Kungörelse Stortempelmöte

Stor Templet för Sverige och Finland av Tempel Riddare Orden
Tempel Riddare Ordens logotype

Kungörelse

Stortempelmöte

Stor Templet för Sverige och Finland sammanträder till ordinarie Stortempelmöte i Karlstad torsdagen den 1 augusti 2019. Vad Ordens lag stadgar om Stortempelmöte återfinns i kapitel III.

Mellersta, Norra och Södra Provinskapitlen sammanträder till ordinarie Provinskapitelmöten i Karlstad torsdagen den 1 augusti 2019. Vad ordens lag stadgar om Provinskapitelmöten återfinns i kapitel III.

Mats Valli
Stormästare

Claes-Göran Edberg
Storkansler

Tempel Riddare Orden Mellersta Provins Kapitlet

Christer Wik
Provinskapitelmästare
Mellersta Provinskapitlet

Axel Olofsson
Provinskapitelkansler
Mellersta Provinskapitlet

Tempel Riddare Orden Norra Provins Kapitlet

Kent Ivarsson
Provinskapitelmästare
Norra Provinskapitlet

Anders Perstarand
Provinskapitelkansler
Norra Provinskapitlet

Tempel Riddare Orden Södra Provinskapitlet

Vilgoth Wilhelmsson
Provinskapitelmästare
Södra Provinskapitlet

Bengt-Ove Pettersson
Provinskapitelkansler
Södra Provinskapitlet

Kungörelse General Konvent 2019

Tempel Riddare Orden Det Högsta Templet
Tempel Riddare Orden Det Högsta Templet

Kungörelse

General Konvent 2019

Det Högsta Templet av Tempel Riddare Orden sammanträder till General Konvent den 31 juli-3 augusti 2019 i staden Karlstad, Sverige.

Vad Ordens Lag stadgar om General Konvent återfinns i Kapitel II, § 1 till och med § 9.

Anmälningsblanketter och information kommer i nästa tidning, samt på Ordens hemsidor.

Per Fredheim
Högste Stormästare

Per-Ingvar Krantz
Högste Storkansler

Kungörelse Gradgivning i STG (8) i Jönköping

Tempel Riddare Orden Södra Provinskapitlet
Tempel Riddare Orden Södra Provinskapitlet

Kungörelse

Kungörelse
Ordens kansli i september 2018

Stormästaren i Stortemplet för Sverige och Finland har medgivit

Gradgivning i
Stor Tempel Graden

Lördagen den 20 oktober 2018 kl 13.00 i RT Minervas lokaler, N Strandgatan 46, Jönköping

Anmälan till reception och deltagande krävs!

Receptionsanmälan görs på fastställd blankett till Provin Kapitel Kanslern Bengt-Ove Pettersson, bengt-ove.pettersson@tempelriddareorden.se  snarast. Deltagare, skall också anmäla deltagande och om de önskar delta i Brödramåltiden. Meddela vid anmälan om specialkost önskas.

Klädsel: HD eller EHD

Samling
Ämbetsmän och tjänstemän kl. 10.00
Recipierande Bröder kl. 12.00
Övriga Bröder kl. 12.30

Varmt välkomna till högtid i Tempel Riddare Orden

Vilgoth Wilhelmsson
Proviskapitelmästare

Bent-Ove Pettersson
Provinskapitelkansler

Ny Utpost instiftad i Herrljunga

Tempel Riddare Orden har instiftat en ny Utpost i Herrljunga

I närvaro av Ordens Stormästare Mats Valli, instiftades den 27 maj en ny Utpost i Herrljunga. Vid det högtidliga mötet närvarande ett trettiotalbröder. Till Sändebud i Utposten valdes Mats Heden, Herrljunga. I samband med instiftandet recipierade en lärlingsbroder!

Utposten tillhör Riddare Templet Bonitas i Alingsås.

Vi önskar Utposten lycka till i sitt framtida arbete!

Kungörelse Valnämnder inför General Konvent 2019

Stor Templet för Sverige och Finland av Tempel Riddare Orden

I enlighet med Ordens lag har Stortemplemästarerådet och Provinskapitelmästareråden valt valnämnder. Dessa kungörs härmed. Nedan finns ordinarie ledamöter redovisade. Ersättare träder endast in om ordinarie ledamot får förhinder.

