Vår möteslokal

Riddare Templet Gregorius på Kungsgatan 16A, 211 49 Malmö.
Tel: 070-440 15 89 (Templets sekreterare)

Templets Brödrasal

RT Gregorius Brodrasal

Medlemskap

För att bli medlem i RT Excelsior måste du var man och ha fyllt 18 år.
Du måste också sympatisera med Tempel Riddare Ordens Grundval (pdf).
I den redogörs vad Orden fordrar av sina medlemmar och vad Orden står för.
Ett viktigt krav, är att medlemmar ej använder någon sorts berusande medel.

Tempel Malmö RT Gregorius Om Templet Medlemskap Arn Sword
Arns filmsvärd

Är du intresserad att bli Tempelriddare eller önskar mer information, tar du kontakt med Riddare Templet Excelsior sekreterare via e-post: s.rtgregorius@gmail.com eller telefon (070-440 15 89)
Du kan också använda dig av ansökningsblanketten via fliken ‘Bli Medlem’ i huvudmenyn.

Tre snabbfakta om Tempel Riddare Orden

Intresse Guide
 FrågaJaKanskeNej
1Kan du avstå helt från alkohol ?
2Trivs du med att klä upp dig vid högtider ?
3Är du empatisk ?
4Trivs du i en miljö där religion och politik
inte diskuteras ?
5Kan du tänka dig en stödjande roll i Templet,
där man belönas av Orden vid reception ?
6Kan du umgås med personer från olika
generationer och skiftande bakgrunder ?
7Intresserar dig ett stilfullt möte,
en till två kvällar i månaden ?
8Nyfiken på hemligheterna i ritualerna ?
9Vill du ha mer info om Tempel Riddare Orden ?
Besvarade du frågorna med’Ja’ och ’Kanske’, så sök mer
information om Tempel Riddare Orden på denna hemsida.

Vid fortsatt intresse ta kontakt med RT Excelsior sekreterare
via e-post: s.rtgregorius@gmail.com eller telefon: 0704 – 40 15 89
 
Intresse Guide
 FrågaJaKanskeNej
1Kan du avstå helt från alkohol ?
2Trivs du med att klä upp dig vid högtider ?
3Är du empatisk ?
4Trivs du i en miljö där religion och politik inte diskuteras ?
5Kan du tänka dig en stödjande roll i Templet, där man belönas av Orden vid reception ?
6Kan du umgås med personer från olika generationer och skiftande bakgrunder ?
7Intresserar dig ett stilfullt möte, en till två kvällar i månaden ?
8Nyfiken på hemligheterna i ritualerna ?
9Vill du ha mer info om Tempel Riddare Orden ?
Besvarade du frågorna med’Ja’ och ’Kanske’, så sök mer information om Tempel Riddare Orden på denna hemsida.

Vid fortsatt intresse ta kontakt med RT Gregorius sekreterare via e-post: s.rtgregorius@gmail.com eller telefon: 070-440 15 89

        Förväntningar

RT Gregorius förväntar sig att du som Broder skall:

.
●  följa Ordens Tystnads- och Nykterhetslöftet.

●  betala Templets medlemsavgift.

●  närvara vid alla Templets IG-möten och de receptioner som ens ….grad tillåter.

●  infinna sig i god tid till mötet.

●  närvara vid minst ett möte i befintlig grad för Väpnare eller
….Riddare innan reception till nästa grad kan prövas.

●  meddela sekreteraren i god tid om man inte kan närvara vid möte.

Förväntar en Broder kan ha på RT Gregorius :

.
●  är att vi tillsammans genomför ett fint ritualmöte.

●  är att vi håller våra samtliga måltider och ritualmöten i en
….trivsam och drogfri miljö.

●  är att Orden ej fäster avseende på enskilda Bröders religiösa
….och politiska tillhörighet.

..Brödraskapet samlas kring nykterheten och Ordensarbetet.
….Vi söker inte efter det som särskiljer bröderna, eftersom vi är ett ….inkluderande brödraskap där samtliga bröder respekteras.

●  är att den som deltar i Ordensarbetet, kommer att få kunskap
….om hur Orden fungerar.
….Med högre grad får man mer kunskap om ritualerna.

●  är att en Tempelbroders fadder
…. hjälper till med frågor om Orden.

Förväntningar

RT Gregorius förväntar sig att du som Broder skall:

.
●  följa Ordens Tystnads- och Nykterhetslöftet.

●  betala Templets medlemsavgift.

●  närvara vid alla Templets IG-möten och de receptioner som ens grad tillåter.

●  infinna sig i god tid till mötet.

●  närvara vid minst ett möte i befintlig grad för Väpnare eller Riddare innan reception till nästa grad kan prövas.

