Ordens olika grader

Tempel Riddare Orden är uppbyggt med ett system av 12 grader, varav grad 11 och 12 är hedersgrader. Varje grad ger en fördjupning i Ordens ideologi och budskap, och en grads innehåll och budskap förbehålles dem som innehar graden.

Medlemmarna får delta i den gradens möten de själv innehar samt tidigare grader. Dessutom innebär vandringen genom graderna nya insikter och utökade förklaringar till de tidigare gradernas innehåll.

Den första graden kallas för Invigningsgraden. De tre nästa kallas väpnargrader och därefter följer tre riddargrader.

Därpå följer två stortempelgrader och därefter Högsta Templets Grader.

Det tar minst sex år att erhålla de sju första graderna. Därefter är det två år mellan de tre följande graderna. Graderna kan mottas efter det bestämda tidsintervall och efter det intresse medlemmen visar. Alla grader har egna dekorationer, och den graddekoration man innehar ska användas vid Templets möten.

Nedan finns bilder på varje grads band och bärande. Brodern till vänster bär Högtidsdräkt (HD), dvs frack, och brodern till höger bär Enkel högtidsdräkt (EHD), dvs mörk kostym med fluga (slips är även tillåtet).

Invigningsgraden

Grad 1 - IG - Invigningsgraden

Invigningsgraden kallas också Sanningens Grad. Graddekorationen är ett svart band med en liksidig triangel. Triangeln, som är Sanningens tecken, är den enklaste figur som kan formas – sanningen är alltid enkel. Triangeln – är Ordens speciella symbol – anger också vår utgångspunkt, den grund vi bygger på. Bröder i denna grad kallas Stridskamrater.

Bäres som ett band runt halsen
1 IGWP2
Stridskamrat i Högtidsdräkt
1 IGaWP2
Stridskamrat i Enkel högtidsdräkt

Väpnaregrader

Grad 2 - KG - Kärlekens grad

Graddekorationen är övervägande ljusröd med en svart rand. Den svarta färgen påminner om den första graden. Inom den yttre triangeln finns en mindre liksidig triangel, till erinran om den grad som nu erhållits. Bröder i denna grad kallas Offervillige Väpnare.

Bäres som ett band runt halsen
2 KG2
Offervillig Väpnare i Högtidsdräkt
2 KG2
Offervillig Väpnare i Enkel högtidsdräkt

Grad 3 - RG - Renhetens grad

Graddekorationen är övervägande vit med en svart och en ljusröd rand. De svarta och ljusröda ränderna erinrar om de föregående graderna. Inom Sanningens triangel är Renhetens triangel inflätad i Kärlekens triangel. Bröder i denna grad kallas Vaksamme Väpnare.

Bäres som ett band runt halsen
3 RG
Vaksam Väpnare i Högtidsdräkt
3 RGa
Vaksam Väpnare i Enkel högtidsdräkt

Grad 4 - TG - Trohetens grad

I denna grads dekoration är den blå färgen den framträdande. De tre andra färgerna, svart, ljusrött och vitt, som är invävda i dekorationen, erinrar om de tre grader i vårt brödraskap som redan har passerats.
I Sanningens triangel finns nu tre trianglar, då den tredje, Trohetens triangel, tillkommit. Bröder i denna grad kallas Ståndaktige Väpnare.

Bäres som ett band runt halsen
4 TG
Ståndaktig Väpnare i Högtidsdräkt
4 TGa
Ståndaktig väpnare i Enkel högtidsdräkt

Riddaregrader

Grad 5 - PRG - Prövade Riddares Grad

Graddekorationen är nu ett axelband och ett halsband. Detta finner vi i alla Riddaregraderna. I denna grad är dekorationen grön. Halsbandet har färgerna från de fyra föregående graderna. I halsbandet finns ett P i triangeln. Bröder i denna grad kallas Prövade Riddare.

Det lilla bandet bäres som ett band runt halsen, och det stora (gröna) bäres över höger axel.
5 PRGb
Prövad Riddare i Högtidsdräkt
5 PRGa
Prövad Riddare i Enkel högtidsdräkt

Grad 6 - ARG - Antagne Riddares Grad

Graddekorationen är blå. Halsbandet, med samma färger som i PRG, har ett A i triangeln. Bröder i denna grad kallas Antagne Riddare.

