Ordens Ledning 2022-2025

Det Högsta Templet

Det Högsta Rådet

Stående från vänster:
Högste Storkansler  Per-Ingvar Krantz, Högste Storceremonimästare Yngve Haugstvedt, Högste Storskattmästare Kent Ivarsson, Högste Storkaplan Trygve Weibell.
Sittande från vänster:
Vice Högste Stormästare Aage-Roar Aas, Högste Stormästare Per Fredheim,
Högste Storundermästare  Jan Gunnarsson.

För att kontakta någon med e-post så kan du skriva till adressen enligt följande mall fornamn.efternamn@tempelriddareorden.org

Stor Templet för Sverige och Finland

Stortempel Mästarerådet

Stående från vänster:
Storkansler Curt Arne Gisleskog, Storceremonimästare Lars Ivarsson, Storskattmästare Håkan Dahl, Storkaplan Kjell Lindberg.
Sittande från vänster:
Vice Stormästare Fredrik Topplund, Stormästare Jan Gunnarsson, Storundermästare Jan-Inge Persson.

För att kontakta någon med e-post så kan du skriva till adressen enligt följande mall fornamn.efternamn@tempelriddareorden.se

Provinskapitel Mästareråden

Norra Provinskapitlet

Stående från vänster:
Provinskapitelkansler M Lindström, Provinskapitelceremonimästare Stefan Dahlberg, Provinskapitelskattmästare Hans Hammarbäck,
Provinskapitelkaplan Micael Andersson.
Sittande från vänster:
Vice Provinskapitelmästare Karl Brodin, Provinskapitelmästare Lars Ivarsson, Provinskapitelundermästare Ola Berglund.

För att kontakta någon med e-post så kan du skriva till adressen enligt följande mall fornamn.efternamn@tempelriddareorden.se

Mellersta Provinskapitlet

Stående från vänster:
Provinskapitelkansler Jörgen Johansson, Provinskapitelceremonimästare Gunnar Sverredal, Provinskapitelskattmästare Axel Olofsson, Provinskapitelkaplan Sten-Bertil Jakobson.
Sittande från vänster:
Vice Provinskapitelmästare Per Johansson, Provinskapitelmästare Fredrik Topplund,
Provinskapitelundermästare Lars-Erik Måg.

För att kontakta någon med e-post så kan du skriva till adressen enligt följande mall fornamn.efternamn@tempelriddareorden.se

Södra Provinskapitlet

Stående från vänster:
 Provinskapitelceremonimästare Michael Forsberg, Provinskapitelskattmästare Bengt-Ove Pettersson,
Provinskapitelkaplan Ali Jerremalm.
Sittande från vänster:
Provinskapitelkansler Karl Ferling, Provinskapitelmästare Jan-Inge Persson, Provinskapitelundermästare Robert Bogar.

Saknas på bild gör Vice provinskapitelmästare Anders Gullstrand

För att kontakta någon med e-post så kan du skriva till adressen enligt följande mall fornamn.efternamn@tempelriddareorden.se

Orden Lagar

Orden Allmänna Lag

Ordens Allmänna Lag fastställs vart tredje år vid Ordens General Konvent. Senast Generalkonventet var i Uppsala 2022. Orden Allmänna Lag är också Ordens Stadgar.

Ordens Grundlag

Ordens Grundlag breskiver Ordens grund och värderingar. Den kan endast ändras med trefjärdedels majoritet. Den är innehållsmässig gemensam med Tempel Byggare Orden.