Kungörelse Valnämnder inför General Konvent 2019

I enlighet med Ordens lag har Stortemplemästarerådet och Provinskapitelmästareråden valt valnämnder. Dessa kungörs härmed. Nedan finns ordinarie ledamöter redovisade. Ersättare träder endast in om ordinarie ledamot får förhinder.

Valnämnden Stor Templet för Sverige och Finland

Ordförande
Kenneth Lundin, RT Minerva, Jönköping

Övriga ledamöter

  • Ingemar Weiner, RT Concordia, Stockholm
  • Micael Andersson, RT Umeborg, Umeå
  • Kent Alm, RT S:t Sigfrid, Växjö

E-post gk19-vn-stsf@tempelriddareorden.se

Valnämnden för Mellersta Provinskapitlet

Ordförande
Ingemar Weiner, RT Concordia, Stockholm

Övriga ledamöter

  • Sven-Erik Lilja, RT Wästmannia, Västerås
  • Per-Olof Sthål, RT S:t Laurentius, Linköping

E-post gk19-vn-mpk@tempelriddareorden.se

Valnämnden för Norra Provinskapitlet

Ordförande
Micael Andersson, RT Umeborg, Umeå

Övriga ledamöter

  • Jens Andersson, RT Verdandi, Sundsvall
  • Ola Lindberg, RT Bothnia, Piteå

E-post gk19-vn-npk@tempelriddareorden.se

Valnämnden för Södra Provinskapitlet

Ordförande
Kent Alm, RT S:t Sigfrid; Växjö

Övriga ledamöter

  • Tore Litborn, RT Bontias, Alingsås
  • Kenneth Lundin, RT Minerva, Jönköping

E-post gk19-vn-spk@tempelriddareorden.se