Tempel Riddare Orden

Tempel Riddare Ordens logotype

Information från Ordens kansli

General Konvent 2019 i Karlstad

Nu kan du läsa mer och anmäla dig till årets höjdpunkt! Nu öppnar vi upp sidorna till årets General Konvent i Karlstad. Där hittar du information om GK19, anmälningsblanketter, löpande information om vad som är bra att veta inför GK19. Du hittar informationen om GK19 genom menyvalet General Konvent ovan eller genom att klicka här! Varmt

Läs mer »
Tempel Riddare Orden Det Högsta Templet

Kungörelse Gradgivning i HTG (10) i RT Balders Tempel i Halmstad

Kungörelse Kungörelse Det Högsta Rådets kansli november 2018 Högste Stormästaren har medgivit Gradgivning i Högsta Templets Grad (HTG) Söndagen den 17 mars 2019 kl. 12.00 i Riddare Templet Balders lokaler, Karl XI:s väg 33, Halmstad Anmälan till reception och deltagande krävs! Receptionsanmälan görs på fastställd blankett till Storkanslern senast den 24 februari 2019. Bröder med

Läs mer »
Stor Templet för Sverige och Finland av Tempel Riddare Orden

Kungörelse Gradgivning i STICG (9) i RT Balders Tempel i Halmstad

Kungörelse Kungörelse Ordens kansli i november 2018 Stor Templet för Sverige och Finland inbjuder till Gradgivning i Stor Templets Inre Cirkels Grad Lördagen den 16 mars 209 kl. 12.00 i Riddare Templet Balders lokaler, Karl XI:s väg 33, Halmstad Anmälan till reception och deltagande krävs! Receptionsanmälan görs på fastställd blankett till Storkanslern senast den 24

Läs mer »
Stor Templet för Sverige och Finland av Tempel Riddare Orden

Kungörelse Stortempelmöte

Kungörelse Stortempelmöte Stor Templet för Sverige och Finland sammanträder till ordinarie Stortempelmöte i Karlstad torsdagen den 1 augusti 2019. Vad Ordens lag stadgar om Stortempelmöte återfinns i kapitel III. Mellersta, Norra och Södra Provinskapitlen sammanträder till ordinarie Provinskapitelmöten i Karlstad torsdagen den 1 augusti 2019. Vad ordens lag stadgar om Provinskapitelmöten återfinns i kapitel III.

Läs mer »
Tempel Riddare Orden Det Högsta Templet

Kungörelse General Konvent 2019

Kungörelse General Konvent 2019 Det Högsta Templet av Tempel Riddare Orden sammanträder till General Konvent den 31 juli-3 augusti 2019 i staden Karlstad, Sverige. Vad Ordens Lag stadgar om General Konvent återfinns i Kapitel II, § 1 till och med § 9. Anmälningsblanketter och information kommer i nästa tidning, samt på Ordens hemsidor. Per Fredheim

Läs mer »
Tempel Riddare Orden Utposten Falun

Ny Utpost instiftad i Falun

Tempel Riddare Orden har instiftat en ny Utpost i Falun I närvaro av Ordens Stormästare Mats Valli, instiftades den 27 september en ny Utpost i Falun. Vid det högtidliga mötet recipierade även en lärlingsbroder. Utposten tillhör Riddare Templet Ariel i Falun. Vi önskar Utposten lycka till i sitt framtida arbete!

Läs mer »
Tempel Riddare Orden Södra Provinskapitlet

Kungörelse Gradgivning i STG (8) i Jönköping

Kungörelse Kungörelse Ordens kansli i september 2018 Stormästaren i Stortemplet för Sverige och Finland har medgivit Gradgivning i Stor Tempel Graden Lördagen den 20 oktober 2018 kl 13.00 i RT Minervas lokaler, N Strandgatan 46, Jönköping Anmälan till reception och deltagande krävs! Receptionsanmälan görs på fastställd blankett till Provin Kapitel Kanslern Bengt-Ove Pettersson, bengt-ove.pettersson@tempelriddareorden.se  snarast.

Läs mer »
Tempel Riddare Orden Utposten Herrljunga

Ny Utpost instiftad i Herrljunga

Tempel Riddare Orden har instiftat en ny Utpost i Herrljunga I närvaro av Ordens Stormästare Mats Valli, instiftades den 27 maj en ny Utpost i Herrljunga. Vid det högtidliga mötet närvarande ett trettiotalbröder. Till Sändebud i Utposten valdes Mats Heden, Herrljunga. I samband med instiftandet recipierade en lärlingsbroder! Utposten tillhör Riddare Templet Bonitas i Alingsås.

Läs mer »
Stor Templet för Sverige och Finland av Tempel Riddare Orden

Kungörelse Valnämnder inför General Konvent 2019

I enlighet med Ordens lag har Stortemplemästarerådet och Provinskapitelmästareråden valt valnämnder. Dessa kungörs härmed. Nedan finns ordinarie ledamöter redovisade. Ersättare träder endast in om ordinarie ledamot får förhinder. Valnämnden Stor Templet för Sverige och Finland Ordförande Kenneth Lundin, RT Minerva, Jönköping Övriga ledamöter Ingemar Weiner, RT Concordia, Stockholm Micael Andersson, RT Umeborg, Umeå Kent Alm,

Läs mer »
Arkivet