Hänt i Templet 2020

28-sep
201x

2016-09-28 – IG-Möte

Onsdagen den 29:e september utgick det planerade TG-mötet och ersättes av ett IG-möte.
Vid sammankomsten gick vi bl.a igenom vår nya ritual.

Även vid den trivsamma brödramåltiden kom ämnet på tal.

12-okt
201x

201x-10-12 – IG-Möte med val

Vid onsdagens IG-möte omvaldes det sittande ’Mästare Rådet’ för år 201x.
Det genomfördes också val av nästa års ’tjänstemän’ och ’ämbeten’ i IG-graden.
Liknade val för riddare och väpnare hölls innan själva mötet.

Under mötesceremonin genomfördes en ballotering för en ny medlemsansökan.

Det kan också meddelas att medlems-avgifterna för 201x förblir oförändrade.

Vid brödramåltiden, som blev ovanligt långvarig, bjöds det bl.a på lax-smörgås.

Tempel Malmö RT Gregorius Hänt Ballot Box
'Balloteringslåda'

Vid en ballotering, röstar medlemmar, oftas för eller emot något specifikt.
FörJalägger man t.ex en vit kula i lådans öppning och vid ett Nej en svart.
Sedan räknar man samman ’rösterna’ i lådan undre fack.

26-sep
2016

2016-09-26 – PRG-Möte med recieption

Den 26 september hölls ett PRG-möte i Kristianstad,
där sekreteraren i RT S:t Nicolaus i Trelleborg, Per Lindahl, recipierade i Prövade Riddares Grad.

Ceremonin hölls i RT Excelsiors lokaler och i mötet, som var gemensamt för de skånska templen,deltog ett 30-tal bröder.

Vår tempel medverkade med en delegation på fyra bröder, varav tre tjänstgjorde som officianter.

Vid den efterkommande brödramåltiden hölls både tal till och av den nya ’Prövde Riddaren’ Per Lindahl.

I bilden ovan omges broder Per (grönt band) av sina faddrar, Mästaren och Undermästaren i RT S:t Nicolaus, Tomas Löfström (t.v) och Mats Wejnor (t.h). Brevid Per, i mitten, står den tjg Mästaren vid mötet, Förre Högste Storundermästaren Carl-Gunnar Westberg. (Klicka för större bild)
14-sep
2016

2016-09-14 – IG-Möte

Onsdagen den 14:e september inlede RT-Gregorius sin ’höst-termin’ med ett IG-möte.
Under ceremonin berättade Mästaren om hans deltagande i Ordens General Konvent i Norge i sommras.

Efter mötet bjöds det på salami-smörgåsar och samtalet kom åter att handla om det Norska konventet.

25-apr
2016

2016-04-25 – KG-Möte med reception

Den 25 april deltog tre bröder från RT Gregorius när Broder Max Larsson i RT S:t Nicolaus i Trelleborg recipierade i Kärlekens Grad (KG).

Den nye Offervillige Väpnaren syns på bilden, tillsammans med Mästaren i RT S:t Nicolaus, Broder Tomas Löfström (t.h)
Klicka på fotot för större bild

13-apr
201x

201x-04-13 – IG-Möte med reception
(Klicka på fotona för större bild)

Text aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Tempel Malmö RT Gregorius Hänt Hit 2016 04 13 Ig Roger Ansikte
Bildtext

BildText aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

7-mar
201x

201x-03-0x – PRG-Möte med recieption
(Klicka på bilderna för större en version)

Text aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Text aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Tempel Malmö RT Gregorius Hänt Hit 2016 03 07 Prg Recipenden Mikael
Bildtext
Tempel Malmö RT Gregorius Hänt Hit 2016 03 07 Prg Peders Tal
Bildtext

Bildtext

27-nov
2019

2019-11-27 – IG-möte med Julritual

Vid året sista möte, onsdagen den 27/11, genomfördes den sedvanliga ”julritualen”.

Broder Peder gestaltade åter huvudpersonen, riddaren Raniero, i den fina och stämningsfulla ceremoni som hålls i anslutning till Jul-uppehållet.

Tempelbröderna avtackade Mästaren för det gångna året o fick ett tack tillbaka.

Mötet gästades denna gång av ProvinskapitelUndermästare Jan-Inge Persson, som tidigare under eftermiddagen också sammanträtt med RT Gregorius mästarråd.
Broder Jan-Inge invigdes i  Tempel Riddare Orden i vårt tempel, men har numera sedan många år tillbaka sin hemvist i RT Balder i Hamnstad.

