Just nu håller vi på att uppdatera våra sidor!

Just nu håller vi på att uppdatera hela vår webbplats. Därför finns bara denna sida just nu. Så fort allt är klart kommer du kunna ta del av all information om Tempel Riddare Orden!

Tills dess kommer här en kortversion.

Vad vill Tempel Riddare Orden?

Tempel Riddare Ordens mål är att samla män till arbete i det godas och sannas tjänst till nytta för det samhälle alla är en del av, familjen och egen utveckling.

Tempel Riddare Ordens arbete är värdebaserat och bygger på värderingar som lyfter fram människovärdet att försvara och upprätthålla, idag och för framtiden. I ett samhälle där människans värde kommit i skymundan är detta arbete viktigare än någonsin. Ett arbete där alla goda krafter behövs.

Tempel Riddare Orden är grundad i den kristna traditionen och dess värderingar.
På hörnstenarna sanning, kärlek, renhet och trohet är det arbete uppbyggt som utvecklar medlemmarnas karaktär som person och medmänniska.

Tempel Riddare Ordens särdrag är löftet om nykterhet. Ett liv fritt från alkohol och andra droger är en dröm vi kan förverkliga tillsammans. Att dela denna dröm med många andra ger en mycket vidare dimension. En högtidlig ordensmässig form borgar dessutom för upplevelser utöver det vardagliga.
Tempel Byggare Orden Logotype

Vad vill Tempel Byggare Orden

Tempel Byggare Orden är en Orden med samma värdegrund och likalydande grundlag som Tempel Riddare Orden, och som vill samla kvinnor fyllda 18 år med etiska och sociala intressen till ett samfund byggt på samhörighet, jämlikhet och människokärlek.

Läs mer på Tempel Byggare Ordens hemsida genom att klicka här!

Kontakta oss