Tempel Byggare Orden är en Orden med samma värdegrund och likalydande grundlag som Tempel Riddare Orden, och som vill samla kvinnor fyllda 18 år med etiska och sociala intressen till ett samfund byggt på samhörighet, jämlikhet och människokärlek.

Ordens mål är nykterhet och personlig utveckling.
Nykterhet är den fasta grund, på vilken Tempel Byggare Orden vill bygga den personliga utvecklingen och medverka till att skapa ett etiskt samhälle.

Ett medlemskap i Tempel Byggare Orden inleds i ett Tempels Förgård och tanken är att man får tillgång till kunskap och möjlighet att utvecklas, parallellt med att man går vidare och får tillträde till allt fler grader och den kunskap som graderna erbjuder.

Tempel Byggare Orden kräver nykterhet, men ställer inga religiösa eller politiska krav på sina medlemmar. Tempel Byggare Orden tar avstånd från all form av diskriminering och erbjuder en gemenskap som bygger på alla människors lika värde.

Den lilla versionen av ’länk-knappen’ är inställd för att bara synas i ’mobil-läget’.

Denna text-ruta syns bara i ’redigeringssläge’