Det Högsta Templet

Det Högsta Rådet

Stående från vänster:
Högste Storkansler  Per-Ingvar Krantz, Högste Storceremonimästare Yngve Haugstvedt, Högste Storskattmästare Tor Ökvist, Högste Storkaplan Holger Straum.
Sittande från vänster:
Vice Högste Stormästare Aage-Roar Aas, Högste Stormästare Per Fredheim,
Högste Storundermästare  Mats Valli.

För att kontakta någon med e-post så kan du skriva till adressen enligt följande mall fornamn.efternamn@tempelriddareorden.org

Stor Templet för Sverige och Finland

Stortempel Mästarerådet

Stående från vänster:
Storkansler Curt Arne Gisleskog, Storceremonimästare Christer Wik, Storskattmästare Håkan Dahl, Storkaplan Magnus Wihlborg.
Sittande från vänster:
Vice Stormästare Kent Ivarsson, Stormästare Mats Valli, Storundermästare Jan Gunnarsson.

För att kontakta någon med e-post så kan du skriva till adressen enligt följande mall fornamn.efternamn@tempelriddareorden.se

Provinskapitel Mästareråden

Norra Provinskapitlet

Stående från vänster:
Provinskapitelkansler Mats Danielsson, Provinskapitelceremonimästare Karl-Anders Isaksson, Provinskapitelskattmästare Hans Hammarbäck,
Provinskapitelkaplan Kjell Lindberg.
Sittande från vänster:
Vice Provinskapitelmästare Arne Bergman, Provinskapitelmästare Kent Ivarsson, Provinskapitelundermästare Stefan Dahlberg.

För att kontakta någon med e-post så kan du skriva till adressen enligt följande mall fornamn.efternamn@tempelriddareorden.se

Mellersta Provinskapitlet

Stående från vänster:
Provinskapitelkansler Fredrik Topplund, Provinskapitelceremonimästare Gunnar Sverredal, Provinskapitelskattmästare Axel Olofsson, Provinskapitelkaplan Sten-Bertil Jakobson.
Sittande från vänster:
Vice Provinskapitelmästare Per Johansson, Provinskapitelmästare Christer Wik,
Provinskapitelundermästare Lars-Erik Måg.

För att kontakta någon med e-post så kan du skriva till adressen enligt följande mall fornamn.efternamn@tempelriddareorden.se

Södra Provinskapitlet

Stående från vänster:
Provinskapitelkansler Karl Ferling, Provinskapitelceremonimästare Anders Gullstrand, Provinskapitelskattmästare Bengt-Ove Pettersson,
Provinskapitelkaplan Ali Jerremalm.
Sittande från vänster:
Vice Provinskapitelmästare Per-Erik Bengtsson, Provinskapitelmästare Jan Gunnarsson, Provinskapitelundermästare Jan-INge Persson.

För att kontakta någon med e-post så kan du skriva till adressen enligt följande mall fornamn.efternamn@tempelriddareorden.se

Orden Lagar

Orden Allmänna Lag

Ordens Allmänna Lag fastställs vart tredje år vid Ordens General Konvent. Senast Generalkonventet var i Karlstad 2019. Orden Allmänna Lag är också Ordens Stadgar.

Ordens Grundlag

Ordens Grundlag breskiver Ordens grund och värderingar. Den kan endast ändras med trefjärdedels majoritet. Den är innehållsmässig gemensam med Tempel Byggare Orden.