Ett ordenssällskap på nykter och kristen grund

Tempel Riddare Orden är ett ordenssällskap med gamla anor för nutidens människor och bygger på värderingar som lyfter fram människovärdet. 

Orden bygger på en kristen grund och ett liv fritt från alkohol och andra droger.

Nykterhet, gemenskap och personlig utveckling har varit bärande delar i arbetet sedan bildandet år 1845.

Vår värdegrund

Orden vill på alla sätt, i enlighet med kärleksbudet och utan hänsyn till etnicitet, religion eller sexuell läggning, främja människovärdet. Som medlem ska man visa vänskap och kärlek och ha omsorg om alla människor, försvara de oskyldiga, hjälpa och stödja dem som är i fara, nöd, fattigdom, förtryck, fruktan och ensamhet.

(Ur Ordens värdedeklaration)