Orden öppnar upp efter pandemin

Nu kan vi skönja ljuset i tunneln

I senaste numret av Tidningen Tempel Riddaren (2021, 2) skriver Stortemplet för Sverige och Finlands Stormästare Mats Valli om ordensverksamhetens uppstart efter pandemin. Där går bl a att läsa följande.

Snart är även vårterminen över, utan att vi kunnat samlas kring de symboler och ritualer vi varit vana vid. Men vi kan nu skönja ljuset på andra sidan den mörka tunneln.

Att Ordensarbetet legat nere så lång tid har naturligtvis påverkat oss alla. I några Tempel har man försökt hitta alternativa sätt att hålla kontakten. Några har träffats utomhus, några via videomöten på internet. Men det står sig slätt mot att få hålla riktiga Ordensmöten igen.

Stortempelmästarerådet hade den 17 maj  ett videomöte med alla Mästare. Tanken bakom detta var just att planera för uppstart igen så fort våra myndigheter säger att det kan ske under säkra former.

Vissa restriktioner kommer vi nog att få leva med en längre tid, men det är min förhoppning att vi till hösten åter får samlas till arbete i Ordens och det godas tjänst!

Stormästaren i Stortemplet för Sverige och Finland Mats Valli
Stormästaren i Stortemplet för Sverige och Finland Mats Valli