Valnämnden Stor Templet för Sverige och Finland

Ordförande
Kenneth Lundin, RT Minerva, Jönköping

Övriga ledamöter

  • Ingemar Weiner, RT Concordia, Stockholm
  • Micael Andersson, RT Umeborg, Umeå
  • Kent Alm, RT S:t Sigfrid, Växjö

E-post gk19-vn-stsf@tempelriddareorden.se

Valnämnden för Mellersta Provinskapitlet

Ordförande
Ingemar Weiner, RT Concordia, Stockholm

Övriga ledamöter

  • Sven-Erik Lilja, RT Wästmannia, Västerås
  • Per-Olof Sthål, RT S:t Laurentius, Linköping

E-post gk19-vn-mpk@tempelriddareorden.se

Valnämnden för Norra Provinskapitlet

Ordförande
Micael Andersson, RT Umeborg, Umeå

Övriga ledamöter

  • Jens Andersson, RT Verdandi, Sundsvall
  • Ola Lindberg, RT Bothnia, Piteå

E-post gk19-vn-npk@tempelriddareorden.se

Valnämnden för Södra Provinskapitlet

Ordförande
Kent Alm, RT S:t Sigfrid; Växjö

Övriga ledamöter

  • Tore Litborn, RT Bontias, Alingsås
  • Kenneth Lundin, RT Minerva, Jönköping

E-post gk19-vn-spk@tempelriddareorden.se

Kungörelse Gradgivning i HTG (10) i Ordens Stamhus, Stockholm

Tempel Riddare Orden Det Högsta Rådet
Tempel Riddare Orden Det Högsta Templet

Kungörelse

Det Högsta Templets kansli 2017-11-26

Det Högsta Templetinbjuder till

Gradgivning i
Det Högsta Templets Grad

Söndagen den 25 mars 2018 kl. 12.00 i Ordens Stamhus, Kammakaregatan 56, Stockholm

Anmälan till reception och deltagande krävs!

Receptionsanmälan görs på fastställd blankett till Stor Kanslern i Stortemplet för Sverige och Finland senast den 4 mars 2018. Bröder med HTG eller högre grader, deltagare, skall också anmäla deltagande och om de önskar delta i Brödramåltiden.

Klädsel: HD eller EHD

Samling
Recipierande Bröder kl. 11.00
Övriga Bröder kl. 11.30
Mötet beräknas sluta 16.00

Anmälan till Brödramåltid
Anmälan senast den 18 mars 2018 till Högste Stor Kanslern Br Per-Ingvar Krantz 070-6361279 eller e-post hskr@tempelriddareorden.org Meddela vid anmälan om specialkost önskas.

Varmt välkomna till högtid i Tempel Riddare Orden

Per-Ingar Krantz
Högste Stor Kansler

Yngve Haugstvedt
Högste Stor Ceremoni Mästare

Kungörelse Gradgivning i STICG (9) i Ordens Stamhus, Stockholm

Tempel Riddare Ordens logotype
Tempel Riddare Ordens logotype

Kungörelse

Stor Templet för Sverige och Finland inbjuder till

Gradgivning i
Stor Templets Inre Cirkels Grad

Lördagen den 24 mars 2018 kl. 12.00 i Ordens Stamhus, Kammakargatan 56, Stockholm

Anmälan till reception och deltagande krävs!

Receptionsanmälan görs på fastställd blankett till Stor Kanslern senast den 4 mars 2018. Bröder med STICG eller högre grader, deltagare, skall också anmäla deltagande och om de önskar delta i Brödramåltiden.

Klädsel: HD eller EHD

Samling
Ämbetsmän och tjänstemän kl. 09.00
Recipierande Bröder kl. 11.00
Övriga Bröder kl. 11.30

Anmälan till brödramåltid
Anmälan senast den 18 mars 2018 till Stor Kanslern Br Claes Göran Edberg 073-6871669 eller e-post skr@tempelriddareorden.se Meddela vid anmälan om specialkost önskas.

