• Mästarerådet

Mästare: Roger Karlsson
Adress: Tillinge Lisselås 6, 745 94 Enköping
Mobil: 076-766 76 77
E-post: rogersbkarlsson@telia.com

Vice MästareSten-Bertil Jakobson
Mobil: 070-536 65 37
E-post: sten-bertil.jakobson@tempelriddareorden.se

Undermästare: Lars-Göran Johansson
Mobil: 072-182 21 17
E-post: lgujoh@gmail.com

Sekreterare: Kjell Björk
Mobil: 076 – 172 90 24
E-post: kjellebjork@hotmail.com

Ceremoni Mästare Kjell Persson
Mobil: 070-281 38 00
E-post: kjellep25@gmail.com

Skattmästare: Lars-Gunnar Modigh
Mobil: 070-204 11 02
E-post: l-g@modighs.se

Kaplan: Weine Ludvigsson
Mobil: 070-696 43 48
E-post: weine_ludvigsson@telia.com