Kungörelse

Ordens kansli april 2023

Stormästaren i Stor Templet för Sverige och Finland
har medgivit

Sveriges Södra Provinskapitel

Gradgivning i Stor Tempel Graden

Lördagen den 28 oktober 2023 kl. 13.00 
i Riddare Templet Excelsiors lokaler, Österlånggatan 9 A-B, Kristianstad

Bröderna anmäler sig till Templets Sekreterare senast 31 augusti 2023.

Receptionsanmälan görs på fastställd blankett till Provinskapitel Kanslern Karl Ferling senast den 11 september 2023.

Bröder med STG eller högre grader, deltagare, skall också anmäla deltagande och om de önskar delta i Brödramåltiden senast den 13 oktober 2023 till Provinskapitel Kanslern. Brödramåltiden kostar 300 kr.

Klädsel: HD eller EHD

Samling
Ämbets- och tjänstemän samla kl 10.00
Recipierande Bröder kl. 12.00
Övriga Bröder kl. 12.30

Varmt välkomna till högtid i Tempel Riddare Orden

Jan Inge Persson
Provinskapitelmästare

Karl Ferling
Provinskapitelkansler