Tempel Riddare Orden

Tempel Riddare Ordens logotype
Vision

Riddare Templet Concordias TempelsalTempel Riddare Orden – en inkluderande gemenskap för värdebaserad utveckling.

Mål


Tempel Riddare Ordens mål är att samla män till arbete i det godas och sannas tjänst till nytta för det samhälle alla är en del av, familjen och egen utveckling.

Tempel Riddare Orden

OljelampaTempel Riddare Orden

  • en sammanslutning av vuxna män.
  • samlas regelbundet till högtidliga möten.
  • stöder medlemmarna att utveckla sin karaktär.
  • arbetar på kristen grund i en nykter och drogfri miljö.