Kungörelse

Ordens kansli november 2021

Stormästaren i Stor Templet för Sverige och Finland
har medgivit

Sveriges Mellersta Provinskapitel

Gradgivning i Stor Tempel Graden

Lördagen den 26 mars 2022 kl. 11.00 i Ordens Stamhus, Kammakargatan 54, Stockholm

Bröderna anmäler sig till Templets Sekreterare senast 20 februari 2022.

Receptionsanmälan görs på fastställd blankett till Provinskapitel Kanslern Fredrik Topplund senast den 27 februari 2022.

Bröder med STG eller högre grader, deltagare, skall också anmäla deltagande och om de önskar delta i Brödramåltiden senast den 13 mars 2022 till Provinskapitel Kanslern. Brödramåltiden kostar 250 kr.

Klädsel: HD eller EHD

Samling
Recipierande Bröder kl. 10.00
Övriga Bröder kl. 10.30

Varmt välkomna till högtid i Tempel Riddare Orden

Christer Wik
Provinskapitelmästare

Fredrik Topplund
Provinskapitelkansler