RT Gregorius
Möteslokal: Kungsgatan 16A, 211 49 Malmö.

Mästare: Tommie Göransson
Adress: Heingebergsvägen, 275 71 Lövestad.
Telefon:  0739-138262
E-post: thommyojane@hotmail.com

Sekreterare: Tommy Johansson.
Adress: Rapsvägen 117, 232 38 Arlöv.
Telefon: 0704 – 40 15 89.
E-post: s.rtgregorius@gmail.com