Stipendium till UNF Uppsala

De år som Tempel Riddare Orden håller ordinarie General Konvent delar Det Högsta Templet ut ett stipendium från Tempel Riddare Ordens 100-årsfond. Detta år delades 60 000 kr ut till Ungdomens Nykterhetsförbund i Uppsala län.

UNFs distriktsordförande Josef Erlandsson, Jane Segerblom, Högste Stormästaren Per Fredheim och Högste Storskattmästaren Tor Övkist

Första veckan i augusti höll Tempel Riddare Orden sitt General Konvent i Uppsala. Under avslutningsbanketten som hölls på Uppsala Slott delades ett Stipendium ut till UNF Uppsala ur Ordens 100-årsfond. Stipendiet bestod av 60 000 kr som ska gå till Ungdomens Nykterhetsförbunds verksamhet i Uppsala.

I samband med utdelandet tackade UNF Uppsalas distriktsordförande Joes Erlandsson för stipendet och berättade att det oavkortat kommer gå till UNF Uppsalas verksamhet och dess olika föreningar som verkar i staden och länet. Han sade att detta betyder väldigt mycket för dem.

Ungdomens Nykterhetsförbund

Ungdomens Nykterhetsförbund, UNF, är en organisation av unga, för unga. Här utvecklas du, förverkligar och driver idéer om ungas styrka och nykterhet. UNF är mer än en klubb för nykterister, mer än en motpol till alkoholnormer. Vi är en folkrörelse, en kraft för samhällets och ungas utveckling.

Extern länk: www.unf.se

UNFs distriktsordförande Joes Erlandsson och Jane Segerblom