Tempel Riddare Orden

Tempel Riddare Ordens logotype

Mellersta Provinskapitlet

Mellersta Provinskapitlet omfattar stora delar av Svealand och vissa delar av Götaland i Sverige, samt södra Finland.

Arvika - RT Caritas

Adress: Hantverksgatan 12A, Arvika

Mästare: Jörgen Johansson

Sekreterare: Bengt Bengtsson
E-post: arvika@tempelriddareorden.se

Styrelsen

Mästare (M): Jörgen Johansson.
Tlf: 0570-910 63, 072-560 58 09
E-post:juggejohansson@hotmail.com

Skattmästare (SKM): Torbjörn Karlsson.
Tlf: 070-254 31 03, 0570-149 39
E-post: tobba61karlsson@hotmail.com

Sekreterare (S): Bengt Bengtsson.
Tlf: 070-237 32 71, 0570-421 01
E-post: ecovis@home.se

Undermästare (UM):
Ferdinand von Malmborg.
Tlf: 070-24 42 555, 0570-177 73.
E-post: ferde@ferde.se

Kaplan (KN): Hans Olof Hermansson.
Tlf: 0550-221 38 072 519 1240.

Mötesschema

Kalender

december 2017
MTOTFLS
     1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
« Nov   Jan »

Möten

Här visas egna och gemensamma möten för Templen i Värmland. För mer information om mötet, klicka på raden.

Falun - RT Ariel

Adress: Odd Fellow, Åsgatan 45, Falun

Mästare: Lars-Erik Måg

Sekreterare: Harald Gabrielsson
E-post: falun@tempelriddareorden.se

Utposten Ludvika

Templet ansvarar för Utposten i Ludvika

Adress:
Högbergskyrkan

Sändebud: Bengt Eriksson
Telefon: 0705 - 71 87 98
E-post: bengt_g_eriksson@hotmail.com

Sekreterare: Karl V Gustavsson
Telefon: 0702 - 97 49 47
E-post: karl.v.gustavsson@ebox.tninet.se.


Utpostens styrelse

Utposten Borlänge

Templet ansvarar för Utposten i Borlänge

Adress:
Kulturhuset Svanen,
Hesseliusgatan 1, Borlänge

Sändebud: Lars-Olof Fredholm
Telefon: 070-546 52 21
E-post: fredholm@bahnhof.se

Sekreterare: Sven Eriksson
Telefon: 073-648 79 02
E-post: sveneriksson758@gmail.com


Utpostens styrelse


Historik

Den 7 maj 1955 instiftades den 94 Utposten inom Tempel Riddar Orden i Borlänge av broder Efraim Almgren, medlem av Tempel Riddar Ordens högsta råd.
Vid Utpostens första möte antecknade sig 39 bröder som medlemmar, vidare intogs Utposten första lärling.

En liten påminnelse från broder Efraim Almgren:
"Det som byggs upp i själen, det glimmar ej i världens ögon. Det sker stilla och oförmärkt.
Men det ger lön, som förmer än silver och guld."

Helsingfors - RT Finlandia

Adress: Alexandersgatan 12, Helsingfors

Mästare:
Krister Strandberg

CM
Erkki Hietanen.
E-post: helsingfors@tempelriddareorden.fi

Styrelsen

Mästare: Krister Strandberg.
Tel: +358 502381
E-post: krister.strandberg@balder.fi

ViceMästare: Henry J Ahlberg.
Tel:+358 408447640
E-post: henryjahlberg@gmail.com

UM  Bo Bäckman.
Tel: +358 505638231.
 E-post:bo.backman@kolumbus.fi

BS se CM

CM Erkki Hietanen.
Tel: +35845 8525880.
E-post: icoeric.hietanen@gmail.com

SKM  Henry J. Ahlberg.
Tel: +358 408447640.
E-post:henryjahlberg@gmail.com

KN: Klas Eriksson.
Tel: +358 40 704 1528.
E-post: klas.eriksson@kolumbus.fi

B: Berndt Strandberg

Möten
Kalender
december 2017
MTOTFLS
     1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
« Nov   Jan »

Templets möten

För mer information kontakta Templet.
Historia

Templets Historia

Riddare Tempel Finlandia fyllde 50 år den 5.12.2014 så det är väl på sin plats att rikta en liten återblick på den tid som gått. RT Finlandia var ingalunda det första Templet i Finland.
I Åbo hade funnits en utpost sedan år 1948. Den ombildades den 1 maj 1952 till Tempel under namnet S:t Simon med säte i grannkommunen Pargas.