Vid brödramåltiden, som blev ovanligt lång, bjöds det på både en god kvällsmåltid (smörrebröd) och stämning kring bordet.

Br. Peder , Templets CeremoniMästare

Br. Jan-Inge Persson, undermästare i Södra Provinskapitlet

13-nov
2019

2019-11-13 – IG-Möte med reception

Den 13 november fick RT Gregorius en ny broder.
Daniel Ängquist
recipierade i invigningsgraden (IG) .
I den högtidliga ceremonin deltog ett stort antal bröder från samtliga skånska Tempel , samt en grupp från RT Knud Lavard i Köpenhamn

(Klicka på bilderna för att se större versioner)


Dansk delegation
Under ledning av Mästaren Flemming Jensen och Storkanslern i det danska Stortemplet Per Kristensen besöktes vi glädjande nog av skara danska tempelbröder.

RecipiendenVid brödramåltiden bjöds det både på tal och goda smörrebröd, samt kakor till kaffet.
Stämningen kring borden var god och gemytlig.

Recepienden Daniel Ängquist,
kan nu benämna sig som en tempelbroder och stridskamrat.

IG-dekoration

IG-dekoration består av en triangel i svart band och en pin med TRO-symbolen.

21-okt
2019

2019-10-21 – PRG-Möte i Danmark

Måndagen den 21 oktober hölls ett PRG-möte hos  RT Knud Lavard i Köpenhamn för att ta emot Karsten Bo Rasmussen i Prövade Riddares Grad. Detta är den första av Ordens tre riddare grader.

I mötet deltog även bröder från de skånska templen, där ibland vårt tempels fyrmanna delegation .

(Klicka på bilderna för att se större versioner)

De danska och skånska mötesdeltagarn, där recepienden Karsten i grönt axelband flankeras av sin mästare Flemming (t.v) och vår mästare Tommie.


Efter receptionsceremonin bjöds på en rejäl trerätters brödramåltid med
varmrökt lax, helstekt ryggfilé och gräddtårta med kaffe.
Stämningen kring bordet var både god och gemytlig, trots en del språkförbistringar.

Vi tackar vår daska bröder för ett fint och gott möte.


Recipienden

I bilden syns recepienden Karsten Bo Rasmussen i sin nya gradmundering.

Muggar

Vid brödramåltiden, efter den fina ceremonin, hölls både tal till och av den nya ’Prövde Riddaren’ Karsten.

23-okt
2019

2019-11-23 – IG-Möte med val

Det var en decimerad skara bröder som deltog på onsdagens IG-möte.
Omständigheterna slumpade sig så att många av bröderna fick förhinder, men sammankomsten kunde ändå genomföras på ett stilfullt sätt.

Under mötet lästes årsrapporterna upp, vilken inte skilde sig nämnvärt från fjolåret. Allt visade sig allt vara i sin ordning och mästarerådet fick ansvarsfrihet.

Vid brödramåltiden bjöds det som vanligt på smörrebröd och en kaka till kaffet.
Här rapporterades även om det danska PRG-mötet, samt de skånska templens samrådsmöte som precis genomförts, där vårt tempel denna gång stod värd.

Likt andra klubbar och organisationer, gäller föreningslagarna även Ordnar som Tempel Riddare Orden.

25-sep
2019

2019-09-25 – IG-Möte

Onsdagen den 25:e september utgick det planerade KG-mötet och ersättes av ett IG-möte.
Trots ett litet ’manfall’ kunde ceremonin genomföras under värdiga former.
Vid brödramåltiden bjöds det som vanligt på smörrebröd och kaka till kaffet.

Detta inlägg och de ovanför är osyliggjorda

10-apr
2020

2020-05-21 – Digitalt Tempelmöte

På Kristi himmelsfärdsdagen höll RT Gregorius sitt sista möte för terminen, även denna gång ’digitalt’ via Skype.
Då mötet inte skedde i en Tempelsal, avslöjades inga av Ordens ritualer eller hemligheter.

Mötets programpunkter, som hade just Kristi himmelsfärdsdagen tema, var en blandning utav bl.a dikter, bibelverser, föredrag och några musikstycken, var allmänt hållna och kunde även rikta sig till deltagare som inte är är Ordensmedlemmar. 

