Hänt i Templet 2021

26-maj
2021

2021-05-26 – IG-Möte med val

Under onsdagen den 26:e maj hölls vårens sista IG-möte i RT Gregorius, där vi dagen till ära fick vi även fick besök  av Provinskapitelundermästaren Jan Inge Persson.
Jan Inge som en gång började sin Ordensvandring i RT Gregorius, tillhör numera RT Balder i Halmstad

(Klicka på bilden för att se större version)

Ceremonin innehöll denna gång glädjande nog en ’ballotering’ för en medlemsansökan.

Under ceremonin tackade Vicemästaren, på brödernas vägnar,  Mästaren för den gångna Terminen.
Mästaren framförde en hälsning, där han önskar alla bröder och deras familjer: En riktigt skön sommar”.

Vid den trevliga brödramåltiden serverades smörrebröd och en god kaka till kaffet.
Här bjöds det också bl.a på roliga anekdoter med exotiska maträtter i samband med språkförbistringar.

Brödramåtid med PKUM Jan Inge Persson
RT Gregorius Mästare, Tommie Göransson, serverar kaffe till Provinskapitelundermästaren Jan Inge Persson


BalloteringsBox

              ’Balloteringslåda’
Vid en ballotering, röstar medlemmar, oftas för eller emot något specifikt.
FörJalägger man t.ex en vit kula i lådans öppning och vid ett Nej en svart.
Sedan räknar man samman ’rösterna’ i lådan undre fack.

14-apr
2021

2021-04-14 – IG-Möte

Den 14:e april hölls ett IG-möte.
Temat för sammankomsten var ”Ordenslöftet”, d.v.s eden som används när en ny broder svär Orden sin trohet. Detta löfte är den centrala punkten vid invigning i Orden.

Under mötet meddelades glädjande nog att en medlemsansökan till Templet erhållits.

Vid den ovanligt långa brödramåltiden diskuterades bl.a annonsering i Lokaltidningen, samt hur man ’Covid-säkrar’ ceremonierna ytterligare genom distansering.

Ost och Salami-smörrebröd.
(Tryck för större version)

10-mar
2021

2021-03-10 – IG-Möte

Den 10:e mars hölls ett IG-möte, där temat för sammankomsten var symboliken inom Tempel Riddare Orden, samt hur och varför den används.

Under brödramåltiden bjöds det på goda smörrebröd och samtalet kom att kretsa kring hur vår orden på bästa sätt kan profilera sig via reklam.

Ost- och räk-smörrebröd.
(Tryck för större version)

10-feb
2021

2021-02-10 – IG-Möte med årsrapport

Den 10 februari hade Templet ett IG-möte med bland annat genomgång av året som gått och de rapporter som ska skickas in till Stor Templet.
Den ekonomiska förvaltningen fick godkänt och på förslag av revisorerna beviljades Mästarerådet ansvarsfrihet.

Som vanligt serverades goda smörrebröd till brödramåltiden, den här gången en med leverpastej och en med mozarella, båda med tillbehör.

Likt andra klubbar och organisationer , gäller föreningslagarna även Ordnar som Tempel Riddare Orden.

20-jan
2021

2021-01-20 – IG-Möte

Trots ’manfall’ hölls ett IG-möte onsdagen den 20/1 under värdiga former 2021 års första IG-möte.

Detta år blev det ett avsteg från traditionen att under ceremonin läsa upp Högste Stor Mästarens nyårshälsning i templet, då vi ej mottagit ett sådant.

Vid den trevliga brödramåltiden bjöds det som brukligt på smörebröd.

Brödramåltiden hölls under strikt covid-anpassade former.
(Tryck på bilden för större version)

 

Brödragåvan 2020

Sedan 2011 delas årets Brödragåva till förening eller sammanslutning inom Templets upptagnings-område som utövar ideell verksamhet till gagn för medmänniskorna enligt Ordens värdegrund.

