Tempel Riddare Orden

Tempel Riddare Ordens logotype

Riddare Templet Concordias Tempelsal
Tempel Riddare Orden – en inkluderande gemenskap för värdebaserad utveckling.


Tempel Riddare Ordens mål är att samla män till arbete i det godas och sannas tjänst till nytta för det samhälle alla är en del av, familjen och egen utveckling.

Orden arbetar för ett samhälle fritt från alkohol och andra droger.

Tempel Riddare Orden är en sammanslutning av män som regelbundet samlas till högtidliga möten för att stödja medlemmarna att utveckla sin karaktär. Tempel Riddare Orden arbetar på en kristen grund i en nykter och drogfri miljö.

Oljelampa