Kungörelse gradgivning i STG

Stor Templet för Sverige och Finland av Tempel Riddare Orden

Kungörelse

Ordens kansli november 2021

Stormästaren i Stor Templet för Sverige och Finland
har medgivit

Sveriges Södra Provinskapitel

Gradgivning i Stor Tempel Graden

Lördagen den 19 mars 2022 kl. 13.00 i Riddare Templet Balders Tempelsal, Karl XI:s väg 33, Halmstad

Bröderna anmäler sig till Templets Sekreterare senast 28 januari 2022.

Receptionsanmälan görs på fastställd blankett till Provinskapitel Kanslern Karl Ferling senast den 5 februari 2022.

Bröder med STG eller högre grader, deltagare, skall också anmäla deltagande och om de önskar delta i Brödramåltiden senast den 13 mars 2022 till Provinskapitel Kanslern.

Klädsel: HD eller EHD

Samling
Ämbets- och tjänstemän kl 10.00
Recipierande Bröder kl. 12.00
Övriga Bröder kl. 12.30

Varmt välkomna till högtid i Tempel Riddare Orden

Jan Gunnarsson
Provinskapitelmästare

Karl Ferling
Provinskapitelkansler

Kungörelse Gradgivning i STG

Stor Templet för Sverige och Finland av Tempel Riddare Orden

Kungörelse

Ordens kansli november 2021

Stormästaren i Stor Templet för Sverige och Finland
har medgivit

Sveriges Mellersta Provinskapitel

Gradgivning i Stor Tempel Graden

Lördagen den 26 mars 2022 kl. 11.00 i Ordens Stamhus, Kammakargatan 54, Stockholm

Bröderna anmäler sig till Templets Sekreterare senast 20 februari 2022.

Receptionsanmälan görs på fastställd blankett till Provinskapitel Kanslern Fredrik Topplund senast den 27 februari 2022.

Bröder med STG eller högre grader, deltagare, skall också anmäla deltagande och om de önskar delta i Brödramåltiden senast den 13 mars 2022 till Provinskapitel Kanslern. Brödramåltiden kostar 250 kr.

Klädsel: HD eller EHD

Samling
Recipierande Bröder kl. 10.00
Övriga Bröder kl. 10.30

Varmt välkomna till högtid i Tempel Riddare Orden

Christer Wik
Provinskapitelmästare

Fredrik Topplund
Provinskapitelkansler

Kungörelse General Konvent 2022

Kungörelse

General Konvent 2022

Det Högsta Templet av Tempel Riddare Orden

Sammanträder till General Konvent den 3-6 augusti år 2022 i staden Uppsala, Sverige.

Vad Ordens Lag stadgar om General Konvent återfinns i Kapitel II, § 1 till och med § 9.

Anmälningsblankett och information finner du i Ordens tidningar och på General Konventets hemsida.

Per Fredheim
Högste Stormästare

Per-Ingvar Krantz
Högste Storkansler

Tempel Riddaren nr 4, 2021 ute nu

Tempel Riddaren nr 4, 2021 ute nu

Årets sista nummer av Tidningen Tempel Riddaren finns nu att läsa on-line! Här kan du läsa om Tempelverksamheten som åter startat och mer om kommande års General Konvent.

Ur innehållet

 •  Isländska systrar med i Tempel Byggare Orden
 • Ta alla chanser att berätta om Orden
 • I det vanliga sker det oväntade
 • Vi ska sträcka ut en hjälpande hand
 • General Konventet är snart här – Anmälningsblankett i tidningen
 • RT Concordias nya mästare är installerad
 • Covid 19 var nära att ta Ulfs liv
 • Ung pianist fick RT Balders stipendium
 • Omstart och inspiration för TBO
 • Gradgivningar i våra Tempel
 • Zonträffar för samordnade aktiviteter
 • Kungörelse
Tidningen kan du läsa online, du finner den under menyn Aktuellt ovan
Tempel Byggare Ordens Stormästare Carin Wiking under inspirationshelg för Orden

Kungörelse gradgivning i STICG 2022-03-27

Stor Templet för Sverige och Finland Tempel RIddare Orden
Tempel Riddare Ordens logotype

Kungörelse

Kungörelse
Ordens kansli november 2021

Stor Templet för Sverige och Finland inbjuder till

Gradgivning i
Stor Templets Inre Cirkel Grad

Söndagen den 27 mars 2022 kl. 12.00 i Ordens Stamhus, Kammakargatan 54, Stockholm

Anmälan till reception och deltagande krävs!