De första bröderna i RT Finlandia hörde till Templet S:t Simon som fanns i Pargas c:a 17 mil västerut från Helsingfors. På grund av den långa vägen instiftades en Utpost i Helsingfors den 7 juni 1954. Modertemplet var St:Simon i Pargas. Mästare var br. Ossian Engblom.
År 1964 den 5 december har Det Högsta Rådet kallat till sammanträde i Logen Balders Ordensfastighet, Alexandersgatan 12 i Helsingfors för att inviga detta rum till Tempelsal och för att instifta  Invignings Tempel Finlandia av Tempel Riddare Orden. Akten ägde rum under presidium av Högste Stor Mästare VSK Broder Thorleif Hanssen.
Närvarande var 36 bröder från Sverige och Finland.

IT Finlandia blev Tempel nr. 3 i Finland efter S:t SIimon och Vasaborg i Vasa.Det första MR bestod av följande bröder: M  Karl Winqvist  VM  John Forsberg  UM  Uno Lindfors  S  Helmer Strandberg  CM  Runar Törnqvist  SKM  Roy Särs  B  Osvald Johansson  KN  Bo-Göran Öhblom.

Den högtidliga banketten firades i Hagalund på restaurang Vintergatan 6.12 på Finlands 47 självständighets dag.

18 januari 1969 upphöjdes IT Templet till Väpnar Tempel,långt senare till Riddare Tempel. VT Finlandia s första Mästare var br. Karl Winqvist som verkade som M åren 1964-1976.
Från och med 1974 blev VT Finlandia organisatoriskt underlydande Stor Templet i Sverige och dess Mellersta Provins Kapitel. Vårt nya Moder Tempel blev då RT Concordia i Stockholm

Broder John Forsberg verkade som Mästare åren 1977-1979. Den 3 oktober 1979 valdes Broder Nils-Göran Engström till Mästare och verkade under åren 1980-1987.
Vid mötet den 11 oktober 1987 valdes br. Helmer Strandberg till Mästare i VT Finlandia som varade i hela 24 år till den 31.12.2012.

Finlandia s  Damsektion sammankallades till sitt första möte på Helenegatan 4  den 10 mars 1968, närvarande var åtta damer. Damsektionen hade sina möten i början av september.Damsektionen hade ett besök av ett stort antal damer från Sverige den 8.9.1978.
Sedan den 8.9.1970 har det blivit en tradition att efter höstens första TR möte samlas vi hos Inger och Helmer Strandberg tillsammans med damerna och fira en trevlig kaffestund med lotteri.

Karlstad - RT Esaias Tegnér

Adress: Odd Fellow huset, Rosenbadsgatan1, Karlstad

Mästare: Christer Nilsson

Sekreterare: Mats Jansson
E-post: karlstad@tempelriddareorden.se

Kristinehamn - RT Virtus

Adress: Spelmansgatan 13, Kristinehamn

Mästare: Nils Dåverhög

Sekreterare: Roland Stenbäck
E-post: kristinehamn@tempelriddareorden.se

Linköping - RT S:t Laurentius

Adress:Trädgårdstorget 6, Linköping

Mästare: Fredrik Topplund

Sekreterare: Stig Gustafsson
E-post: linkoping@tempelriddareorden.se

Norrköping - RT Ansgarius

Adress: Norra Promenaden 118, Norrköping

Mästare: Ivar Karlberg

Sekreterare: Axel Olofsson
E-post: norrkoping@tempelriddareorden.se

Styrelsen

Mästare: Ivar Karlberg.
Tel: 0122-106 44, 0733 10 07 35.
E-post: karlberg.ivar@telia.com

ViceMästare: Lars-Erik Lundberg.
Tel:
011-18 70 900703 37 06 90.
E-post: lel@sverige.nu

Undermästare: Sture Elgstig.
Tel: 0121-200 82.

