Tempel Riddare Ordens logotype

Norra Provinskapitlet

Norra Provinskapitlet omfattar hela Norrland inkluderande Templen i Gävleborg.