2020 års mottagare av gåvan var ett projekt inom organisationen ”Rädda Barnen”.
Projektet går ut på att hjälpa utsatta barn i Malmötrakten.
2019 års mottagare av gåvan var Noomi, en ideell förening inom Hela Människan i Malmö.
Föreningen arbetar för att stödja våldsutsatta kvinnor med bl.a skyddat boende.
2018 års mottagare av gåvan var United Sisters, ett av Fryshusets verksamheter i Malmö.
Där kan unga tjejer vara den de vill, ha tillgång till vuxen kvinnlig coach och ingå i grupper där ämnen som systerskap, vänskap, rättigheter, normer o.s.v kan diskuteras.

2017 års mottagare av gåvan var Frälsningsarmén i Malmö, vilka sedan 1885 har  kämpat för att göra Malmö en bättre plats och så länge det finns orättvisor, fattigdom och problem fortsätter de den kampen.

2016 års mottagare av Brödragåvan är Clownronden.
För andra gången gillt, tilldelas gåvan gruppen av specialutbildade sjukhusclowner som varje vecka besöker Clownronden barnklinikerna i Malmö, Helsingborg, Kristianstad, Ystad och Landskrona.
2015 års mottagare av Brödragåvan är Föräldraföreningen mot Narkotika, en partipolitiskt och religiöst obunden anhörigförening. De ger råd och stöd som hjälp till familjer som misstänker missbruk, eller där detta konstaterats bland barn och/eller andra anhöriga.
2014 års mottagare av Brödragåvan är dels den verksamheten Mötesplatsen hos Frälsningsarmén i Limhamn och dels Kamratstödjarverksamhet i Malmö hos Kamratföreningen Comigen.

2013
års mottagare av Brödragåvan är KRIS i Malmö. Kris ( Kriminellas Revansch I Samhället ) är en ideell förening där före detta kriminella och missbrukare hjälper varandra tillbaka in i samhället.
2012 års mottagare är Stadsmissionen i Malmö.Enheten i Malmö riktar sig både till yngre och äldre som på olika sätt befinner sig i en utsatt livssituation.
2011 års mottagare av Brödragåvan var Clownronden.

Detta inlägg och de nedanför är osyliggjorda

23-nov
201x

2016-11-23 – IG-Möte

Text aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Bildtext

12-nov
2016

2016-11-12 – STG-Möte med recieption

Text aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Bildtext

Bildtext

28-sep
201x

2016-09-28 – IG-Möte

Onsdagen den 29:e september utgick det planerade TG-mötet och ersättes av ett IG-möte.
Vid sammankomsten gick vi bl.a igenom vår nya ritual.

Även vid den trivsamma brödramåltiden kom ämnet på tal.

12-okt
201x

201x-10-12 – IG-Möte med val

Vid onsdagens IG-möte omvaldes det sittande ’Mästare Rådet’ för år 201x.
Det genomfördes också val av nästa års ’tjänstemän’ och ’ämbeten’ i IG-graden.
Liknade val för riddare och väpnare hölls innan själva mötet.

Under mötesceremonin genomfördes en ballotering för en ny medlemsansökan.

Det kan också meddelas att medlems-avgifterna för 201x förblir oförändrade.

Vid brödramåltiden, som blev ovanligt långvarig, bjöds det bl.a på lax-smörgås.

Tempel Malmö RT Gregorius Hänt Ballot Box
'Balloteringslåda'

Vid en ballotering, röstar medlemmar, oftas för eller emot något specifikt.
FörJalägger man t.ex en vit kula i lådans öppning och vid ett Nej en svart.
Sedan räknar man samman ’rösterna’ i lådan undre fack.

26-sep
2016

2016-09-26 – PRG-Möte med recieption

Den 26 september hölls ett PRG-möte i Kristianstad,
där sekreteraren i RT S:t Nicolaus i Trelleborg, Per Lindahl, recipierade i Prövade Riddares Grad.

