Tempel Riddare Orden

Tempel Riddare Ordens logotype

Information från Ordens kansli

Nytt nummer av Tidningen Tempel Riddaren ute

  Tidningen Tempel Riddaren nr 3 – 2017 Nu finns ett nytt nummer av tidningen Tempel Riddaren på hemsidan. Du når alla tidningar under menyn Om Orden och Medlemstidning. I tidningen kan du bland annat läsa om det kommande firandet av att det är 130 år sedan Riddare Templet 1 Alpha bildades i Gränna. Du

Läs mer »
Bild Tempel Riddare Ordens nya hemsida

Ordens nya hemsida är här!

Ordens kansli 2017-07-06 Ordens nya hemsida har lanserats! Behovet av att förnya och modernisera Stortemplets hemsida har funnits en tid. Därför tillsattes en arbetsgrupp förra hösten och nu ser vi resultatet av allt arbete som är nedlagt. Två Bröder från RT Gregorius har stått för form, profil och teknik, Det Högsta Rådets Ordenskunskapskommitté för innehållet

Läs mer »
Tempel Riddare Orden Södra Provinskapitlet

Kungörelse Gradgivning i STG (8) i Växjö

Ordens kansli 2017-04-30 Kungörelse STORMÄSTAREN i Stor Templet för Sverige och Finland har medgivit Sveriges Södra Provins Kapitel Gradgivning i Stor Tempel Graden Lördagen den 7 oktober 2017 kl. 13.00 i Riddare Templet S:t Sigfrids lokaler, Norrgatan 17, Växjö Bröderna anmäler sig till Templets Sekreterare senast 21 augusti 2017. Receptionsanmälan senast 10 september på fastställd

Läs mer »
Tempel Riddare Orden Norra Provins Kapitlet

Kungörelse Gradgivning i STG (8) i Piteå

Ordens kansli 2017-04-30 STORMÄSTAREN i Stor Templet för Sverige och Finland har medgivit Sveriges Norra Provins Kapitel Gradgivning i Stor Tempel Graden Lördagen den 21 oktober 2017 kl. 13.00 i Riddare Templet Bothnias lokaler, Piteå Bröderna anmäler sig till Templets Sekreterare senast 20 september. Receptionsanmälan senast 27 september på fastställd blankett till Provinskapitelkansler Anders Perstrand,

Läs mer »
Tempel Riddare Ordens logotype

Kungörelse Gradgivning i STICG (9) i Uddevalla

Ordens kansli 2017-04-30 Kungörelse Kungörelse Ordens kansli 2017-06-01 Stor Templet för Sverige och Finland inbjuder till Gradgivning i Stor Templets Inre Cirkels Grad Lördagen den 18 november 2017 kl. 12.00 i Riddare Templet Knapes lokaler, Kålgårdsbergsgatan 2, Uddevalla Anmälan till reception och deltagande krävs! Receptionsanmälan görs på fastställd blankett till Stor Kanslern senast den 14

Läs mer »
Arkivet

Rubrik- Mall för händelse (utan bild)

Jag är en textsektion. Välj redigera-knappen för att ändra denna text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Rubrik- Mall för händelse (kort)

Jag är en textsektion. Välj redigera-knappen för att ändra denna text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper

Logotyp Tempel Riddare Orden

Ändra eller ta bort denna text

Rubrik- Mall för händelse (Mellan)

Jag är en textsektion. Välj redigera-knappen för att ändra denna text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
ullamcorper mattis, pulvinar

Jag är en textsektion. Välj redigera-knappen för att ändra denna text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Jag är en textsektion. Välj redigera-knappen för att ändra denna text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Lorem ipsum dolor 

Logotyp Tempel Riddare Orden

Ändra eller ta bort denna text

Logotyp Tempel Riddare Orden

Ändra eller ta bort denna text

Rubrik- Mall för händelse (lång)

Jag är en textsektion. Välj redigera-knappen för att ändra denna text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Jag är en textsektion. Välj redigera-knappen för att ändra denna text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Jag är en textsektion. Välj redigera-knappen för att ändra denna text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Jag är en textsektion. Välj redigera-knappen för att ändra denna text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Jag är en textsektion. Välj redigera-knappen för att ändra denna text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
Jag är en textsektion. Välj redigera-knappen för att ändra denna text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur

Logotyp Tempel Riddare Orden

Ändra eller ta bort denna text

Logotyp Tempel Riddare Orden

Ändra eller ta bort denna text

Logotyp Tempel Riddare Orden

Ändra eller ta bort denna text