Det lilla bandet bäres som ett band runt halsen, och det stora (blå) bäres över höger axel.
6 ARGb
Antagen Ridder i Högtidsdräkt
6 ARGa
Antagen Riddare i Enkel högtidsdräkt

Grad 7 - URG - Utvalde Riddares Grad

Graddekorationen är ett purpur-färgat axelband. Halsbandet, med samma färger som i ARG, har ett U i triangeln. Den som önskar äger nu rätt att bära Ordensringen. Ordensringen är av guld, vilket bland annat symboliserar helighet, visdom och beständighet. Den är prydd med en röd slinga av emalj, med fyra knutar och bokstäverna S, U, A i vit emalj. Bröder i denna grad kallas Utvalde Riddare.

Det lilla bandet bäres som ett band runt halsen, och det stora (purpur) bäres över höger axel.
7 URGb
Utvald Riddare i Högtidsdräkt
7 URGa
Utvald Riddare i Enkel högtidsdräkt

Styrelsegrader

Grad 8 - STG - Stor Tempel Graden

Gradens axelband är purpurfärgat med ett vitt malteserkors mitt på bandet och har samma halsdekoration som i URG. Bröder i denna grad kallas Komtur.

Det lilla bandet bäres som ett band runt halsen, och det stora (purpur med vitt kors) bäres över höger axel.
9 STICGb
Komtur i Högtidsdräkt
8 STGa
Komtur i Enkel högtidsdräkt

Grad 9 - STICG - Stor Templets Inre Cirkel Grad

Graddekorationen är ett axelband och en halsdekoration som i STG. Vid reception i denna grad utdelas ett rött kors, som bärs under vänstra bröstfickan. Bröder i denna grad kallas Utvald Komtur.

Det lilla bandet bäres som ett band runt halsen, och det stora (purpur med vitt kors) bäres över höger axel.
9 STICGb
Utvald Komtur i Högtidsdräkt
9 STICGa
Utvald Komtur i Enkel högtidsdräkt

Grad 10 - HTG - Högsta Templets Grad

Graddekorationen är samma axelband som i STG med tillägg av Det Fullbordade Templet i mitten på det vita malteserkorset. Halsdekorationen är i denna grad utbytt mot ett rött kors med ett U omkransat av solstrålar, hängande i ett rött band. Rött kors som i STICG. Bröder i denna grad kallas Storkomtur, Riddare av Det Röda Korset.

Det lilla röda bandet bäres som ett band runt halsen, och det stora (purpur med vitt kors med Det Fullbordade Templet i metall) bäres över höger axel.
10 HTGb
Storkomtur i Högtidsdräkt
10 HTGa
Storkomtur i Enkel högtidsdräkt

Hedersgrader

Grad 11 - HTICG - Högsta Templets Inre Cirkel Grad

Graddekorationen är samma axelband som i HTG. Halsdekorationen i denna grad skiljer sig från HTG genom att bandet är vitt med röda kanter. Till denna grad bärs Ordens hederskraschan på vänster bröst. Bröder i denna grad kallas Utvald Storkomtur, Kommendör av Det Röda Korset.

Det lilla rödvita bandet bäres som ett band runt halsen, och det stora bäres över höger axel.
11 HTICGb
Utvald Storkomtur i Högtidsdräkt
11 HTICGa
Utvald Storkomtur i Enkel högtidsdräkt

Grad 12 - HDG - Hedersgraden

Gradens axelband är vid med purpurfärgad kant med Det Fullbordade Templet i mitten på det vita malteserkorset. Halsdekorationen är i denna grad är utbytt mot ett större vitt kors med ett U omkransat av solstrålar, hängande i ett blått band.

Om bandet dessutom har en guldkant, betyder det att personen sitter eller har suttit i Det Högsta Rådet.

Bröder i denna grad kallas Ordens Prefekt, Kommendör av Det Vita Korset.

Det lilla bandet blå bandet bäres som ett band runt halsen, och det stora vita med purpur kanter bäres över höger axel.
12 HDGb
Ordensprefekt i Högtidsdräkt
12 HDGa
Ordensprefekt i Enkel högtidsdräkt