Tempel Riddare Orden

Tempel Riddare Ordens logotype

Information från Ordens kansli

Tempel Riddare Orden Utposten Herrljunga

Ny Utpost instiftad i Herrljunga

Tempel Riddare Orden har instiftat en ny Utpost i Herrljunga I närvaro av Ordens Stormästare Mats Valli, instiftades den 27 maj en ny Utpost i Herrljunga. Vid det högtidliga mötet närvarande ett trettiotalbröder. Till Sändebud i Utposten valdes Mats Heden, Herrljunga. I samband med instiftandet recipierade en lärlingsbroder! Utposten tillhör Riddare Templet Bonitas i Alingsås.

Läs mer »
Tidningen Tempel Riddaren 2018 nr 2 Innehållsbild

Tidningen Tempel Riddaren – nr 2 2018

Tidningen Tempel Riddaren nr 2 – 2018 Nummer 2 av Tidningen Tempel Riddaren kan du läsa genom att gå in via meny Om Orden och sedan välja Medlemstidning I tidningen kan du läsa om första utdelningen ur Carin och Kjell Wahlströms minnesfond. Det skedde till Ungdomens Nykterhetsförbund i Jämtlands län i samband med d Riddare

Läs mer »
Stor Templet för Sverige och Finland av Tempel Riddare Orden

Kungörelse Valnämnder inför General Konvent 2019

I enlighet med Ordens lag har Stortemplemästarerådet och Provinskapitelmästareråden valt valnämnder. Dessa kungörs härmed. Nedan finns ordinarie ledamöter redovisade. Ersättare träder endast in om ordinarie ledamot får förhinder. Valnämnden Stor Templet för Sverige och Finland Ordförande Kenneth Lundin, RT Minerva, Jönköping Övriga ledamöter Ingemar Weiner, RT Concordia, Stockholm Micael Andersson, RT Umeborg, Umeå Kent Alm,

Läs mer »
Utdelning ur Carin och Kjell Wahlströms minnesfond 2018

Överlämnande av stipendium ur Carin och Kjell Wahlströms minnesfond

Ungdomens Nykterhetsförbund mottog stipendium ur minnesfond Ordens Högste Stormästare Per Fredheim överlämnade det stipendium  ur Carin och Kjell Wahlströms minnesfond som tilldelats Ungdomens Nykterhetsförbund (UNF) i Jämtlands län. Detta skedde vid Riddare Templet Jämteborgs 117-årsfirande i Östersund den 17 mars. Ordens Högste Stormästare överlämnade en check på 50000 kr till UNF i Jämtlands län i

Läs mer »
Carin och Kjell Wahlström Östersund

Stipendieutdelning ur Carin och Kjell Wahlströms minnesfond

Ungdomens Nykterhetsförbund erhåller första utdelningen ur Carin och Kjell Wahlströms minnesfond Tempel Riddare Orden har genom beslut i Stortempelmästarerådet beslutat att tilldela Ungdomens Nykterhetsförbund (UNF) i Jämtlands län det första anslaget ur Carin och Kjell Wahlströms minnesfond. Anslag ur minnesfonden ska tilldelas  barn- och ungdomsorganisationer som jobbar mot alkohol och andra droger. Pengarna skall användas

Läs mer »
Tidningen TempelRiddaren 2018 nr 1 Innehållsbild

Tidningen Tempel Riddaren – nr 1-2018

Tidningen Tempel Riddaren nr 1 – 2018 I årets första nummer av Tidningen Tempel Riddaren kan du läsa under menyn Om Orden och Medlemstidning. I tidningen kan du läsa om Broder Hugo Blomström som varit medlem i Orden i över 75 år. Han recipierade i Riddare Templet Veritas den 9 januari 1943! Stormästaren skriver om

Läs mer »
Tempel Riddare Orden monumentet i Gränna

Grännamonumentet

Grännamonumentet Den 26 oktober 1887 instiftades Templet Alpha i Gränna. Det var sannolikt en mycket enkel sammankomst. Endast en person, Emil O. Johansson, kände till något om Orden och han fick alltså agera helt ensam vid genomförandet av de första ceremonierna som krävdes. Emil O Johansson föddes i Ryssland 1859 och som 13-åring flyttade han

Läs mer »

Tidningen Tempel Riddaren – nr 4 nu ute

  Tidningen Tempel Riddaren nr 4 – 2017 Nu finns ett nytt nummer av tidningen Tempel Riddaren på hemsidan. Du når alla tidningar under menyn Om Orden och Medlemstidning. I tidningen kan du bl a läsa om Jul – Tid för medmänsklighet av Br Hans Sverredal. Ordens Stormästare Mats Valli skriver om vikten att inte

Läs mer »
Tempel Riddare Orden Mellersta Provins Kapitlet

Kungörelse Gradgivning i STG (8) hos Riddare Templet Mäster Olof, Örebro

Kungörelse Ordens kansli 2017-11-26 Stormästaren i Stortemplet för Sverige och Finland har medgivit  Gradgivning i Stor Tempel Graden Lördagen den 10 mars 2018 kl. 13.00 i Riddare Templet Mäster Olofs loker, Kristinagatan 29,  Örebro Anmälan till reception och deltagande krävs! Receptionsanmälan görs på fastställd blankett till Provinskapitelkanslern senast den 10 februari 2018. Bröder med STG

Läs mer »
Arkivet