Mästarerådet

Mästare: Sten-Bertil Jakobson
Adress: Solrosgatan 16, 722 45 Västerås
Telefon: 021-33 34 70 Mobil: 070-536 65 37
E-post: sten-bertil.jakobson@tempelriddareorden.se

Vice MästareRoger Karlsson
Mobil: 076-766 76 77
E-post: rogersbkarlsson@telia.com

Undermästare: Lars Widgar
Telefon: 0171-337 08, Mobil: 073-977 97 75
E-post: larswidgar@spray.se

Sekreterare: Ola Magnusson
Adress: Reveligatan 3, 723 50 Västerås
Mobil: 070 – 479 57 50
E-post: ola.magnusson@bredband2.se

Ceremoni Mästare: Bo Lindkvist
Telefon: 021-740 90, Mobil: 073-091 77 72
E-post: lindkvist74090@telia.com

Skattmästare: Lars-Gunnar Modigh
Telefon: 021-33 25 31 Mobil: 070-593 44 65
E-post: l-g@modighs.se

Kaplan: Bengt Rosberg
Telefon: 0221-155 35 Mobil: 070-696 43 48
E-post: bengt.rosberg@koping.net