Tempel Riddare Ordens logotype

Ordens kansli 2017-04-30

Kungörelse

STORMÄSTAREN
i Stor Templet för Sverige och Finland har medgivit

Sveriges Södra Provins Kapitel

Gradgivning i

Stor Tempel Graden

Lördagen den 7 oktober 2017 kl. 13.00 i Riddare Templet S:t Sigfrids lokaler, Norrgatan 17, Växjö

Bröderna anmäler sig till Templets Sekreterare senast 21 augusti 2017.

Receptionsanmälan senast 10 september på fastställd blankett till Provinskapitelkansler Bengt-Ove Pettersson, Nordostpassagen 42, 411 13 Göteborg eller via e-post.

Bröder med STG och högre grader, deltagare, skall anmäla deltagande samt om de önskar delta i Brödramåltiden, och anmäla ev. behov av specialkost senast måndagen den 11 september 2017 till Provinskapitelkansler Bengt-Ove Pettersson på telefon telefon 070-7996510 eller e-post.

Klädsel
HD eller EHD

Samling
Ämbetsmän och tjänstemän kl 10.30
Recipierande Bröder k. 12.00
Övriga Bröder kl 12.30

Varmt välkommen till högtid i Tempel Riddare Orden

Vilgoth Wilhelmsson
Provinskapitelmästare

Bengt-Ove Pettersson
Provinskapitelkansler