Välkommen till Riddaretemplet Wästmannia
                                                   Möteslokal: Ordenshuset på Termometergatan 2, Västerås
                                                    Postadress: Tillinge Lisselås 6, 745 94 Enköping

Mästare: Roger Karlsson
Telefon: 076-766 76 77
E-post: rogersbkarlsson@telia.com

Sekreterare: Kjell Björk
Telefon: 076 – 172 90 24
E-post: kjellebjork@hotmail.com