Sekreterare: Axel Olofsson.
Tel:
070-328 53 36
E-post: axel.olofsson@tempelriddareorden.se

Ceremonimästare:
Sven Knutsen.
Tel:
070-884 36 34.
E-post: sven.knutsen@tele2.com

Skattmästare: Lennart Brunesson.
Tel: 0155-26 76 91, 0763-67 52 70.
E-post: lennart.brunesson@outlook.com

Möten
Kalender
december 2017
MTOTFLS
     1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
« Nov   Jan »

Templets möten

För mer information om mötet, klicka på raden.
Om Templet

Historik
Lördagen den 25 mars 1905 Instiftades invigningstemplet Ansgarius i närvaro av 26 bröder, där invigningsakten leddes av Arvid Eriksson.
Templet upphöjdes från Invigningstempel till Väpnar Tempel den 24 nov 1905 och till Riddare Tempel 29 nov 1908.

Förste mästaren var Kvillinge sonen Carl Landström (se bild), född 1855.
Han Hade arbetat i Sundsvall som syssloman inom fattigvården.
1899 blev han vald som Stor Mästare för Tempel Riddare Orden i Sverige och fick tillsammans med Oskar Eklund leda den nya Ordensrörelsen genom sekelskiftets reform.

Templets Ytterport

Vid Stor Tempel mötet i Stockholm 1901 förelåg förslag till nya ritualer för de fyra första graderna.
Beträffande betydelsen av de föreslagna förändringarna framhöll Landström:
”Blir detta omdaningsarbete lyckligt och väl genomfört så är jag viss om att vår Ordens framtid i Sverige är betryggad, och då skall den också kunna fylla et behov att sammanföra de mest erfarna, de mest pålitliga, de mest intresserade och de mest framskjutna av Sveriges nykterhetsvänner, vare sig de stå utom eller inom någon av våra nykterhetsorganisationer.”

På grund av bristande tid avsade han sig uppdraget som Stor Mästare, men blev i stället den förste Mästaren i Templet Ansgarius, då Templet instiftades 1905.
I dennabefattning kvarstod han till år 1910.

Det var Tempel Riddare Ordens början i Östergötland.
UP instiftades i Linköping och Mjölby och nya bröder recipierade.
Under åren har ytterligare 14 män suttit på Mästarplatsen efter Carl Landström.

Verksamheten har haft sina toppar och dalar.
De sista åren har varit tröga när det gäller medlemsutvecklingen.
Ett sitat av Högste Stor Mästaren Eric Lundqvist vid firandet av RT Ansgarius 100-årsjubileum 25 mars 2005.
"Vi skall lära av forsen och kämpa vidare, för de principer vår orden står för. Gör vi det kommer en dag stenen att urholkas, och trennderna vänd. Det hände i mitten av 1800-talet, och det  kan hända igen. Och att det händer är är viktigt, inte minst för våra ung generationer där droger håller på förstöra många männinskors liv och framtid"

Den första lokalen var på Bråddgatan 13- 15 i kvarteret Enväldet låg Källgrenska Gården.
I fastigheten hade Nykterhetsföreningen lokaler.
Sedermera i fastigheten Hospitalsgatan 50 vid Ö Promenaden.
Därifrån flyttade verksamheten vidare till saluhallens över våningen (Sveasalen) vid Nya Torget.

Riddare Templet Ansgarius inköpte 1936 hörnfastigheten på Norra Promenaden 118. Det var kyrkoherden i Norra Församlingen, den kände psalmförfattaren Edvard Evers, som lät uppföra fastigheten i hörnet av promenaden och Värmlandsgatan I kvarteret Vargen. Huset stod färdigt 1898. (Se Bild)

Det blev en vändpunkt för Templet som fick ett Ordenshus och en hemvist och en möjlighet att på ett bättre sätt planera framtiden.
Ofattbart många är de timmar som har bröderna lagt av sin fritid för att iordningställa lokalerna.

