Information från Ordens kansli

Uppdaterad information angående Covid-19

Uppdaterad information angående påverkan från Covid19 på Ordens verksamhet Information från Stortempelmästarerådet (STMR): STMR följer hela tiden utvecklingen av pandemin. Under gårdagskvällen hölls ett möte med STMR. Beslutet är givetvis fortsatt att följa de nationella råd finns, men nu också regionala och lokala råd som varierar över landet. Pandemin har åter tagit fart i stora

Läs mer »

Begränsad Ordensverksamhet under hösten

Begränsad Ordensverksamhet under hösten 2020 Med anledning av den pågående pandemin så har Det Högsta Rådet tillsammans med Stortempelmästarerådet beslutade att mötesverksamheten under hösten kraftigt ska begränsas. Bl a kommer bara möten hållas i Invigningsgraden, ordens första grad, och då utan reception. Utposter kommer endast hålla Utpostmöten utan reception Det gör att vår Tempel kommer

Läs mer »

Läs gamla tidningar från 1920

Läs gamla nummer av Ordens tidning Första numret av Tidningen Tempel Riddaren kom ut i januari 1920. Eller rättare sagt i början av februari, eftersom tillståndet från Generalpoststyrelsen inte blev klart förens då. Som en del i att uppmärksamma tidningen och ge medlemmar och andra möjlighet till en historisk tillbakablick så kommer du kunna ladda

Läs mer »

All Ordensverksamhet ställs in resten av terminen

All Ordensverksamhet ställs in resten av vårterminen Med anledning av den pågående Covid-19-pandemin och att myndigheterna infört strängare regler för mötesverksamhet, har Det Högsta Rådet beslutat att all verksamhet i Tempel, Utposter och högre råd ställs in under resten av vårterminen. Många av våra medlemmar tillhör riskgruppen, och vi värnar om deras hälsa. De möten

Läs mer »

JUNIS och Frälsningsarmén mottog stipendium ur minnesfond

JUNIS och Frälsningsarmén stipendie ur Carin och Kjell Wahlströms minnesfond I samband med Riddare Templet S:t Hans 110-årsfirande i Visby den 6 oktober överlämnade Vice Stormästare Kent Ivarsson två stipendium till IOGT-NTOs Juniorförbund JUNIS och Frälsningsarmén på Gotland. Vice Stormästaren överlämnade 2 checkar på 25000 kr vardera till JUNIS och Frälsningsarmé. JUNIS kommer använda pengarna

Läs mer »

Ny och omvalda Stormästare

Ny och omvalda Stormästare i Tempel Riddare Orden och Tempel Byggare Orden I månadsskiftet juli och augusti höll de båda Ordnarna Tempel Riddare Orden och Tempel byggare Orden General Konvent i Karlstad! I samband med detta om- och nyvaldes Stormästare! Stående fr v: Stormästaren i Stor Templet för Norge, Island och Färöarna Aage-Roar Ass, Stormästaren

Läs mer »
Överlämande av stipeium till Suicide Zero vid Tempel Riddare Ordens General Konvent i Kalrstad

Stipendieutdelning till Suicide Zero

Organisationen Suicide Zero erhöll stipendie vid årets General Konvent I veckan som var hölls Tempel Riddare Ordens General Konvent i Karlstad. I samband med den festliga avslutningen delades ett stipendie ut. Högste Stormästaren Per Fredheim (tv) överlämnar checken på 50000 kr till företrädaren för Suicide Zero, Anna Sundkvist Kräutner (mitten). Högste Storskattmäsare Tor Ökvist (t.h.)

Läs mer »

General Konvent 2019 i Karlstad

Nu kan du läsa mer och anmäla dig till årets höjdpunkt! Nu öppnar vi upp sidorna till årets General Konvent i Karlstad. Där hittar du information om GK19, anmälningsblanketter, löpande information om vad som är bra att veta inför GK19. Du hittar informationen om GK19 genom menyvalet General Konvent ovan eller genom att klicka här! Varmt

Läs mer »
Tempel Riddare Orden Det Högsta Templet

Kungörelse Gradgivning i HTG (10) i RT Balders Tempel i Halmstad

Kungörelse Kungörelse Det Högsta Rådets kansli november 2018 Högste Stormästaren har medgivit Gradgivning i Högsta Templets Grad (HTG) Söndagen den 17 mars 2019 kl. 12.00 i Riddare Templet Balders lokaler, Karl XI:s väg 33, Halmstad Anmälan till reception och deltagande krävs! Receptionsanmälan görs på fastställd blankett till Storkanslern senast den 24 februari 2019. Bröder med

Läs mer »
Arkivet