Tempel Riddare Orden

Tempel Riddare Ordens logotype

Information från Ordens kansli

Stor Templet för Sverige och Finland av Tempel Riddare Orden

Kungörelse Stortempelmöte

Kungörelse Stortempelmöte Stor Templet för Sverige och Finland sammanträder till ordinarie Stortempelmöte i Karlstad torsdagen den 1 augusti 2019. Vad Ordens lag stadgar om Stortempelmöte återfinns i kapitel III. Mellersta, Norra och Södra Provinskapitlen sammanträder till ordinarie Provinskapitelmöten i Karlstad torsdagen den 1 augusti 2019. Vad ordens lag stadgar om Provinskapitelmöten återfinns i kapitel III.

Läs mer »
Tempel Riddare Orden Det Högsta Templet

Kungörelse General Konvent 2019

Kungörelse General Konvent 2019 Det Högsta Templet av Tempel Riddare Orden sammanträder till General Konvent den 31 juli-3 augusti 2019 i staden Karlstad, Sverige. Vad Ordens Lag stadgar om General Konvent återfinns i Kapitel II, § 1 till och med § 9. Anmälningsblanketter och information kommer i nästa tidning, samt på Ordens hemsidor. Per Fredheim

Läs mer »
Tempel Riddare Orden Utposten Falun

Ny Utpost instiftad i Falun

Tempel Riddare Orden har instiftat en ny Utpost i Falun I närvaro av Ordens Stormästare Mats Valli, instiftades den 27 september en ny Utpost i Falun. Vid det högtidliga mötet recipierade även en lärlingsbroder. Utposten tillhör Riddare Templet Ariel i Falun. Vi önskar Utposten lycka till i sitt framtida arbete!

Läs mer »
Tempel Riddare Orden Södra Provinskapitlet

Kungörelse Gradgivning i STG (8) i Jönköping

Kungörelse Kungörelse Ordens kansli i september 2018 Stormästaren i Stortemplet för Sverige och Finland har medgivit Gradgivning i Stor Tempel Graden Lördagen den 20 oktober 2018 kl 13.00 i RT Minervas lokaler, N Strandgatan 46, Jönköping Anmälan till reception och deltagande krävs! Receptionsanmälan görs på fastställd blankett till Provin Kapitel Kanslern Bengt-Ove Pettersson, bengt-ove.pettersson@tempelriddareorden.se  snarast.

Läs mer »

Tidningen Tempel Riddaren – nr 3 2018

Tidningen Tempel Riddaren – nr 3 2018 Årets tredje nummer av tidningen Tempel Riddaren får vi rapporter från vår systerorden Tempel Byggare Orden och deras aktiviteter och möten. Vi läser även nästa års stora händelse General Konventet i Karlstad 2019. I sin ledare skriver Ordens Stormästare om människors alla lika värde. Vi får även följa

Läs mer »
Tempel Riddare Orden Utposten Herrljunga

Ny Utpost instiftad i Herrljunga

Tempel Riddare Orden har instiftat en ny Utpost i Herrljunga I närvaro av Ordens Stormästare Mats Valli, instiftades den 27 maj en ny Utpost i Herrljunga. Vid det högtidliga mötet närvarande ett trettiotalbröder. Till Sändebud i Utposten valdes Mats Heden, Herrljunga. I samband med instiftandet recipierade en lärlingsbroder! Utposten tillhör Riddare Templet Bonitas i Alingsås.

Läs mer »
Tidningen Tempel Riddaren 2018 nr 2 Innehållsbild

Tidningen Tempel Riddaren – nr 2 2018

Tidningen Tempel Riddaren nr 2 – 2018 Nummer 2 av Tidningen Tempel Riddaren kan du läsa genom att gå in via meny Om Orden och sedan välja Medlemstidning I tidningen kan du läsa om första utdelningen ur Carin och Kjell Wahlströms minnesfond. Det skedde till Ungdomens Nykterhetsförbund i Jämtlands län i samband med d Riddare

Läs mer »
Stor Templet för Sverige och Finland av Tempel Riddare Orden

Kungörelse Valnämnder inför General Konvent 2019

I enlighet med Ordens lag har Stortemplemästarerådet och Provinskapitelmästareråden valt valnämnder. Dessa kungörs härmed. Nedan finns ordinarie ledamöter redovisade. Ersättare träder endast in om ordinarie ledamot får förhinder. Valnämnden Stor Templet för Sverige och Finland Ordförande Kenneth Lundin, RT Minerva, Jönköping Övriga ledamöter Ingemar Weiner, RT Concordia, Stockholm Micael Andersson, RT Umeborg, Umeå Kent Alm,

Läs mer »
Utdelning ur Carin och Kjell Wahlströms minnesfond 2018

Överlämnande av stipendium ur Carin och Kjell Wahlströms minnesfond

Ungdomens Nykterhetsförbund mottog stipendium ur minnesfond Ordens Högste Stormästare Per Fredheim överlämnade det stipendium  ur Carin och Kjell Wahlströms minnesfond som tilldelats Ungdomens Nykterhetsförbund (UNF) i Jämtlands län. Detta skedde vid Riddare Templet Jämteborgs 117-årsfirande i Östersund den 17 mars. Ordens Högste Stormästare överlämnade en check på 50000 kr till UNF i Jämtlands län i

Läs mer »
Arkivet