Kungörelse

Stormästaren i Stor Templet för Sverige och Finland

har medgivit

Gradgivning

i Stor Tempel Graden, STG

Söndagen den 24 november 2024 kl. 11.00 i Riddare Templet Jämteborgs Tempelsal, Kyrkgatan 61a, Östersund

Bröderna som vill recipiera, anmäler sig till egna Templets Sekreterare, senast 7 oktober 2024.

Receptionsanmälan görs av S på fastställd blankett till Provinskapitel Kanslern senast den 7 oktober 2024.

Deltagande bröder med STG eller högre grader anmäler sig till bördramåltiden, som kostar 250 kr, senast den 11 november till ostersund@tempelriddareorden.se eller på telefon 070-3015902, Br Kent Ivarsson, S RT Jämteborg.

Klädsel: HD eller EHD

Samling
Recipierande Bröder kl. 10.00
Övriga Bröder kl. 10.30

Välkomna till ett högtid möte!

Lars Ivarsson
Provinskapitelmästare

Mikael Lindström
Provinskapitelkansler