stor Kanslern senast den 4 mars 2018. Bröder med STICG eller högre grader, deltagare, skall också anmäla deltagande och om de önskar delta i Brödramåltiden.

Klädsel: HD eller EHD

Samling
Ämbetsmän och tjänstemän kl. 09.00
Recipierande Bröder kl. 11.00
Övriga Bröder kl. 11.30

Anmälan till brödramåltid
Anmälan senast den 18 mars 2018 till Stor Kanslern Br Claes Göran Edberg 073-6871669 eller e-post skr@tempelriddareorden.se Meddela vid anmälan om specialkost önskas.

Varmt välkomna till högtid i Tempel Riddare Orden

Mats Valli
Stor Mästare

Claes Göran Edberg
Stor Kansler

Kungörelse Gradgivning i STG (8) i Piteå

Tempel Riddare Orden Norra Provins Kapitlet
Tempel Riddare Ordens logotype

Ordens kansli 2017-04-30

STORMÄSTAREN
i Stor Templet för Sverige och Finland har medgivit

Sveriges Norra Provins Kapitel

Gradgivning i

Stor Tempel Graden

Lördagen den 21 oktober 2017 kl. 13.00 i Riddare Templet Bothnias lokaler, Piteå

Bröderna anmäler sig till Templets Sekreterare senast 20 september.

Receptionsanmälan senast 27 september på fastställd blankett till Provinskapitelkansler Anders Perstrand, Östra Kyrkogatan 14A, 903 30 Umeå, eller via e-post.

Bröder med STG och högre grader, deltagare, skall anmäla deltagande samt om de önskar delta i Brödramåltiden, och anmäla ev. behov av specialkost senast måndagen den 9 oktober till Provinskapitelundermästaren Stefan Dahlberg på telefon telefon 070-3914455 eller e-post.

Brödramåltiden kostar 250 kr. Inbetalning görs till Stortemplet på bankgiro 362-3626 eller Swish nr 123 495 58 37 senast den 9 oktober.

Klädsel
HD eller EHD

Samling
Ämbetsmän och tjänstemän kl 10.30
Recipierande Bröder k. 12.00
Övriga Bröder kl 12.30

Varmt välkommen till högtid i Tempel Riddare Orden

Kent Ivarsson
Provinskapitelmästare

Anders Perstrand
Provinskapitelkansler