●  meddela sekreteraren i god tid om man inte kan närvara vid ett möte.

Förväntar en Broder kan ha på RT Gregorius :

.
●  är att vi tillsammans genomför ett fint ritualmöte.

●  är att vi håller våra samtliga måltider och ritualmöten i en trivsam och drogfri miljö.

●  är att Orden ej fäster avseende på enskilda Bröders religiösa och politiska tillhörighet.

..Brödraskapet samlas kring nykterheten och Ordensarbetet. Vi söker inte efter det som särskiljer bröderna, eftersom vi är ett inkluderande brödraskap där samtliga bröder respekteras.

●  är att den som deltar i Ordensarbetet, kommer att få kunskap om hur Orden fungerar. Med högre grad får man mer kunskap om ritualerna.

●  är att en Tempelbroders fadder hjälper till med frågor om Orden.

RT Gregorius Historia

Riddare Templet Gregorius i Malmö instiftades 11 augusti 1907 vid en högtidlighet i en lokal på Stora Trädgårdsgatan 16 under medverkan av Vice Stormästaren för Sverige, Arvid Eriksson.

Förebilden för namnet Gregorius, var helgonet och kyrko-fadern Gregorius Magnus, Gregorius den store (bilden till höger).
Han förärades många titlar och ämbeten under sitt liv, varav den finaste var Påve över statsstaden Rom.
Gregorius presenteras närmare i avsnitt nedan.

Gregorius Magnus

Upprinnelsen till bildandet av RT Gregorius var att några bröder som tillhörde RT Molay i Ängelholm bildade en klubb i Malmö och därmed lades grunden till ett kommande Tempel.
Den 10 augusti 1907 var det Stor Tempel möte i Ängelholm och dagen därpå grundades Gregorius.

Sekreteraren för R.T. Molay skriver den 11 augusti i
medlems matrikeln att elva bröder från Malmö nu ingår i det nya Templet Gregorius i Malmö.
Bland dessa var broder
August Malmsten (se bild),
som blev Templets förste Mästare.

Tempel Malmö RT Gregorius Om Templet Historia August Malmsten
August Malmsten

Den 11 februari 1908 upphöjdes Templet från Invignings- till Väpnartempel.
Under denna tid blev det allt hårdare på arbets-marknaden, vilket för en lång tid påverkade Templets ekonomi.
I mars 1920 upphöjdes Templet till Riddare Tempel.

Tempel Malmö RT Gregorius Om Templet Sigill Logga Gammal
Templets 'Vapen sköld'

Detta år tog Templet ett initiativ som fick stor ekonomisk betydelse för hela Orden.
Med anledning av Oscar Eklunds 20-årsjubileum som Stor Mästare i Orden föreslog RT Gregorius instiftandet av fonden ‘Labor Omnia Vincit’.
Valspråket “Labor Omnia Vincit”, Arbete övervinner allt, var Eklunds favorit, och det kan ses på baksidan av Ordens hedersmedaljer.
Insamlingen till fonden blev mycket lyckad och inbringade  närmare 15 000 kronor, ett stort summa i början av 1920-talet.

Tempel Malmö RT Gregorius Om Templet Historia Eklundsmedaljen Silver Baksida Small
Eklundsmedlajem (silver)

Medlemsantalet växte till ca 150st i mitten av 1960-talet. De första åren var Templet tvunget att ha allt större lokaler och man bytte därför lokal tre gånger.

Antalet medlemmar har med tiden minskat till under 40st och sedan 2003 är vi i hyrda lokaler på Kungsgatan, vilka är mer lämpade för dagens Tempel.

Det kan nämnas att brodern och konstnären Emil Hansson gjorde vackra freskmålningar i en av de tidigare lokalerna.
Dessa kunde man inte ta med sig. Men broder Nils Lilja kopierade dem och idag pryder de Tempelsalen. En av Emils fresker, med motivet Gregorius I, kan ses i bilden.

Tempel Malmö RT Gregorius Om Templet Historia Gregorius Fresk
Fresk förställandes Gregorius

Något som skapade ett ökat intresse för Templets arbete var bildandet av Damsällskapet år 1912.
Gemenskapen vidgades och Damsällskapet hjälpte till med den del av ordensarbetet som gällde sällskaplig samvaro.
Damsällskapet skulle senare bidra både med penninggåvor och med inredningsdetaljer i samband med upprustning av sällskapslokalerna. Damsällskapet har nu tyvärr lagts ner.

År 1947 bildade Templet en Utpost i Trelleborg.
Det instiftades som Invignings Templet S:t Nicolaus år 1949 och upphöjdes till ett Väpnare Tempel år 1972.