Tempelsalen

Den ändamålsenliga tempelsalen och den vackra och trevlig festvåning som är unik i sitt slag i Norrköping.
Högt till tak, vackra stuckaturer och en välbehållen atmosfär.
Verksamheten bedrivs i princip i samma intakta miljö, som under 30-talet i välbehållna lokaler.
( Klicka på bilderna för större versioner )

Brödrasalen

Många Norrköpingbor känner till festvåningen efter som den används av stadens begravningsbyråar för minnesstunder.
1987 såldes fastigheten och idag hyr Templet samma lokaler av fastighetsbolaget Hyresbostäder.


Templets Mästare

Carl Landström 1905-1910
Werner Krantz 1911-1914
Walfrid Nilsson 1915-1916
Karl L Lindelöv 1917-1937
Arnold Karlsson 1938-1941
Harald Edegren 1942-1956
Georg Rudqvist 1956-1962
Curt Alf 1963-1970
Harry Rydh 1971-1975
Ingvar Lundberg 1976-1983
Eric Lundqvist 1984-1993
Lars Sahlén 1994-1998
Anders Eriksson 1998-2000
Lennart Börkén 2000-2002
Lars-Erik Lundberg 2003-2008
Ivar Karlberg 2009-

Nyköping - RT Magnus Ladulås

Adress: Repslagaregatan 11, Nyköping

Mästare: Leif Karlsson

Sekreterare: Björn Thunberg
E-post: nykoping@tempelriddareorden.se

Styrelsen

MÄSTARERÅD

Mästare: Leif Karlsson.
Tel: 0706- 82 16 40.
E-post: karlsson.nykoping@telia.com

ViceMästare: Lennart Brunesson.
Tel:
0763- 67 52 70, 0155- 26 76 91 (bostad).
E-post: lennart.brunesson@outlook.com

Undermästare: Eric Midfalk.
Tel: 0702- 07 59 65, 0155- 28 94 14 (bostad).
E-post: eric.midfalk@spray.se

 

Sekreterare: Björn Thunberg.
Tel:
0739- 19 49 00, 0155- 28 98 41 (bostad).
E-post: thunbergb@gmail.com

Ceremonimästare:
Bror Karlsson.
Tel:
070- 331 66 56 , 0156- 140 85 (bostad).
E-post: bror.karlsson41@gmail.com

Skattmästare: Thomas Tjäderhane.
Tel: 070 - 375 62 12, 0155- 328 67 (bostad)
52 70.

E-post: thomas.tjaderhane@telia.com

Kaplan: Börje Pettersson.
Tel: 0703- 23 17 93, 0155- 746 93 (bostad).
E-post: lborje.kappkar@telia.com

Möten
Kalender
december 2017
MTOTFLS
     1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
« Nov   Jan »

Templets möten

För mer information om mötet, klicka på raden.
Sala - RT Silvermalmen

Sigil Riddare Templet Silvermalmen SalaAdress: Enåkersvägen 26, Runhällen

Mästare: Bo-Göran Löwén

Sekreterare: Leif Ragnarsson
E-post: sala@tempelriddareorden.se

Styrelsen

Mästare: Bo-Göran Löwén.
Adress: Finntorpsvägen 56, 733 94 Sala.
Telefon: 0224-147 12

Vice Mästare: Sture Holmberg.
Adress: Kila Präsrgård, 733 94 Sala.

Undermästare: Bo Södeqvist.
Adress: Visbo, 744 91 Heby.
Telefon: 0224-30792

Sekreterare: Leif Ragnarsson.
Adress: Gamla Mårdängsvägen 20, 806 48 Gävle.
Tel / Fax: 026-167290.
Mobil: 070-5522193

Ceremonimästare: Helge Larsson.
Adress: Huddunge Kyrkväg 19, 744 92 Huddungeby-
Telefon: 0224-96185

Kaplan: Ove Ragnarsson, Gamla Mårdängsvägen 20. 806 48 Gävle.
Telefon: 026-167290.
Mobil: 070-5488655.

