Tempel Riddare Orden

Tempel Riddare Ordens logotype

Information från Ordens kansli

Tidningen Tempel Riddaren – nr 4 nu ute

  Tidningen Tempel Riddaren nr 4 – 2017 Nu finns ett nytt nummer av tidningen Tempel Riddaren på hemsidan. Du når alla tidningar under menyn Om Orden och Medlemstidning. I tidningen kan du bl a läsa om Jul – Tid för medmänsklighet av Br Hans Sverredal. Ordens Stormästare Mats Valli skriver om vikten att inte

Läs mer »
Tempel Riddare Orden Mellersta Provins Kapitlet

Kungörelse Gradgivning i STG (8) hos Riddare Templet Mäster Olof, Örebro

Kungörelse Ordens kansli 2017-11-26 Stormästaren i Stortemplet för Sverige och Finland har medgivit  Gradgivning i Stor Tempel Graden Lördagen den 10 mars 2018 kl. 13.00 i Riddare Templet Mäster Olofs loker, Kristinagatan 29,  Örebro Anmälan till reception och deltagande krävs! Receptionsanmälan görs på fastställd blankett till Provinskapitelkanslern senast den 10 februari 2018. Bröder med STG

Läs mer »
Tempel Riddare Orden Det Högsta Rådet

Kungörelse Gradgivning i HTG (10) i Ordens Stamhus, Stockholm

Kungörelse Det Högsta Templets kansli 2017-11-26 Det Högsta Templetinbjuder till Gradgivning iDet Högsta Templets Grad Söndagen den 25 mars 2018 kl. 12.00 i Ordens Stamhus, Kammakaregatan 56, Stockholm Anmälan till reception och deltagande krävs! Receptionsanmälan görs på fastställd blankett till Stor Kanslern i Stortemplet för Sverige och Finland senast den 4 mars 2018. Bröder med

Läs mer »
Tempel Riddare Ordens logotype

Kungörelse Gradgivning i STICG (9) i Ordens Stamhus, Stockholm

Kungörelse Stor Templet för Sverige och Finland inbjuder till Gradgivning i Stor Templets Inre Cirkels Grad Lördagen den 24 mars 2018 kl. 12.00 i Ordens Stamhus, Kammakargatan 56, Stockholm Anmälan till reception och deltagande krävs! Receptionsanmälan görs på fastställd blankett till Stor Kanslern senast den 4 mars 2018. Bröder med STICG eller högre grader, deltagare,

Läs mer »

Nytt nummer av Tidningen Tempel Riddaren ute

  Tidningen Tempel Riddaren nr 3 – 2017 Nu finns ett nytt nummer av tidningen Tempel Riddaren på hemsidan. Du når alla tidningar under menyn Om Orden och Medlemstidning. I tidningen kan du bland annat läsa om det kommande firandet av att det är 130 år sedan Riddare Templet 1 Alpha bildades i Gränna. Du

Läs mer »
Bild Tempel Riddare Ordens nya hemsida

Ordens nya hemsida är här!

Ordens kansli 2017-07-06 Ordens nya hemsida har lanserats! Behovet av att förnya och modernisera Stortemplets hemsida har funnits en tid. Därför tillsattes en arbetsgrupp förra hösten och nu ser vi resultatet av allt arbete som är nedlagt. Två Bröder från RT Gregorius har stått för form, profil och teknik, Det Högsta Rådets Ordenskunskapskommitté för innehållet

Läs mer »
Arkivet

Rubrik- Mall för händelse (utan bild)

Jag är en textsektion. Välj redigera-knappen för att ändra denna text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Rubrik- Mall för händelse (kort)

Jag är en textsektion. Välj redigera-knappen för att ändra denna text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper

Logotyp Tempel Riddare Orden

Ändra eller ta bort denna text

Rubrik- Mall för händelse (Mellan)

Jag är en textsektion. Välj redigera-knappen för att ändra denna text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
ullamcorper mattis, pulvinar

Jag är en textsektion. Välj redigera-knappen för att ändra denna text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Jag är en textsektion. Välj redigera-knappen för att ändra denna text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Lorem ipsum dolor 

Logotyp Tempel Riddare Orden

Ändra eller ta bort denna text

Logotyp Tempel Riddare Orden

Ändra eller ta bort denna text

Rubrik- Mall för händelse (lång)

Jag är en textsektion. Välj redigera-knappen för att ändra denna text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Jag är en textsektion. Välj redigera-knappen för att ändra denna text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Jag är en textsektion. Välj redigera-knappen för att ändra denna text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Jag är en textsektion. Välj redigera-knappen för att ändra denna text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Jag är en textsektion. Välj redigera-knappen för att ändra denna text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
Jag är en textsektion. Välj redigera-knappen för att ändra denna text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur

Logotyp Tempel Riddare Orden

Ändra eller ta bort denna text

Logotyp Tempel Riddare Orden

Ändra eller ta bort denna text

Logotyp Tempel Riddare Orden

Ändra eller ta bort denna text