Årets första nummer av Tidningen Tempel Riddaren ute!

Ur detta nummer

  • Nya ledamöter i TBOs Stormästarråd
  • General Konventet – Årets begivenhet
  • Nödvändigheten att blicka framåt
  • Riddare Templet Westgothia i Skara 90 år
  • Tre nyavalda Mästare
  • Receptioner i Riddare Templet Concordia
  • Kungörelser för gradgivning i HTG, General Konvent 2022, Stor Tempel Möte
  • Stipendium för stöd till behövande i Motala
Detta och mycket mer kan du läsa om på i tidningen på vår hemsida! Välj meny Aktuell ovan, eller klicka här för att komma till tidningarna!
Tempel Riddaren nr 1 - 2022