Möten
Kalender
december 2017
MTOTFLS
     1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
« Nov   Jan »

Templets möten

För mer information om mötet, klicka på raden.
Stockholm - RT Concordia

Adress: Kammakargatan 54, 111 60 Stockholm

Mästare: Christer Wik

Sekreterare: Tommy Nilsson
E-post: stockholm@tempelriddareorden.se

Utposten Stockholm Norrort

Utposten i Stockholm Norrort sammanträder på Sturevägen 12, Jakobsberg i Järfälla.

Sändebud: Sven Öhberg Telefon: 070-8694758 E-post: sven.ohberg (a) tele2.se

Sekreterare: Bo Kjellson Telefon: 072-9204928 E-post: bosse(a)bossebia.se

Kalender
december 2017
MTOTFLS
     1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
« Nov   Jan »
Utpostens möten För mer information om mötet, klicka på raden.
Utposten Stockholm Söderort

Utposten i Stockholm Söderort sammanträder i förhuset i Ordens Stamhus på Kammakargatan 54 i Stockholm.

Sändebud: Simon Winnfors
Telefon: 070-2717389
E-post: simon(a)unf.se

Sekreterare: Virre Annergård
Telefon: 072-477168
E-post: virre.annergard(a)gmail.com

Kalender
december 2017
MTOTFLS
     1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
« Nov   Jan »

Utpostens möten

För mer information om mötet, klicka på raden.

Uppsala - RT S:t Erik

Adress: Bangårdsgatan 13, Uppsala

Mästare: Gunnar Sverredal

Sekreterare: Paavo Collin
E-post: uppsala@tempelriddareorden.se

Styrelsen

Mästare: Gunnar Sverredal.
Adress: Hjalmar Brantingsgatan 4B, 753 27 Uppsala.
Telefon: 0704 856952
E-post: tomas.lofstrom@gmail.com

Vice Mästare: Anders A Aronsson.
Adress: Folkungagatan 12 A, 753 36 Uppsala.
Telefon: 018-262790.
E-post: a_a_aronsson@yahoo.com

Undermästare: Jimmy Ravelin.
Adress: , Hällbygatan 32 E, 752 28 Uppsala.
Telefon: 073-6773541.
E-post: jimmy.ravelin@yahoo.com

Sekreterare: Paavo Collin.
Adress: Råbyvägen 46, 754 22 Uppsala
Telefon: 018-257234.
E-post: paavoc@telia.com

Ceremonimästare: Olof Persson.
Adress: Gustaf Kjellbergs väg 8, 756 43 Uppsala.
Telefon: 018-130811
E-post: jens.o.persson@telia.com

Skattmästare: Carl-Olof Lannergård.
Adress: Dan Anderssonsgatan 34, 654 41 Uppsala.
Telefon: 018-322276
E-post: carl-olof.lannergard@telia.com

Kaplan:
Alf G Lindström.
Adress: Olle Åkares väg 11, 743 34 Uppsala.
Telefon: 018-366253.

Möten

Kalender
december 2017
MTOTFLS
     1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
« Nov   Jan »

Templets möten

För mer information om mötet, klicka på raden.

Om Templet

Historik
RT Sankt Erik instiftades den 24 april 1927 efter att dessförinnan varit Utpost under RT Concordia i Stockholm.
Templet upphöjdes till Väpnare Tempel den 24 april 1930, och till Riddare Tempel den 23 april 1933.

RT Sankt Erik är sedan 1970 delägare i den fastighet som då uppfördes tillsammans med bl a IOGT-NTO på Bangårdsgatan 13 i Uppsala.