Receptionsanmälan görs på fastställd blankett till Stor Kanslern senast den 27 februari 2022. Bröder med STICG eller högre grader, deltagare, skall också anmäla deltagande och om de önskar delta i Brödramåltiden.

Klädsel: HD eller EHD

Samling
Ämbetsmän och tjänstemän kl. 09.00
Recipierande Bröder kl. 11.00
Övriga Bröder kl. 11.30

Anmälan till brödramåltid
Anmälan senast den 13 mars 2022 till Stor Kanslern Br Curt Arne Gisleskog 070-3133993 eller e-post skr@tempelriddareorden.se Meddela vid anmälan om specialkost önskas.

Varmt välkomna till högtid i Tempel Riddare Orden

Mats Valli
Stor Mästare

Curt Arne Gisleskog
Stor Kansler

Ungdomens Nykterhetsförbund mottog gåva

Ungdomens Nykterhetsförbund mottog gåva

I samband med att Stortempelmästarerådet sammanträdde i Jönköping helgen 19-21 november så hade närliggande Tempel inbjudits för att tillsammans med Ungdomens Nykterhetsförbund i Jönköping närvara vid utdelandet av en gåva från Carin och Kjell Wahlströms minnesfond.

– Ni har nu en egen fastighet! Nu gäller det för er att fylla den med verksamhet, sade vice Stormästare Kent Ivarsson vid dagens utdelning av årets stipendium ur Carin och Kjell Wahlströms minnesfond.

– UNF har allltid fokuserat på meningsfull fritid och meningsfullhet är det bästa för förebygga missbruk i framtiden,  svarade distriksordförande i UNF Jönköping Henrik Yxing när han tillsammans med vice distriktsordförande Ellinor Löf tog emot och tackade för stipendiet på 50 000 kr. 

Rosa Villan drivs av ideella krafter från Ungdomens Nykterhetsförbund (UNF) i Jönköping. De vill att fler ska engagera sig och känna att de har en meningsfull fritid. Det starkaste engagemanget bildas när aktiviteter skapas av deltagarna själva.

UNF är öppet för alla ungdomar som väljer att ta ställning. Därför är vi måna om att alla som vill ska ha möjlighet att engagera sig i Rosa Villan.

UNFs Distritksordförande Henrik Yxing, Tempel Riddare Ordens vice Stormästare Kent Ivarsson, UNFs vice Distriktsordförande Ellinor Löf

Rosa Villan i Jönköping

UNF ser Rosa Villan som världens möjlighet att kunna erbjuda alla en mötesplats som för människor närmare varandra. UNF vill fokusera på att ungdomar, genom huset, erbjuds verktyg för att kunna skapa en meningsfull fritid där de själva har ansvaret. Genom Rosa Villan vill UNF göra världen till en bättre plats.

Externa länkar:

UNF-distriktets diplom
En sommarbild av Rosa Villan mitt i Jönköping precis vid Vätterns strand.
En Demokratisk Och Solidarisk Värld Fri Från Droger
Rosa Villan med vy ut över Vättern

Carin och Kjell Wahlströms minnesfond

Varje år delar Tempel Riddare Orden ut totalt 50000 kr till en eller två organisationer ur Carin och Kjell Wahlströms minnesfond.

Carin och Kjell Wahlström donerade via gåva och testamente pengar för att inrätta en minnesfond. De bodde och verkade i Östersund större delen av sitt liv. Både Carin och Kjell var på olika sätt verksamma i Tempel Riddare Orden. Carin avled 2014 och Kjell avled 2017. Båda var vid sin bortgång långt över 90 år fyllda.

Anslag ur minnesfonden ska tilldelas barn- och ungdomsorganisationer som jobbar mot alkohol och andra droger. Pengarna skall användas till aktiviteter för barn- och ungdomar.

Carin och Kjell Wahlström Östersund
Kjell och Carin Wahlström

Tempel Riddaren nr 3, 2021

Temel Riddaren nr 3, 2021 - Ordensarbetet startar upp!