Denna gång hade RT Gregorius bjudit in bröderna från de övriga Skånska Templen och vi blev en tapper liten brödraskara deltog i mötet på torsdagsförmiddagen.

Upplägget för detta digitala möte skiljde sig från det förra, på så sätt att mästaren denna presenterade de olika program-punkterna. 

Nedan syns två av Mötets programpunkter, en dikt och hälsningar. MötesTemat Hälsningar under mötet

Klicka på alla inläggets bilder för större versioner av innehållet.

Trots tekniska mankemang och en ostabil o seg överföring av Skype-programmet, genomfördes utan allt för stora problem.
Till nästa ’Digitala Möte’, ska andra videokonferens-plattformar utvärderas i hopp om att finna ett program med enklare sätt att koppla upp sig mot, är stabilt, samt har bättre överföringshastighet.

MötesPunkter

Mötets inledande bild


Mästaren har ordet

Upplägget för detta digitala möte skiljde sig från det förra, på så sätt att mästaren denna gång presenterade de olika program-punkterna

Trots tekniska mankemang och en ostabil o seg överföring av Skype-programmet, genomfördes utan allt för stora problem.
Till nästa ’Digitala Möte’, ska andra videokonferens-plattformar utvärderas i hopp om att finna ett program med enklare sätt att koppla upp sig mot, är stabilt, samt har bättre överföringshastighet.

10-apr
2020

2020-04-10 – Digitalt Tempelmöte

I samband med att all fysisk mötesverksamhet för närvarande är uppskjutet t.o.m hösten, provade RT Gregorius under Långfredagen den 10 april ett nytt koncept med ett ’Digitalt Möte’.
Det var templets ’IT-bröder’ som höll i mötet m.h.a Skype och en PowerPoint-Presentation.

Då mötet inte skedde i en Tempelsal, avslöjades inga av Ordens ritualer eller hemligheter.
Mötets programpunkter, som var en blandning utav bl.a dikter, bibelverser, föredrag och några musikstycken, var allmänt hållna och kunde även rikta sig till deltagare som inte är är Ordensmedlemmar.
I den sista programpunkten har deltagarna möjlighet att prata med varandra, en variant av ’brödramåltiden’.

Nedan syns två av Mötets programpunkter, en dikt och hälsningar. Inledningen av TempelRiddareDikten Hälsningar under mötet

Klicka på alla inläggets bilder för större versioner av innehållet.

Resultatet bedömdes positivt av de deltagande bröderna och förslag på förbättringar inkom.
Preliminärt bestämdes Kristi himmelsfärdsdagen som ett nytt datum för nästa ’Digitala Möte’.

Mötets inledande bild

MötesPunkter
11-mar
2020

2020-03-11 – IG-Möte

Onsdagen den 11:e mars hölls ett IG-möte, där Tempelbröderna under ritualen gratulerade  vår CeremoniMästare Peder Agerius, då han nyligen fyllt 50år.
I bilden ovan syns de bröder som medverkade vid dagens sammankomst


CM Peder

Broder Peder bjöd denna gång på förtäringen vid brödramåltiden.
I den stora bilden syns han hålla en gratulationds tavla.

25-feb
2020

2020-26-02 – IG-Möte med val

Onsdagen den 26:e februari hölls ett IG-möte, där man under sammankomsten läste upp årsrapporterna som föreningslagarna fordrar.
Allt visade sig allt vara i sin ordning och mästarerådet fick ansvarsfrihet.
Glädjande nog visade rapporten också att våra egna bröders närvaro och antalet besökande bröder ökat något jämfört med förra året.

Vid brödramåltiden bjöds det som vanligt på smörrebröd och en kaka till kaffet.
Samtalsämnet kring bordet kretsade bl.a kring semlor, nya och äldre varianter.

Likt andra klubbar och organisationer, gäller föreningslagarna även Ordnar som Tempel Riddare Orden.

15-feb
2020

2020-02-20 – IG-Möte med reception

De skånska Templen ska under år 2020 tillsammans genomföra fyra möten på lördagar för att underlätta för de bröder som inte har möjlighet att gå på möten på kvällstid att få uppleva ett ritualmöte.

Lördagen den 15 februari arrangerade RT Excelsior det första i raden och då bjöds det på reception.
Anders Nord, mycket aktiv i IOGT-NTO och Junis, tog första steget i ordensvandringen.

Bland det 30-tal bröder som var samlade fanns förutom skåningar en broder från RT Hermes i Karlskrona och en broder från RT Bothnia i Piteå.

