Tidningen Tempel Riddaren nr 3, 2023

Årets näst sista nummer av Temple Riddaren går nu att läsa på vår hemsida!

Ur innehållet:

  • Arbetet i vår Orden är ett lagarbete, SM TBO
  • Vi är en motvikt till alkoholnormen, SM TRO
  • Det sociala viktigt för en ny broder, HSM TRO
  • RT Minerva 100 år
  • Helkväll hos RT Concorida
  • Skvaderafton avslutade våren
  • Nya systrar i prövningens grad.
Läs tidningen på vår hemsida!!