Information från Ordens kansli

Tidningen Tempel Riddaren 3, 2022 Ute nu

Tidningen Tempel Riddaren 3, 2022 I detta nummer kan du läsa om vad som hände på General Konventet i Uppsala, i somras. Ledare från Tempel Byggare Ordens nya Stormästare Eva-Britt Freheim, Ur innehållet Högste Stormästaren om allas ansvar, Stormästaren om vikten av att besöka andras Tempel, Ordens nya mästare råd valda och installerade, Bröder i

Läs mer »

Stipendium till UNF Uppsala

Stipendium till UNF Uppsala De år som Tempel Riddare Orden håller ordinarie General Konvent delar Det Högsta Templet ut ett stipendium från Tempel Riddare Ordens 100-årsfond. Detta år delades 60 000 kr ut till Ungdomens Nykterhetsförbund i Uppsala län. UNFs distriktsordförande Josef Erlandsson, Jane Segerblom, Högste Stormästaren Per Fredheim och Högste Storskattmästaren Tor Övkist Första

Läs mer »

Ny Stormästare vald vid General Konventet i Uppsala

Ny Stormästare vald Under första veckan i augusti hölls Tempel Riddare Ordens General Konvent i Uppsala. Nya råd valdes till de olika nivåerna i Orden. Till ny Stormästare i Stortemplet för Sverige och Finland valdes Ordensprefekten, Riddaren av det via korset Jan Gunnars, från Riddare Templet Knape i Uddevalla. Han kommer tillsammans med sitt nyvalda

Läs mer »

Välkommen till Uppsala och General Konventet 2022

Välkommen till General Konvent 22 Välkommen till Uppsala! Onsdagen den 3 augusti kl 08.00 öppnar Konventbyrån! Det är här du checkar in och får din mapp med all praktiskt information, biljetterna till de olika arrangemangen! Navet under General Konventet är Tempel Riddare Ordens hus på Bangårdsgatan 13, se karta nedan. Det ligger på andra sidan

Läs mer »
Tidningen Tempel Riddaren nr 2, 2022

Tidningen Tempel Riddaren 2, 2022

Tidningen Tempel Riddaren nr 2, 2022 ute nu! I detta nummer kan du bland annat läsa om följande: –       Ledare från SM TBO och TRO –       Rapport från Gradgivningar av STSF –       Välkommen till General Konventet i Uppsala –       Valnämndernas förslag –       Storceremonimästaren Christer Wik på dubbla uppdrag –       Full fart i Riddare Templet Concordia

Läs mer »
Tempel Riddaren nr 1 - 2022

Tidningen Tempel Riddaren 2022-1

Årets första nummer av Tidningen Tempel Riddaren ute! Ur detta nummer Nya ledamöter i TBOs Stormästarråd General Konventet – Årets begivenhet Nödvändigheten att blicka framåt Riddare Templet Westgothia i Skara 90 år Tre nyavalda Mästare Receptioner i Riddare Templet Concordia Kungörelser för gradgivning i HTG, General Konvent 2022, Stor Tempel Möte Stipendium för stöd till

Läs mer »
Stor Templet för Sverige och Finland av Tempel Riddare Orden

Kungörelse gradgivning i STG

Kungörelse Ordens kansli november 2021 Stormästaren i Stor Templet för Sverige och Finland har medgivit Sveriges Södra Provinskapitel Gradgivning i Stor Tempel Graden Lördagen den 19 mars 2022 kl. 13.00 i Riddare Templet Balders Tempelsal, Karl XI:s väg 33, Halmstad Bröderna anmäler sig till Templets Sekreterare senast 28 januari 2022. Receptionsanmälan görs på fastställd blankett

Läs mer »
Stor Templet för Sverige och Finland av Tempel Riddare Orden

Kungörelse Gradgivning i STG

Kungörelse Ordens kansli november 2021 Stormästaren i Stor Templet för Sverige och Finland har medgivit Sveriges Mellersta Provinskapitel Gradgivning i Stor Tempel Graden Lördagen den 26 mars 2022 kl. 11.00 i Ordens Stamhus, Kammakargatan 54, Stockholm Bröderna anmäler sig till Templets Sekreterare senast 20 februari 2022. Receptionsanmälan görs på fastställd blankett till Provinskapitel Kanslern Fredrik

Läs mer »

Kungörelse General Konvent 2022

Kungörelse General Konvent 2022 Det Högsta Templet av Tempel Riddare Orden Sammanträder till General Konvent den 3-6 augusti år 2022 i staden Uppsala, Sverige. Vad Ordens Lag stadgar om General Konvent återfinns i Kapitel II, § 1 till och med § 9. Anmälningsblankett och information finner du i Ordens tidningar och på General Konventets hemsida.

Läs mer »
Arkivet