Ceremonin hölls i RT Excelsiors lokaler och i mötet, som var gemensamt för de skånska templen,deltog ett 30-tal bröder.

Vår tempel medverkade med en delegation på fyra bröder, varav tre tjänstgjorde som officianter.

Vid den efterkommande brödramåltiden hölls både tal till och av den nya ’Prövde Riddaren’ Per Lindahl.

I bilden ovan omges broder Per (grönt band) av sina faddrar, Mästaren och Undermästaren i RT S:t Nicolaus, Tomas Löfström (t.v) och Mats Wejnor (t.h). Brevid Per, i mitten, står den tjg Mästaren vid mötet, Förre Högste Storundermästaren Carl-Gunnar Westberg. (Klicka för större bild)
14-sep
2016

2016-09-14 – IG-Möte

Onsdagen den 14:e september inlede RT-Gregorius sin ’höst-termin’ med ett IG-möte.
Under ceremonin berättade Mästaren om hans deltagande i Ordens General Konvent i Norge i sommras.

Efter mötet bjöds det på salami-smörgåsar och samtalet kom åter att handla om det Norska konventet.

25-apr
2016

2016-04-25 – KG-Möte med reception

Den 25 april deltog tre bröder från RT Gregorius när Broder Max Larsson i RT S:t Nicolaus i Trelleborg recipierade i Kärlekens Grad (KG).

Den nye Offervillige Väpnaren syns på bilden, tillsammans med Mästaren i RT S:t Nicolaus, Broder Tomas Löfström (t.h)
Klicka på fotot för större bild

13-apr
201x

201x-04-13 – IG-Möte med reception
(Klicka på fotona för större bild)

Text aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Tempel Malmö RT Gregorius Hänt Hit 2016 04 13 Ig Roger Ansikte
Bildtext

BildText aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

7-mar
201x

201x-03-0x – PRG-Möte med recieption
(Klicka på bilderna för större en version)

Text aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Text aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Tempel Malmö RT Gregorius Hänt Hit 2016 03 07 Prg Recipenden Mikael
Bildtext
Tempel Malmö RT Gregorius Hänt Hit 2016 03 07 Prg Peders Tal
Bildtext

Bildtext

2019_____

Generalkonvent 2019.
(Klicka på bilderna för större versioner)

Vart tredje år håller Tempel Riddare Orden Generalkonvent, ett möte som närmast kan jämföras med årsmöten eller kongresser i traditionella organisationer.

I månadsskiftet mellan juli/augusti och två dagar framåt hölls denna gång konventet i Värmländska staden Karlstad.

I bilden längst ner till höger kan man skymta vårt Tempels sekreterare, Tommy Johansson, i bland de församlade Tempelbröderna.

Liksom under det förra konventet, stod även vid detta konvent, samarbetet med vår systerorden, Tempel Byggare Orden (TBO),  i fokus.
Det beslöts att ett samarbetsorgan, TempelOrdrarna (TO), ska bildas och underlätta det gemensamma arbetet.

Under konventet mottog bröderna Claes Göran Edberg och Vilgoth Wilhelmsson Eklundsmedaljen i guld. (Se bild)

Tempel Malmö RT Gregorius Hänt 2019 GK GuldMedaljörer
Claes Göran Edberg(t.v) och Vilgoth Wilhelmsson(t.h)

Per Fredheim från RT Verdandi omvaldes till Högste Stormästare och Mats Valli från RT S:t Erik om valdes som Stormästaren för Sverige och Finland.

Som ny Provinskapitelmästare i Sveriges Södra Provins Kapitel valdes Jan Gunnarsson, som efterträder Vilgoth Wilhelmsson.

RT Gregorius Mästare Anders Gullstrand omvaldes som Provinskapitelceremonimästare.