Templets sigill
Erik den helige var tronpretendent och möjligen kung i Uppsala vid mitten av 1100-talet.
Han stupade i fejd med de sverkerska och stenkolska ätterna. Efter sin död blev han helgonförklarad.
Hans dödsdag, den 18 maj, upptogs senare som allmän festdag. Kvarlevor efter Erik den helige förvaras i ett praktfullt relikskrin i Uppsala domkyrka.
Silhuetterna av Uppsala domkyrka och slott framträder i Templets sigill, liksom Upplands landskapsvapen.

Templets Mästare genom åren:
1927-1937     J F Ahlzén
1938-1940     Albin Ruhngård
1941-1945     Teodor Carlsson
1946-1954     Oscar Ehn
1955-1955     Ruben Nygren
1956-1964     Wallentin Eriksson
1965-1980     Lennart Ekman
1981-1986     Hans Sverredal
1987-1997     Einar Johnsson
1998-2001     Gunnar Gerdén
2002-2006     Arne L Forsberg
2007-2015     Mats Valli
2016 ------>     Gunnar Sverredal

Visby - RT S:t Hans

Adress: Vita Huset, Ekmansgatan 11,  Visby

Mästare: Bengt Jakobsson

Sekreterare: Thomas Thomasson
E-post: visby@tempelriddareorden.se

Utposten Slite

Templet ansvarar för Utposten i Slite.

Sändebud: Christer Magnusson
Telefon: 070-1441600
E-post: christer.magnusson3@gmail.com

Sekreterare: Bengt Jakobsson
Telefon: 073-8444163
E-post: bengtjakobsson@hotmail.com

För mer information om Utposten klicka här!

Västerås - RT Wästmannia

Adress:Termometergatan 2, Västerås

Mästare: Sven-Erik Lilja

Sekreterare: Ola Magnusson
E-post: vasteras@tempelriddareorden.se

Åmål - RT Fidelitas

Adress:Torvaldsgatan 4, Åmål

Mästare: Torsten Wassenius.

Sekreterare: Kjell Åberg,
E-post: amal@tempelriddareorden.se

Örebro - RT Mäster Olof

Adress:Kristinagatan 29, 702 14 Örebro

Mästare: Curt Arne

Sekreterare: Lars-Erik
Telefon: 0705- 12 77 97
E-post: larserikfrid@live.se

Styrelsen

Mästareråd

Mästare: Curt Arne Gisleskog.
Adress: Dalagatan 12, 692 31 Kumla.
Telefon: 019-22 73 30.
Mobil: 070-313 39 93.

Vice Mästare: Pär Johansson.
Adress: Repslagargränd 3 G, 732 46 Arboga.
Telefon: 0589-168 77, 0589-884 57.
E-post: per.p.johansson@svenskakyrkan.se

Undermästare: Hans Nordén.
Adress: Djurklouvägen 27, 715 32 Odensbacken.
Telefon: 076-839 64 07.
E-post: hans.norden@yahoo.se

Sekreterare: Lars-Erik Frid.
Adress: Kungsgatan 17, 702 11 Örebro.
Telefon: 019-33 24 75.
Mobil:  070-512 77 97.
E-post: larserikfrid@live.se

Ceremonimästare: Mats-Olof Hultkvist.
Adress: Karlsgatan 8, 703 41 Örebro.
Mobil: 070-259 84 28.
E-post: mohultqvist@hotmail.com

Skattmästare: Björn Waernér.
Adress: Björkrisvägen 13 E, 702 34 Örebro.
Telefon: 019-36 14 22.
Mobil:
070-444 25 85
E-post: bjorn.waerner@swipnet.se

Kaplan:
Göran Johansson.
Adress: Tallrisvägen 38 A, 702 34 Örebro.
Telefon: 019-10 95 56.
Mobil: 070-396 44 09.
E-post: goran.johansson76@gmail.com

Herders- ledamot: Lars-Olof Hellberg.
Adress: Jädersby G:a affären, 732 96 Arboga.
Telefon: 0589-108 06.
Mobil: 070-828 19 88.
E-post: larsolof.hellberg@gmail.com  

Möten
För mer information om mötet, klicka på raden.
Kalender
december 2017
MTOTFLS
     1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
« Nov   Jan »

Templets möten

För mer information om mötet, klicka på raden.