Tidningen Tempel Riddaren nr 2, 2023 ute nu

Ur innehållet

  • Tempel Byggare Orden har inrättat en ny förgård på Färöarna!
  • Stormästaren har ordet – Vi känner alla någon vi kan fråga
  • Högste Stormästaren – Viktig med hög rituell kvalitet
  • Sex nya Bröder hos Riddare Tempelt Jämteborg
  • Två Tempel i nyrenoverat Tempel i Kristinehamn
  • Årsträff med Tempel Byggare Orden i Umeå

Tidningen kan du läsa genom att klicka här!

Systrar i Tempel Byggare Orden som erhållit femte graden, Prövningens Grad