Tempel Malmö RT Gregorius Hänt Per Fredheim
Stormästaren i TRO, Per Fredheim
Tempel Malmö RT Gregorius Hänt Mats Valli
Stor-mästaren för Sverige och Finland, Mats Valli

Själva konventet var väl genomfört med hjälp av bröder från det lokala Riddare Templet Esaias Tegnér.
Det underlättade att alla konvetets alla möten skedde under samma tak, Karlstad Congress Culture Center (KCCC) .
För intresserade arrangerades dock utflyktsmål i närområdet.

Nästa Genaral Konvent, år 2022, stor RT S:t Erik i Uppsala värd för evenemanget.

Tempel Malmö RT Gregorius Hänt 2019 GK Jan Gunnarsson KapitelMästare Södra
Jan Gunnarsson
Tempel Malmö RT Gregorius Hänt Anders Gullstrand
Anders Gullstrand
27-nov
2019

2019-11-27 – IG-möte med Julritual

Vid året sista möte, onsdagen den 27/11, genomfördes den sedvanliga ”julritualen”.

Broder Peder gestaltade åter huvudpersonen, riddaren Raniero, i den fina och stämningsfulla ceremoni som hålls i anslutning till Jul-uppehållet.

Tempelbröderna avtackade Mästaren för det gångna året o fick ett tack tillbaka.

Mötet gästades denna gång av ProvinskapitelUndermästare Jan-Inge Persson, som tidigare under eftermiddagen också sammanträtt med RT Gregorius mästarråd.
Broder Jan-Inge invigdes i  Tempel Riddare Orden i vårt tempel, men har numera sedan många år tillbaka sin hemvist i RT Balder i Hamnstad.

Vid brödramåltiden, som blev ovanligt lång, bjöds det på både en god kvällsmåltid (smörrebröd) och stämning kring bordet.

Br. Peder , Templets CeremoniMästare

Br. Jan-Inge Persson, undermästare i Södra Provinskapitlet

18-apr
2019

2019-04-18 – URG-Möte med reception

På skärtorsdagen utnämndes Broder Per Lindahl från RT S:t Nicolaus till Utvald Riddare vid en ceremoni hos RT Excelsior i Kristianstad.
Per recipierade i Ordens sjunde grad tillsammans med broder Jahn Petersson från det danska templet RT Knud Lavard.
I mötet deltog bröder från alla de skånska templen tillsammans med gäster från RT Knud Lavard och RT Hermes (Blekinge) .

(Klicka på bilderna för att se större versioner)


Ceremonin bevittnades av en stor skara besökande bröder från de Skånska templen RT Excelsior (Kristianstad) och RT Molay (Ängelholm).

Fr.v i bilden från brödramåltiden innan ceremonin syns broder Tomas Löfström (mästaren i RT S:t Nicolaus), recipienten Per Lindahl , broder Per Kristensen (sekreteraren i RT Knud Lavard och tillika dansk storkansler ) och recipienten Jahn Petersson .

I bilden syns recepinden Per Lindahl i sin nya gradmundering. Han flankeras av sina faddrar Tomas Löfström (t.v) och Mats Wejnor.

Muggar

Till kaffet efter den högtidliga ceremonin överlämnades till recipienten Jahn av broder Per Kristensen den danska versionen av URG-dimplomet, d.v.s  motivet tryckt på en målarduk som spänts ut på en träsköld.

13-nov
2019

2019-11-13 – IG-Möte med reception

Den 13 november fick RT Gregorius en ny broder.
Daniel Ängquist
recipierade i invigningsgraden (IG) .
I den högtidliga ceremonin deltog ett stort antal bröder från samtliga skånska Tempel , samt en grupp från RT Knud Lavard i Köpenhamn

(Klicka på bilderna för att se större versioner)


Dansk delegation
Under ledning av Mästaren Flemming Jensen och Storkanslern i det danska Stortemplet Per Kristensen besöktes vi glädjande nog av skara danska tempelbröder.

RecipiendenVid brödramåltiden bjöds det både på tal och goda smörrebröd, samt kakor till kaffet.
Stämningen kring borden var god och gemytlig.

