Tempel Riddare Ordens logotype

Ordens kansli 2017-04-30

STORMÄSTAREN
i Stor Templet för Sverige och Finland har medgivit

Sveriges Norra Provins Kapitel

Gradgivning i

Stor Tempel Graden

Lördagen den 21 oktober 2017 kl. 13.00 i Riddare Templet Bothnias lokaler, Piteå

Bröderna anmäler sig till Templets Sekreterare senast 20 september.

Receptionsanmälan senast 27 september på fastställd blankett till Provinskapitelkansler Anders Perstrand, Östra Kyrkogatan 14A, 903 30 Umeå, eller via e-post.

Bröder med STG och högre grader, deltagare, skall anmäla deltagande samt om de önskar delta i Brödramåltiden, och anmäla ev. behov av specialkost senast måndagen den 9 oktober till Provinskapitelundermästaren Stefan Dahlberg på telefon telefon 070-3914455 eller e-post.

Brödramåltiden kostar 250 kr. Inbetalning görs till Stortemplet på bankgiro 362-3626 eller Swish nr 123 495 58 37 senast den 9 oktober.

Klädsel
HD eller EHD

Samling
Ämbetsmän och tjänstemän kl 10.30
Recipierande Bröder k. 12.00
Övriga Bröder kl 12.30

Varmt välkommen till högtid i Tempel Riddare Orden

Kent Ivarsson
Provinskapitelmästare

Anders Perstrand
Provinskapitelkansler