RT Wästmannias Damklubb – TR–Damerna.

Tempelriddarebrödernas damer inbjuder till en verksamhet som avser att dels verka för en god och fin gemenskap, dels på olika sätt arbeta för att stödja Templets arbete och medverka i humanitära insatser.
Den personliga gemenskapen är viktig och klubben försöker också bereda utrymme för värdefulla och intressanta program.

Damklubbsverksamheten har ingen fast samorganisation utan varje damklubb utgör en fristående enhet. Verksamheten är öppen för alla Tempelriddares damer utan någon formell registrering. Ingen årsavgift uttages.
RT Wästmannias damklubb har verkat sedan år 1941.