Recepienden Daniel Ängquist,
kan nu benämna sig som en tempelbroder och stridskamrat.

IG-dekoration

IG-dekoration består av en triangel i svart band och en pin med TRO-symbolen.

03-mar
2019

2019-03-05 – KG-Möte i Kristianstad

Den 5:e mars recipierade broder Christian Gyllensegel hos RT S:t Nicolaus i Trelleborg i Kärlekens Grad (KG).
Det andra ’steget’ i hans förhoppningsvis långa vandring inom vår Orden.

Templet gästades av fem besökare från  RT Gregorius, däribland Mästaren Tommie Göransson, samt åtta bröder från RT Excelsior med deras Mästare Nils Forsberg i spetsen.

Efter den högtidliga ceremonin bjöds det vid brödramåltiden på en smörgåsbuffé och en fastlagsbulle till kaffet.

Recipienden och Mästaren Thomas

Den nye Offervillige Väpnaren syns här på bilden tillsammans med Mästaren i RT S:t Nicolaus, Tomas Löfström (t.h)
Klicka på fotot för större bild

1-juni
2019

2019-06-01- IG-Möte 

Lördagen den 1:e juni hölls ett IG-möte vid lunchtid.

Vi provar ett nytt koncept, som förhoppningsvis kan bli tradition, där RT Gregorius sista möte innan ’sommaruppehållet’ förläggs till redan kl. 12:00.
Detta ger en mötesmöjlighet för bröder som annars av någon anledning har svårt att delta vid våra ordinarie sammankomster.

I mötet deltog ett tjugotal bröder både från de Skånska och Halländska templen.

(Klicka på bilderna för att se större versioner)

Vid den efterkommande ’brödramåltiden’ bjöds det på en välsmakande ’landgång’ och en kaka till kaffet.
Stämningen vid borden var god och samtalen givande.

Dagen till ära fick vi även besökande bröder från Halland.
I bilden ovan syns några av dessa ’långväga’ bröder.

Ceremonin innehöll denna gång glädjande nog en ’ballotering’ för en medlemsansökan.


BalloteringsBox

                                   ’Balloteringslåda’
Vid en ballotering, röstar medlemmar, oftas för eller emot något specifikt.
FörJalägger man t.ex en vit kula i lådans öppning och vid ett Nej en svart.
Sedan räknar man samman ’rösterna’ i lådan undre fack.

Benjamin_RushBenjamin Rush

Temat för sammankomsten blev en viktig symbolsom används i IG-graden och dess ’innebörd’, samt den stora betydelse Benjamin Rush hade genom sin syn på  alkoholism.
Han var både en framstående politiker och läkare.
Benjamin var en av de män som 1776 skrev under USA’s oavhängighetsförklaringen , men han är mest känd för att vara den förste att definiera alkoholism som en sjukdom och därmed gick att bota.

Tommie och Christian

Också denna gång gästades vi av en broder från Riddare Templet i Trelleborg, denna gång av Christan Gyllensegel.

Här poserar han  med vårt Tempels Mästare Tommie Göransson (t.v)

23-okt
2019

2019-11-23 – IG-Möte med val

Det var en decimerad skara bröder som deltog på onsdagens IG-möte.
Omständigheterna slumpade sig så att många av bröderna fick förhinder, men sammankomsten kunde ändå genomföras på ett stilfullt sätt.

Under mötet lästes årsrapporterna upp, vilken inte skilde sig nämnvärt från fjolåret. Allt visade sig allt vara i sin ordning och mästarerådet fick ansvarsfrihet.

Vid brödramåltiden bjöds det som vanligt på smörrebröd och en kaka till kaffet.
Här rapporterades även om det danska PRG-mötet, samt de skånska templens samrådsmöte som precis genomförts, där vårt tempel denna gång stod värd.

Likt andra klubbar och organisationer, gäller föreningslagarna även Ordnar som Tempel Riddare Orden.