Brödramåltiden bestod av endera Schnizel eller Rödspätta tillsammans med stekt potatis. Till efterrätt bjöds det på god Otto-glass. Broder Thomas från RT Bothnia i syns förgrunden i första av bilden nedan och i andra bilden syns Broder Eje Bugge när han underhöll med musik och sång. Broder Thomas från RT-Bothnia Broder Eje underhåller

I bilden flankeras recepienden Anders av sin fadder (t.v) och PKCM Anders Gullstrand (t.h) från Provinskapitelmästarerådet.
Längst till vänster syns Nils Forsberg, Mästare i Templet RT Excelsior.

IG-dekoration

IG-dekoration består av en triangel i svart band och en pin med TRO-symbolen.

27-jan
2020

2020-01-27 – TG-Möte med recieption

Vid ett gemensamt möte för de Skånska Templen hos RT Excelsior i Kristianstad måndagen den 27 januari recipierade Broder Mika Hänninen i Trohetens Grad (TG).

Vid mötet deltog deltog ett 30-tal bröder från RT Gregorius och RT Excelsior, inklusive PKUM Jan-Inge Persson och PKCM Anders Gullstrand från Provinskapitelmästarerådet.

Vid den efterkommande brödramåltiden hölls både tal till och av den nya ’Prövde Riddaren’ Per Lindahl.

I bilden flankeras recepienden Mika av sina faddrar, M i  Nils Forsberg (t.h) och VM Sven Johansson i Templet RT Excelsior.

https://tempelriddareorden.se/wp-content/uploads/2020/02/2020-01-27-TG-Kristianstad-Mika-Small.jpg
(Klicka för större bild)
22-jan
2020

2020-01-22 – IG-Möte

Vid årets första IG-möte, onsdagen den 22 januari, meddelades att de båda Tempel Riddare bröderna Bertil Richardsson och Daniel Ängquist för evigt nedlagt sina vandringsstavar. Bägge avled under Malmö Templets Jul-uppehåll.

Brödramåltiden blev denna gång lång och givande, då disskutionen bl.a kom att handla om ett ev. firande av Tempel Riddare Ordens 175-år jubileum till hösten.

 

 

Brödragåvan 2019

Sedan 2011 delas årets Brödragåva till förening eller sammanslutning inom Templets upptagnings-område som utövar ideell verksamhet till gagn för medmänniskorna enligt Ordens värdegrund.

2019 års mottagare av gåvan var Noomi, en ideell förening inom Hela Människan i Malmö.
Föreningen arbetar för att stödja våldsutsatta kvinnor med bl.a skyddat boende.

2018 års mottagare av gåvan var United Sisters, ett av Fryshusets verksamheter i Malmö.
Där kan unga tjejer vara den de vill, ha tillgång till vuxen kvinnlig coach och ingå i grupper där ämnen som systerskap, vänskap, rättigheter, normer o.s.v kan diskuteras.
 

 2017 års mottagare av gåvan var Frälsningsarmén i Malmö, vilka sedan 1885 har  kämpat för att göra Malmö en bättre plats och så länge det finns orättvisor, fattigdom och problem fortsätter de den kampen.

2015 års mottagare av Brödragåvan är Clownronden.
För andra gången gillt, tilldelas gåvan gruppen av specialutbildade sjukhusclowner som varje vecka besöker Clownronden barnklinikerna i Malmö, Helsingborg, Kristianstad, Ystad och Landskrona.

2015 års mottagare av Brödragåvan är Föräldraföreningen mot Narkotika, en partipolitiskt och religiöst obunden anhörigförening. De ger råd och stöd som hjälp till familjer som misstänker missbruk, eller där detta konstaterats bland barn och/eller andra anhöriga.

2014
års mottagare av Brödragåvan är dels den verksamheten Mötesplatsen hos Frälsningsarmén i Limhamn och dels Kamratstödjarverksamhet i Malmö hos Kamratföreningen Comigen.

2013
års mottagare av Brödragåvan är KRIS i Malmö. Kris ( Kriminellas Revansch I Samhället ) är en ideell förening där före detta kriminella och missbrukare hjälper varandra tillbaka in i samhället.

2012 års mottagare är Stadsmissionen i Malmö.
Enheten i Malmö riktar sig både till yngre och äldre som på olika sätt befinner sig i en utsatt livssituation.

2011 års mottagare av Brödragåvan var Clownronden.