Information från Ordens kansli

Tidningen Tempel Riddaren nr 2, 2022

Tidningen Tempel Riddaren 2, 2022

Tidningen Tempel Riddaren nr 2, 2022 ute nu! I detta nummer kan du bland annat läsa om följande: –       Ledare från SM TBO och TRO –       Rapport från Gradgivningar av STSF –       Välkommen till General Konventet i Uppsala –       Valnämndernas förslag –       Storceremonimästaren Christer Wik på dubbla uppdrag –       Full fart i Riddare Templet Concordia

Läs mer »
Tempel Riddaren nr 1 - 2022

Tidningen Tempel Riddaren 2022-1

Årets första nummer av Tidningen Tempel Riddaren ute! Ur detta nummer Nya ledamöter i TBOs Stormästarråd General Konventet – Årets begivenhet Nödvändigheten att blicka framåt Riddare Templet Westgothia i Skara 90 år Tre nyavalda Mästare Receptioner i Riddare Templet Concordia Kungörelser för gradgivning i HTG, General Konvent 2022, Stor Tempel Möte Stipendium för stöd till

Läs mer »
Stor Templet för Sverige och Finland av Tempel Riddare Orden

Kungörelse gradgivning i STG

Kungörelse Ordens kansli november 2021 Stormästaren i Stor Templet för Sverige och Finland har medgivit Sveriges Södra Provinskapitel Gradgivning i Stor Tempel Graden Lördagen den 19 mars 2022 kl. 13.00 i Riddare Templet Balders Tempelsal, Karl XI:s väg 33, Halmstad Bröderna anmäler sig till Templets Sekreterare senast 28 januari 2022. Receptionsanmälan görs på fastställd blankett

Läs mer »
Stor Templet för Sverige och Finland av Tempel Riddare Orden

Kungörelse Gradgivning i STG

Kungörelse Ordens kansli november 2021 Stormästaren i Stor Templet för Sverige och Finland har medgivit Sveriges Mellersta Provinskapitel Gradgivning i Stor Tempel Graden Lördagen den 26 mars 2022 kl. 11.00 i Ordens Stamhus, Kammakargatan 54, Stockholm Bröderna anmäler sig till Templets Sekreterare senast 20 februari 2022. Receptionsanmälan görs på fastställd blankett till Provinskapitel Kanslern Fredrik

Läs mer »

Kungörelse General Konvent 2022

Kungörelse General Konvent 2022 Det Högsta Templet av Tempel Riddare Orden Sammanträder till General Konvent den 3-6 augusti år 2022 i staden Uppsala, Sverige. Vad Ordens Lag stadgar om General Konvent återfinns i Kapitel II, § 1 till och med § 9. Anmälningsblankett och information finner du i Ordens tidningar och på General Konventets hemsida.

Läs mer »

Tempel Riddaren nr 4, 2021 ute nu

Tempel Riddaren nr 4, 2021 ute nu Årets sista nummer av Tidningen Tempel Riddaren finns nu att läsa on-line! Här kan du läsa om Tempelverksamheten som åter startat och mer om kommande års General Konvent. Ur innehållet  Isländska systrar med i Tempel Byggare Orden Ta alla chanser att berätta om Orden I det vanliga sker

Läs mer »
Stor Templet för Sverige och Finland Tempel RIddare Orden

Kungörelse gradgivning i STICG 2022-03-27

Kungörelse Kungörelse Ordens kansli november 2021 Stor Templet för Sverige och Finland inbjuder till Gradgivning i Stor Templets Inre Cirkel Grad Söndagen den 27 mars 2022 kl. 12.00 i Ordens Stamhus, Kammakargatan 54, Stockholm Anmälan till reception och deltagande krävs! Receptionsanmälan görs på fastställd blankett till Stor Kanslern senast den 27 februari 2022. Bröder med

Läs mer »

Ungdomens Nykterhetsförbund mottog gåva

Ungdomens Nykterhetsförbund mottog gåva I samband med att Stortempelmästarerådet sammanträdde i Jönköping helgen 19-21 november så hade närliggande Tempel inbjudits för att tillsammans med Ungdomens Nykterhetsförbund i Jönköping närvara vid utdelandet av en gåva från Carin och Kjell Wahlströms minnesfond. – Ni har nu en egen fastighet! Nu gäller det för er att fylla den

Läs mer »

Tempel Riddaren nr 3, 2021

Temel Riddaren nr 3, 2021 – Ordensarbetet startar upp! Nu är ett nytt nummer av tidningen Tempel Riddaren ute! I detta nummer kan du läsa om ordens återstart efter pandemin, men även om nästa års General Konvent som kommer äga rum i Uppsala. Tidningen hittar du som vanligt här på hemsidan. Klicka på omslaget för

Läs mer »
Arkivet