21-okt
2019

2019-10-21 – PRG-Möte i Danmark

Måndagen den 21 oktober hölls ett PRG-möte hos  RT Knud Lavard i Köpenhamn för att ta emot Karsten Bo Rasmussen i Prövade Riddares Grad. Detta är den första av Ordens tre riddare grader.

I mötet deltog även bröder från de skånska templen, där ibland vårt tempels fyrmanna delegation .

(Klicka på bilderna för att se större versioner)

De danska och skånska mötesdeltagarn, där recepienden Karsten i grönt axelband flankeras av sin mästare Flemming (t.v) och vår mästare Tommie.


Efter receptionsceremonin bjöds på en rejäl trerätters brödramåltid med
varmrökt lax, helstekt ryggfilé och gräddtårta med kaffe.
Stämningen kring bordet var både god och gemytlig, trots en del språkförbistringar.

Vi tackar vår daska bröder för ett fint och gott möte.


Recipienden

I bilden syns recepienden Karsten Bo Rasmussen i sin nya gradmundering.

Muggar

Vid brödramåltiden, efter den fina ceremonin, hölls både tal till och av den nya ’Prövde Riddaren’ Karsten.

25-sep
2019

2019-09-25 – IG-Möte

Onsdagen den 25:e september utgick det planerade KG-mötet och ersättes av ett IG-möte.
Trots ett litet ’manfall’ kunde ceremonin genomföras under värdiga former.
Vid brödramåltiden bjöds det som vanligt på smörrebröd och kaka till kaffet.

22-maj
2019

2019-05-22- IG-Möte

Sammankomsten den 22:e maj var ursprungligen utannonserad som ett TG-möte, men det blev ombildat till ett IG-möte.
Åter igen gästades vi av en broder från Riddare Templet i Trelleborg, denna gång av dess Mästare Tomas Löfström.

Temat för mötet var den stora betydelse upphovsmännen till ’Washingtons Helnykterhetssällskap’  år 1840 i Amerika, har  som förgrundsfigurer för vår Orden och dagens nykterhetsorganisationer.

Vid ’brödramåltiden’ bjöds det smörrebröd (med bl.a panerad fisk) och en god kaka till kaffet. Samtalen var många och livade.


Broder Hans från RT S:t Nicolaus

Broder Tomas Löfström ,
Mästare i RT s:t Nicolaus.

27-mar
2019

2019-03-27 – KG-Möte med reception

Den 27:e mars recipierade vår egen tempel-broder Gunnar von Gegerfelt  i Kärlekens Grad (KG).
Det andra ’steget’ i hans förhoppningsvis långa vandring inom vår Orden.

(Klicka på bilderna för att se större versioner)


Ceremonin bevittnades av en stor skara besökande bröder från de Skånska templen RT Excelsior (Kristianstad) och RT Molay (Ängelholm).

Broder Gunnar (mitten) omges fr.v av RT Molay’s mästaren Lennart Jönsson, faddern Kurt Nilsson, RT Gregorius mästare Tommie Göransson och RT Excelsior Mästare Nils Forsberg.


Brödramåltid

Efter den högtidliga intagningen bjöds det på smörrebröd och wienerbröd till kaffet.

Muggar

De bägge besökande Skånska Mästarna fick varsin ”TRO-mugg” att ta med till sitt tempel.
Muggen med Tempel Riddare Ordens symbol är ’framtagen’ av RT Gregorius

29-apr
2019

2016-04-29 – RG-Möte med recieption

I måndags fick RT Excelsior i Kristianstad en ny Vaksam Väpnare.
Vid ett RG-möte, gemensamt för de skånska templen, tog Broder Mika Hänninen sitt tredje steg i ordensvandringen.

