Den 1 september börjar ordensverksamheten igen!

Stor Tempel Mästare Rådet har vid extra sammanträde den 30 juni beslutat, att om läget inte försämras, häva det generella mötesstoppet från den 1 september 2021. Dock råder fortfarande rekommendationer om att hålla avstånd, varför receptioner inte tillåts förens tidigast 1 oktober. 

Utöver detta begränsas vissa moment i våra ritualer, vilket meddelas Tempel och Utposter.

Stormästare Mats Valli säger:

Jag vet att många sett fram emot att få börja verksamheten igen, och att vi har många som står på tur att recipiera. Jag ber er hålla ut lite, så att vi inte i onödan riskerar våra Bröders hälsa. 

För att vet exakt hur och när ditt Tempel och Utpost planerar uppstart av verksamheten så kontakta din Mästare eller Sändebud.

Stormästaren i Stortemplet för Sverige och Finland Mats Valli