Tempel Riddare Ordens logotype

Kungörelse

Kungörelse
Ordens kansli november 2021

Stor Templet för Sverige och Finland inbjuder till

Gradgivning i
Stor Templets Inre Cirkel Grad

Söndagen den 27 mars 2022 kl. 12.00 i Ordens Stamhus, Kammakargatan 54, Stockholm

Anmälan till reception och deltagande krävs!

Receptionsanmälan görs på fastställd blankett till Stor Kanslern senast den 27 februari 2022. Bröder med STICG eller högre grader, deltagare, skall också anmäla deltagande och om de önskar delta i Brödramåltiden.

Klädsel: HD eller EHD

Samling
Ämbetsmän och tjänstemän kl. 09.00
Recipierande Bröder kl. 11.00
Övriga Bröder kl. 11.30

Anmälan till brödramåltid
Anmälan senast den 13 mars 2022 till Stor Kanslern Br Curt Arne Gisleskog 070-3133993 eller e-post skr@tempelriddareorden.se Meddela vid anmälan om specialkost önskas.

Varmt välkomna till högtid i Tempel Riddare Orden

Mats Valli
Stor Mästare

Curt Arne Gisleskog
Stor Kansler