Välkommen till Riddaretemplet Wästmannia.
Möteslokal: Ordenshuset på Termometergatan 2, Västerås
Tel: 021-141685

Mästare: Sten-Bertil Jakobson
Telefon: 070 -536 65 37
E-post: sten-bertil.jakobson@tempelriddareorden.se

Sekreterare: Ola Magnusson
Telefon: 070 – 479 57 50
E-post: ola.magnusson@bredband2.se