Varmt välkomna till högtid i Tempel Riddare Orden

Mats Valli
Stor Mästare

Claes Göran Edberg
Stor Kansler

Kungörelse Gradgivning i STG (8) i Växjö

Tempel Riddare Orden Södra Provinskapitlet
Tempel Riddare Ordens logotype

Ordens kansli 2017-04-30

Kungörelse

STORMÄSTAREN
i Stor Templet för Sverige och Finland har medgivit

Sveriges Södra Provins Kapitel

Gradgivning i

Stor Tempel Graden

Lördagen den 7 oktober 2017 kl. 13.00 i Riddare Templet S:t Sigfrids lokaler, Norrgatan 17, Växjö

Bröderna anmäler sig till Templets Sekreterare senast 21 augusti 2017.

Receptionsanmälan senast 10 september på fastställd blankett till Provinskapitelkansler Bengt-Ove Pettersson, Nordostpassagen 42, 411 13 Göteborg eller via e-post.

Bröder med STG och högre grader, deltagare, skall anmäla deltagande samt om de önskar delta i Brödramåltiden, och anmäla ev. behov av specialkost senast måndagen den 11 september 2017 till Provinskapitelkansler Bengt-Ove Pettersson på telefon telefon 070-7996510 eller e-post.

Klädsel
HD eller EHD

Samling
Ämbetsmän och tjänstemän kl 10.30
Recipierande Bröder k. 12.00
Övriga Bröder kl 12.30

Varmt välkommen till högtid i Tempel Riddare Orden

Vilgoth Wilhelmsson
Provinskapitelmästare

Bengt-Ove Pettersson
Provinskapitelkansler

Kungörelse Gradgivning i STG (8) i Piteå

Tempel Riddare Orden Norra Provins Kapitlet
Tempel Riddare Ordens logotype

Ordens kansli 2017-04-30

STORMÄSTAREN
i Stor Templet för Sverige och Finland har medgivit

Sveriges Norra Provins Kapitel

Gradgivning i

Stor Tempel Graden

Lördagen den 21 oktober 2017 kl. 13.00 i Riddare Templet Bothnias lokaler, Piteå

Bröderna anmäler sig till Templets Sekreterare senast 20 september.

Receptionsanmälan senast 27 september på fastställd blankett till Provinskapitelkansler Anders Perstrand, Östra Kyrkogatan 14A, 903 30 Umeå, eller via e-post.

Bröder med STG och högre grader, deltagare, skall anmäla deltagande samt om de önskar delta i Brödramåltiden, och anmäla ev. behov av specialkost senast måndagen den 9 oktober till Provinskapitelundermästaren Stefan Dahlberg på telefon telefon 070-3914455 eller e-post.

Brödramåltiden kostar 250 kr. Inbetalning görs till Stortemplet på bankgiro 362-3626 eller Swish nr 123 495 58 37 senast den 9 oktober.

Klädsel
HD eller EHD

Samling
Ämbetsmän och tjänstemän kl 10.30
Recipierande Bröder k. 12.00
Övriga Bröder kl 12.30

Varmt välkommen till högtid i Tempel Riddare Orden

Kent Ivarsson
Provinskapitelmästare

Anders Perstrand
Provinskapitelkansler

Kungörelse Gradgivning i STICG (9) i Uddevalla

Tempel Riddare Ordens logotype

Ordens kansli 2017-04-30

Tempel Riddare Ordens logotype

Kungörelse

Kungörelse
Ordens kansli 2017-06-01

Stor Templet för Sverige och Finland inbjuder till

Gradgivning i
Stor Templets Inre Cirkels Grad

Lördagen den 18 november 2017 kl. 12.00 i Riddare Templet Knapes lokaler, Kålgårdsbergsgatan 2, Uddevalla

Anmälan till reception och deltagande krävs!

Receptionsanmälan görs på fastställd blankett till Stor Kanslern senast den 14 oktober 2017. Bröder med STICG eller högre grader, deltagare, skall också anmäla deltagande och om de önskar delta i Brödramåltiden.

Klädsel: HD eller EHD

Samling
Ämbetsmän och tjänstemän kl. 10.00
Recipierande Bröder kl. 11.00
Övriga Bröder kl. 11.30

Anmälan till brödramåltid
Anmälan senast den 14 oktober 2017 till Stor Kanslern Br Claes Göran Edberg 073-6871669 eller e-post skr@tempelriddareorden.se Meddela vid anmälan om specialkost önskas.

Varmt välkomna till högtid i Tempel Riddare Orden

Mats Valli
Stor Mästare

Claes Göran Edberg
Stor Kansler