I ceremonin, som hölls i RT Excelsiors lokaler, deltog ett 30-tal bröder, däribland representanter från alla Skånska tempel.
(Klicka på bilden för att se större version)

Tempel Malmö RT Gregorius Hänt 2019 04 29 RG I Kristianstad Mika
I bilden ses recepienden Mika tillsammans med Templets Mästare, tillika Mikas fadder, Nils Forsberg.
11-sep
2019

2019-09-11 –  IG-Möte

Höstens först tempelmöte, onsdagen den 11:e september, bjöd en glädjande överraskning.
Det visade sig att vår sekreterare, broder Tommy Johansson, erhållit den tolfte graden, Heders graden, vid General Konvent i Karlstad.
Tommy blir därmed den första brodern i RT Gregorius med denna grad.
Broder Tommy redogjorde även för General Konvent i stora drag.
(Se mer information om konventet i föregående inlägg)

Temat för mötet var ”Kärleken” och dess stora betydelse den har i människors olika relationer till varandra. I stort som smått.

Vid ’brödramåltiden’ serverades det som vanligt smörrebröd (med bl.a panerad fisk) och en god kaka till kaffet.
Samtalen var många och skiftande, bl.a kom koggen i Malmö och försvarets nedrustning på tal.


Broder Hans från RT S:t Nicolaus

Broder Tommy Johansson ,
i sin nya graddekoration

11-feb
2019

2019-02-11 – IG-Möte i Kristianstad

Den 11 februari hölls ett IG-möte i Kristianstad, där där den nyvalde vice-mästaren Sven för första gången fick hoppa in som Mästare i RT Excelsior.

Templet gästades av fyra besökare från andra Skånska tempel.
Tre st från RT Gregorius, däribland Mästaren Tommie Göransson, samt S:t Nicolaus Mästare Tomas Löfström.

Den efterkommande brödramåltiden bestod av en god smörgåsbuffé.

I bilden omges broder Sven Johansson (Vice-mästare i RT Excelsior) av Mästarna i Rt Greogoris (Tommie t.v) och RT S:t Nicolaus (Tomas t.h) vid brödramåltiden.
10-apr
2019

2019-04-10 – IG-Möte

Onsdagen den 10:e april hölls ett IG-möte. Broder Peder fick vid detta tillfälle för första gången hoppa in på posten som Mästare, vilket han gjorde med bravur.
Temat för mötet var de specifika ’hjälpmedel’ som ingår Ordens 2:a grad, ’Kärleks-graden’ , och vilka symbolvärden dessa har.

Vid brödramåltiden bjöds det goda smörrebröd och en kaka till kaffet.
En hel del skiftande ämnen som kom på tal under sittningen.


Broder Peder

Broder Peder,
 är annars vår ordinarie CM

8-maj
2019

2019-05-08- IG-Möte

Slumpen gjorde att det var en decimerad skara bröder som deltog i onsdagens IG-möte , där templet behövligt nog gästades av Broder Hans från RT s:t Nicolaus.

Temat för mötet var hur man som tempelriddare kan bygga upp sin inre ’karaktär’ till gagn för sig själv och samhället i stort.

Vid brödramåltiden, som blev ovanligt lång, bjöds det på både en god kvällsmåltid (smörrebröd) och stämning kring bordet.


Broder Hans från RT S:t Nicolaus

Broder Hans (t.v),
ViceMästare i RT s:t Nicolaus,
var en välkommen gäst
vid vår sammankomst den 8/5 -19

13-feb
2019

2019-02-13 – IG-Möte med rapporter

Det var en decimerad skara bröder som deltog på onsdagens IG-möte.
Omständigheterna slumpade sig så att många av bröderna fick förhinder, men sammankomsten kunde ändå genomföras på ett stilfullt sätt.

Under mötet lästes årsrapporterna upp, där det enda ”smolket i bägaren” var att antalet medlemsbesök i Templet minskat en aning.
I övrigt visade sig allt vara i sin ordning och mästarerådet fick ansvarsfrihet.

Vid brödramåltiden bjöds det bl.a på lax-smörrebröd och en kaka till kaffet.

Likt andra klubbar och organisationer , gäller föreningslagarna även Ordnar som Tempel Riddare Orden.