Mellersta Provinskapitlet

Mellersta Provinskapitlet omfattar stora delar av Svealand och vissa delar av Götaland i Sverige, samt södra Finland.