Kungörelse

Ordens kansli maj 2023

Stormästaren i Stor Templet för Sverige och Finland
har medgivit

Sveriges Mellersta Provinskapitel

Gradgivning i Stor Tempel Graden

Lördagen den 21 oktober 2023 kl. 11.00 i Riddare Templet Ariels lokaler, Åsgatan 45, Falun

Bröderna anmäler sig till Templets Sekreterare senast 8 september 2023.

Receptionsanmälan görs på fastställd blankett till Provinskapitel Kanslern Jörgen Johansson senast den 15 september 2023.

Bröder med STG eller högre grader, deltagare, skall också anmäla deltagande och om de önskar delta i Brödramåltiden senast den 6 oktober 2023 till Provinskapitel Kanslern. Brödramåltiden kostar 250 kr.

Klädsel: HD eller EHD

Samling
Recipierande Bröder kl. 10.00
Övriga Bröder kl. 10.30

Varmt välkomna till högtid i Tempel Riddare Orden

Fredrik Topplund
Provinskapitelmästare

Jörgen Johansson
Provinskapitelkansler