Nu är ett nytt nummer av tidningen Tempel Riddaren ute! I detta nummer kan du läsa om ordens återstart efter pandemin, men även om nästa års General Konvent som kommer äga rum i Uppsala.

Tidningen hittar du som vanligt här på hemsidan. Klicka på omslaget för att läsa!

Den 1 september börjar ordensverksamheten igen!​

Tempel Riddare Orden monumentet i Gränna

Den 1 september börjar ordensverksamheten igen!

Stor Tempel Mästare Rådet har vid extra sammanträde den 30 juni beslutat, att om läget inte försämras, häva det generella mötesstoppet från den 1 september 2021. Dock råder fortfarande rekommendationer om att hålla avstånd, varför receptioner inte tillåts förens tidigast 1 oktober. 

Utöver detta begränsas vissa moment i våra ritualer, vilket meddelas Tempel och Utposter.

Stormästare Mats Valli säger:

Jag vet att många sett fram emot att få börja verksamheten igen, och att vi har många som står på tur att recipiera. Jag ber er hålla ut lite, så att vi inte i onödan riskerar våra Bröders hälsa. 

För att vet exakt hur och när ditt Tempel och Utpost planerar uppstart av verksamheten så kontakta din Mästare eller Sändebud.

Stormästaren i Stortemplet för Sverige och Finland Mats Valli

Orden öppnar upp efter pandemin

Stormästaren i Stortemplet för Sverige och Finland Mats Valli

Orden öppnar upp efter pandemin

Nu kan vi skönja ljuset i tunneln

I senaste numret av Tidningen Tempel Riddaren (2021, 2) skriver Stortemplet för Sverige och Finlands Stormästare Mats Valli om ordensverksamhetens uppstart efter pandemin. Där går bl a att läsa följande.

Snart är även vårterminen över, utan att vi kunnat samlas kring de symboler och ritualer vi varit vana vid. Men vi kan nu skönja ljuset på andra sidan den mörka tunneln.

Att Ordensarbetet legat nere så lång tid har naturligtvis påverkat oss alla. I några Tempel har man försökt hitta alternativa sätt att hålla kontakten. Några har träffats utomhus, några via videomöten på internet. Men det står sig slätt mot att få hålla riktiga Ordensmöten igen.

Stortempelmästarerådet hade den 17 maj  ett videomöte med alla Mästare. Tanken bakom detta var just att planera för uppstart igen så fort våra myndigheter säger att det kan ske under säkra former.

Vissa restriktioner kommer vi nog att få leva med en längre tid, men det är min förhoppning att vi till hösten åter får samlas till arbete i Ordens och det godas tjänst!

Stormästaren i Stortemplet för Sverige och Finland Mats Valli
Stormästaren i Stortemplet för Sverige och Finland Mats Valli

Nytt nummer ute av Tidningen Tempel Riddaren

Tidningen Tempel RIddaren 2021 nr 2

Årets andra nummer av Tempel Riddaren ute nu!

Tidningen Tempel RIddaren 2021 nr 2

Nu kan du läsa senaste numret av vår tidning här på hemsidan!

Ur innehållet:

 • Ledare av Carin Wiking, TBO
 • Ljuset i tunneln – Mats Valli, SM
 • Porträtt Sven Selander, Östersund
 • TBO planerar för nystart
 • Nedslag i historen

Och mycket mer. I brevlådan kommer tidningen vecka 21.
Finns att läsa på vår hemsida!

Sven Selander Tempel Riddare i över 60 år!

I Riddaretemplet Jämteborg inlänkades i mars 1961 en broder som sedan väldigt många bröder i Norrland och också i övriga Sverige lärt känna och uppskatta.

Förutom ett långt och aktivt jobb i Templet i Östersund så tillträdde han 1995 uppdraget som Provinskapitelmästare i Norrland, vilket han sedan hade under fyra perioder, det vill säga tolv år. Samtidigt var han åren 1995–2000 SUM och åren 2001–2006 SSKM i Stor Templet för Sverige och Finland. 

Tempel Byggare Orden på nya orter

Starten av Förgården i Östersund inspirerade till en fortsättning i Söderhamn. Systrar från Stockholm, Hudiksvall, Söderhamn och Sundsvall samlades till ett högtidligt möte i Söderhamn i januari i fjol. Nu planeras det för att gå vidare till Hudiksvall i höst.