Utmärkelser

Ordens Patriark Tecknet

 Innehavare av Ordens Patriarker Erhållan
 Roland Hellén-Halme  (Bild) 2015
 Kurt Nilsson  (Bild) 2016
 Bengt Hellén-Halme  (Bild) 2021
 Alla medlemmar som tillhört Orden i 50 år utnämns till Ordens Patriark.  Patriarktecknet som bäres i en förgylld kedja, utgörs av en bild av Gränna-monumentet och bär inskriptionen: Veritas-Caritas-Puritas-Fidelitas. Beslut om utnämning av Ordens Patriark, OPK, fattas på Det Högsta Rådets vägnar av Mästare Rådet, som överlämnar hederstecknet i en särskild ritual.
Klicka för större bild

Ordens Veterantecken

 Innehavare av VeterantecknetErhållan
 Lennart Möller2005
 Eric Larsson2010
 Kurt Nilsson  (Bild)2014
 Conny Axtelius  (Bild)2016
 Tommy Johansson  (Bild)2016
Anders Gullstrand (Bild)2016
Anders Trönell2017
 Alla medlemmar som tillhört Orden i 25 år utnämns till Ordens Veteran.
Veterantecknet utgörs av en bild av Gyllene Fullbordade Templet.
Tilldelning av Ordens Veterantecken, OVN, fattas på Det Högsta Rådets vägnar av Mästare Rådet, som överlämnar hederstecknet i en särskild ritual.
Klicka för större bild

Eklundsmedaljen (Silver)

Innehavare av  “Eklundsmedaljen (Silver)”Erhållen
 Roland Hellén-Halme  (Bild)1990
 Bengt Hellén-Halme  (Bild)1996
 Eric Larsson2002
 Lennart Möller2002
 Anders Gullstrand  (Bild)2014
 Tommy Johansson   (Bild)2016
  
  
  
  
 Medaljen i Silver, EMS, kan tilldelas broder som innehar minst Utvalde Riddares Grad och som genom omsorgsfullt, förtjänstfullt och troget arbete under längre tid tjänat Orden och sitt Riddare Tempel.
På framsidan av medaljen återges en reliefbild av Oskar Eklund, upptill omgiven av texten “Oskar Eklund – 1861 – 1961″ och nedtill “Tempel Riddare Ordens Stor Mästare 1903 – 1940.”
Baksidan har texten “Aktning, Vördnad, Tacksamhet, Hyllning” inom en eklövskrans med TR-märket överst och nedtill återges Oskar Eklunds valspråk “Labor omnia vincit”.
Tempel Malmö RT Gregorius Utmärkelder Eklundsmedaljen Silver Framsida Small
Klicka för större bild
Tempel Malmö RT Gregorius Utmärkelder Eklundsmedaljen Silver Baksida Small
Klicka för större bild

Eklundsmedaljen (Brons)

Innehavare av “Eklundsmedaljen (Brons)”Erhållen
 Conny Axtelius  (Bild)2003
 Anders Trönell2003
 Stig Aronsson  (Bild)2013
 Peder Agerius  (Bild)2015
 Tommie  Göransson   (Bild)2015
 Mikael Schmidt  (Bild)2015
  
  
  
 Eklundsmedaljen i Brons, EMB, kan tilldelas medlem som gjort betydande  insatserför enskilt Riddare Tempel och/eller Utpost.
På framsidan av medaljen återges en reliefbild av Oskar Eklund, upptill omgiven av texten “Oskar Eklund – 1861 – 1961″ och nedtill “Tempel Riddare Ordens Stor Mästare 1903 – 1940.”
Baksidan har texten “Aktning, Vördnad, Tacksamhet, Hyllning” inom en eklövskrans med TR-märket överst och nedtill återges Oskar Eklunds valspråk “Labor omnia vincit”.
Tempel Malmö RT Gregorius Utmärkelder Eklundsmedaljen Brons Framsida Small
Klicka för större bild
Tempel Malmö RT Gregorius Utmärkelder Brons Baksida Small
Klicka för större bild