Tempel Riddare Orden

Tempel Riddare Ordens logotype

Skellefteå - RT Sirius

RT Sirius
Möteslokal: Stationsgatan 17A, 931 32 Skellefteå


Mästare: Gösta Andersson
Adress: Bodbysund 139, 937 93  Burträsk
Telefon: 0914 – 431 24
E-post: gosta.091443124@telia.com

Sekreterare: Stig Stefansson
Adress: Svarttjärn 139, 931 93  Skellefteå
Telefon: 0914 – 701 46
E-post: stefansson.stig@telia.com

Templet RT Sirius i Skellefteå