Information från Ordens kansli

Kungörelse gradgivning i STG i NPK

Kungörelse Stormästaren i Stor Templet för Sverige och Finland har medgivit Gradgivning i Stor Tempel Graden, STG Söndagen den 24 november 2024 kl. 11.00 i Riddare Templet Jämteborgs Tempelsal, Kyrkgatan 61a, Östersund Bröderna som vill recipiera, anmäler sig till egna Templets Sekreterare, senast 7 oktober 2024. Receptionsanmälan görs av S på fastställd blankett till Provinskapitel

Läs mer »

Tidningen Tempel Riddaren nr 3, 2023

Tidningen Tempel Riddaren nr 3, 2023 Årets näst sista nummer av Temple Riddaren går nu att läsa på vår hemsida! Ur innehållet: Arbetet i vår Orden är ett lagarbete, SM TBO Vi är en motvikt till alkoholnormen, SM TRO Det sociala viktigt för en ny broder, HSM TRO RT Minerva 100 år Helkväll hos RT

Läs mer »

Tidningen Tempel Riddaren nr 2, 2023

Tidningen Tempel Riddaren nr 2, 2023 ute nu Ur innehållet Tempel Byggare Orden har inrättat en ny förgård på Färöarna! Stormästaren har ordet – Vi känner alla någon vi kan fråga Högste Stormästaren – Viktig med hög rituell kvalitet Sex nya Bröder hos Riddare Tempelt Jämteborg Två Tempel i nyrenoverat Tempel i Kristinehamn Årsträff med

Läs mer »
Tempel Riddare Orden Mellersta Provins Kapitlet

Kungörelse Gradgivning STG i Mellersta Provins Kapitlet

Kungörelse Ordens kansli maj 2023 Stormästaren i Stor Templet för Sverige och Finland har medgivit Sveriges Mellersta Provinskapitel Gradgivning i Stor Tempel Graden Lördagen den 21 oktober 2023 kl. 11.00 i Riddare Templet Ariels lokaler, Åsgatan 45, Falun Bröderna anmäler sig till Templets Sekreterare senast 8 september 2023. Receptionsanmälan görs på fastställd blankett till Provinskapitel

Läs mer »

Kungörelse om Gradgivning i Stor Tempel Graden

Kungörelse Ordens kansli april 2023 Stormästaren i Stor Templet för Sverige och Finland har medgivit Sveriges Södra Provinskapitel Gradgivning i Stor Tempel Graden Lördagen den 28 oktober 2023 kl. 13.00  i Riddare Templet Excelsiors lokaler, Österlånggatan 9 A-B, Kristianstad Bröderna anmäler sig till Templets Sekreterare senast 31 augusti 2023. Receptionsanmälan görs på fastställd blankett till

Läs mer »
Tidningen Tempelriddaren nr 1, 2023

Årets första nummer av Tidningen Tempelriddaren ute nu

Årets första nummer av Tidningen TempelRiddaren Ur innehållet Stormästaren har ordet – Nyårsklockan skrämmande aktuell Högste Stormästaren har ordet – Sociala Mötesumgänget har värde TBOs Stormästare har ordet – Vårt arbete kan jämföras med idrott URG-möte i norr Gemensamt Högtidsmöte i Stockholm Presentation av de nya mästarna i Stortemplet De Högre Råden höll seminarium i

Läs mer »

Tidningen Tempel Riddaren 3, 2022 Ute nu

Tidningen Tempel Riddaren 3, 2022 I detta nummer kan du läsa om vad som hände på General Konventet i Uppsala, i somras. Ledare från Tempel Byggare Ordens nya Stormästare Eva-Britt Freheim, Ur innehållet Högste Stormästaren om allas ansvar, Stormästaren om vikten av att besöka andras Tempel, Ordens nya mästare råd valda och installerade, Bröder i

Läs mer »

Stipendium till UNF Uppsala

Stipendium till UNF Uppsala De år som Tempel Riddare Orden håller ordinarie General Konvent delar Det Högsta Templet ut ett stipendium från Tempel Riddare Ordens 100-årsfond. Detta år delades 60 000 kr ut till Ungdomens Nykterhetsförbund i Uppsala län. UNFs distriktsordförande Josef Erlandsson, Jane Segerblom, Högste Stormästaren Per Fredheim och Högste Storskattmästaren Tor Övkist Första

Läs mer »

Ny Stormästare vald vid General Konventet i Uppsala

Ny Stormästare vald Under första veckan i augusti hölls Tempel Riddare Ordens General Konvent i Uppsala. Nya råd valdes till de olika nivåerna i Orden. Till ny Stormästare i Stortemplet för Sverige och Finland valdes Ordensprefekten, Riddaren av det via korset Jan Gunnars, från Riddare Templet Knape i Uddevalla. Han kommer tillsammans med sitt nyvalda

Läs mer »
Arkivet