Information från Ordens kansli

Kungörelse Gradgivning i STG (8) i Stockholm

KUNGÖRELSE OM GRADGIVNING STORMÄSTAREN i Stor Templet för Sverige och Finland har medgivit Sveriges Mellersta Provins Kapitel GRADGIVNING i STG Fredagen den 20 mars 2020 k. 19.00 i Stamhuset, Kammakargatan 54, Stockholm Bröderna anmäler sig till Templets Sekreterare senast 16 februari 2020. Receptionsanmälan görs på fastställd blankett till PKKR Fredrik Topplund, Drabantgatan 4, 582 14

Läs mer »

JUNIS och Frälsningsarmén mottog stipendium ur minnesfond

JUNIS och Frälsningsarmén stipendie ur Carin och Kjell Wahlströms minnesfond I samband med Riddare Templet S:t Hans 110-årsfirande i Visby den 6 oktober överlämnade Vice Stormästare Kent Ivarsson två stipendium till IOGT-NTOs Juniorförbund JUNIS och Frälsningsarmén på Gotland. Vice Stormästaren överlämnade 2 checkar på 25000 kr vardera till JUNIS och Frälsningsarmé. JUNIS kommer använda pengarna

Läs mer »
Stormästarna och Högste Stormästaren för Tempel Riddare Orden och Tempel Byggare Orden

Ny och omvalda Stormästare

Ny och omvalda Stormästare i Tempel Riddare Orden och Tempel Byggare Orden I månadsskiftet juli och augusti höll de båda Ordnarna Tempel Riddare Orden och Tempel byggare Orden General Konvent i Karlstad! I samband med detta om- och nyvaldes Stormästare! Stående fr v: Stormästaren i Stor Templet för Norge, Island och Färöarna Aage-Roar Ass, Stormästaren

Läs mer »
Överlämande av stipeium till Suicide Zero vid Tempel Riddare Ordens General Konvent i Kalrstad

Stipendieutdelning till Suicide Zero

Organisationen Suicide Zero erhöll stipendie vid årets General Konvent I veckan som var hölls Tempel Riddare Ordens General Konvent i Karlstad. I samband med den festliga avslutningen delades ett stipendie ut. Högste Stormästaren Per Fredheim (tv) överlämnar checken på 50000 kr till företrädaren för Suicide Zero, Anna Sundkvist Kräutner (mitten). Högste Storskattmäsare Tor Ökvist (t.h.)

Läs mer »

General Konvent 2019 i Karlstad

Nu kan du läsa mer och anmäla dig till årets höjdpunkt! Nu öppnar vi upp sidorna till årets General Konvent i Karlstad. Där hittar du information om GK19, anmälningsblanketter, löpande information om vad som är bra att veta inför GK19. Du hittar informationen om GK19 genom menyvalet General Konvent ovan eller genom att klicka här! Varmt

Läs mer »
Tempel Riddare Orden Det Högsta Templet

Kungörelse Gradgivning i HTG (10) i RT Balders Tempel i Halmstad

Kungörelse Kungörelse Det Högsta Rådets kansli november 2018 Högste Stormästaren har medgivit Gradgivning i Högsta Templets Grad (HTG) Söndagen den 17 mars 2019 kl. 12.00 i Riddare Templet Balders lokaler, Karl XI:s väg 33, Halmstad Anmälan till reception och deltagande krävs! Receptionsanmälan görs på fastställd blankett till Storkanslern senast den 24 februari 2019. Bröder med

Läs mer »
Stor Templet för Sverige och Finland av Tempel Riddare Orden

Kungörelse Gradgivning i STICG (9) i RT Balders Tempel i Halmstad

Kungörelse Kungörelse Ordens kansli i november 2018 Stor Templet för Sverige och Finland inbjuder till Gradgivning i Stor Templets Inre Cirkels Grad Lördagen den 16 mars 209 kl. 12.00 i Riddare Templet Balders lokaler, Karl XI:s väg 33, Halmstad Anmälan till reception och deltagande krävs! Receptionsanmälan görs på fastställd blankett till Storkanslern senast den 24

Läs mer »
Stor Templet för Sverige och Finland av Tempel Riddare Orden

Kungörelse Stortempelmöte

Kungörelse Stortempelmöte Stor Templet för Sverige och Finland sammanträder till ordinarie Stortempelmöte i Karlstad torsdagen den 1 augusti 2019. Vad Ordens lag stadgar om Stortempelmöte återfinns i kapitel III. Mellersta, Norra och Södra Provinskapitlen sammanträder till ordinarie Provinskapitelmöten i Karlstad torsdagen den 1 augusti 2019. Vad ordens lag stadgar om Provinskapitelmöten återfinns i kapitel III.

Läs mer »
Tempel Riddare Orden Det Högsta Templet

Kungörelse General Konvent 2019

Kungörelse General Konvent 2019 Det Högsta Templet av Tempel Riddare Orden sammanträder till General Konvent den 31 juli-3 augusti 2019 i staden Karlstad, Sverige. Vad Ordens Lag stadgar om General Konvent återfinns i Kapitel II, § 1 till och med § 9. Anmälningsblanketter och information kommer i nästa tidning, samt på Ordens hemsidor. Per Fredheim

Läs mer »
Arkivet