Det Högsta Templet

Det Högsta Rådet

Stående från vänster:
Högste Storkansler  Per-Ingvar Krantz, Högste Storceremonimästare Yngve Haugstvedt, Högste Storskattmästare Tor Ökvist, Högste Storkaplan Holger Straum.
Sittande från vänster:
Vice Högste Stormästare Aage-Roar Aas, Högste Stormästare Per Fredheim,
Högste Storundermästare  Mats Valli.

För att kontakta någon med e-post så kan du skriva till adressen enligt följande mall fornamn.efternamn@tempelriddareorden.org

Stor Templet för Sverige och Finland

Stortempel Mästarerådet

Stående från vänster:
Storkansler Curt Arne Gisleskog, Storceremonimästare Christer Wik, Storskattmästare Håkan Dahl, Storkaplan Magnus Wihlborg.
Sittande från vänster:
Vice Stormästare Kent Ivarsson, Stormästare Mats Valli, Storundermästare Jan Gunnarsson.

För att kontakta någon med e-post så kan du skriva till adressen enligt följande mall fornamn.efternamn@tempelriddareorden.se

Provinskapitel Mästareråden

Norra Provinskapitlet

Stående från vänster:
Provinskapitelkansler Mats Danielsson, Provinskapitelceremonimästare Karl-Anders Isaksson, Provinskapitelskattmästare Hans Hammarbäck,
Provinskapitelkaplan Kjell Lindberg.
Sittande från vänster:
Vice Provinskapitelmästare Arne Bergman, Provinskapitelmästare Kent Ivarsson, Provinskapitelundermästare Stefan Dahlberg.

För att kontakta någon med e-post så kan du skriva till adressen enligt följande mall fornamn.efternamn@tempelriddareorden.se

Mellersta Provinskapitlet

Stående från vänster:
Provinskapitelkansler Fredrik Topplund, Provinskapitelceremonimästare Gunnar Sverredal, Provinskapitelskattmästare Axel Olofsson, Provinskapitelkaplan Sten-Bertil Jakobson.
Sittande från vänster:
Vice Provinskapitelmästare Per Johansson, Provinskapitelmästare Christer Wik,
Provinskapitelundermästare Lars-Erik Måg.

För att kontakta någon med e-post så kan du skriva till adressen enligt följande mall fornamn.efternamn@tempelriddareorden.se

Södra Provinskapitlet

Stående från vänster:
Provinskapitelkansler Karl Ferling, Provinskapitelceremonimästare Anders Gullstrand, Provinskapitelskattmästare Bengt-Ove Pettersson,
Provinskapitelkaplan Ali Jerremalm.
Sittande från vänster:
Vice Provinskapitelmästare Per-Erik Bengtsson, Provinskapitelmästare Jan Gunnarsson, Provinskapitelundermästare Jan-INge Persson.

För att kontakta någon med e-post så kan du skriva till adressen enligt följande mall fornamn.efternamn@tempelriddareorden.se

Ordens lagar

Från Ordens Grundlag och Ordens Allmänna Lag fastställs hur Ordens skall styras av de olika Råden/styrelserna.