1950 fick RT Gregorius i uppdrag att arrangera Ordens General Konvent i Malmö. Evenemanget som hålls vart tredje år lockade 600 deltagare och mötena förlades till den vackra Knutssalen (bilden) i Malmö Rådhus.

Under år 2003 inleddes ett samarbete med templen i Köpenhamn och Trelleborg i syfte att öka antalet mötesdeltagare.

I dag har samarbetet utvidgats till att omfatta samtliga Tempel i Skåne, och
mötena hålls omväxlande i Malmö, Trelleborg, Kristianstad och Ängelholm.

Templet har nu sina lokaler på Kungsgatan 16 A i Malmö efter att tidigare ha bedrivit
sin verksamhet på Norregatan och Kattsundsgatan.
PDF-fil med en mer detaljerad översikt från vår lokal när den låg på Kattsundsgatan.
PDF-fil med en mer detaljerad översikt från vår lokal när den låg på Norregatan.

RT Gregorius Sigill

Templets Sigill

Sigill Pave Krona

Påvekronan symboliserar Gregorius den store, som givit namn åt Templet. En av Gregorius Påve-attribut var just en Påve-krona.

Sigill Eagle

Gripen symboliserar Malmö, Templets hemvist.

Sigill Jerusalem Sköld

Jerusalems-korset på skölden symboliserar korsriddarna som åkte till Jerusalem.

Triangeln i mitten av sigillet är Ordens officiella symbol.

Den stora vita skölden är en traditionell vapensköld med anor från medeltiden
och på dessa avbildade riddare sina heraldiskt vapen.
Ränderna i bakgrunden saknar betydelse. De är där p.g.a estetiska skäll.
Sigillets metalbård tillkommer på nätet, så att det liknar sigill från andra Tempel.

Sigillet är baserat på den vapensköld framtaget av broder Nils Lilja år 1974.
Se vapenskölden här.

Brödragåvan

Sedan 2011 delar RT Gregorius ut årets Brödragåva till en förening eller samman-slutning inom Templets upptagningsområde som utövar ideell verksamhet till gagn för medmänniskorna enligt Ordens värdegrund.

Brödragåvan samlas, likt kollekt, upp vid våra möten.
Förslag till välförtjänta mottagare kommer från enskilda Bröder i Templet och Templets Mästareråd väljer en lämplig kandidat ur dessa förslag.

År Mottagare
2011 Clownronden i Malmö.
2012 Stadsmissionen i Malmö. En av Stadsmissionens tidigare chefer, Gustaf Dahlström, tillhörde RT Gregorius från 1945 till sin bortgång 1992.
2013 KRIS ( Kriminellas Revansch I Samhället ) i Malmö.
2014 Den sociala verksamheten vid Mötesplatsen hos Frälsningsarmén i Limhamn.
Kamratstödjarverksamheten vid Kamratföreningen Comigen i Malmö.
2015 Föräldraföreningen mot Narkotika i Malmö.
2016 Clownronden i Malmö.
2017 Frälsningsarmén i Malmö
2018 Fryshusets verksamhet United Sisters i Malmö
2019 Noomi inom Hela Människan i Malmö, som arbetar för att stödja våldsutsatta kvinnor.
2020 Rädda Barnen i Malmö

Templets Namne:
Gregorius den Store

Vårt Riddare Tempel är uppkallat efter Gregorius den 1:e , även kallad Gregorius den store, en av romersk-katolska kyrkans främsta gestalter, som främjade munkväsendet och missionen.

Han föddes ca år 540 i en senatorsfamilj vid Circus Maximus, Roms berömda häst-kapplöpningsbana.
Han studerade rättsvetenskap i sin ungdom och var i flera år Rom’s stadsprefekt.

Tempel Malmö RT Gregorius Om Templet Name Gregorio Magno
Gregorius den Store

I anknytning till sin faders död, byter Gregorius vid 35-års
åldern inriktning i livet och blir medlem i det kloster han
själv anlagt i sitt egna föräldrahem.

Två år senare blir Gregorius diakon, år 577, och sändes 579 som sändebud till Konstantinopel.
Han återvände 585 till sitt kloster, där han utsågs till abbot.

 År 590 valdes Gregorius motvilligt till biskop av Rom, e.g påve och kallade sig efter sin invigning Servus servorum Dei (Guds tjänares tjänare)

Tempel Malmö RT Gregorius Om Templet Name Eglise San Gregorio Al Celio
Gregorius kloster. (Dagens San Gregorio Magno al Celio)

Gregorius formulerade en lista över dödssynderna, vilka senare kom att omfatta de
berömda sju:högmod, girighet, vällust, avund, frosseri, vrede och likgiltighet.
Han gjorde det som en sammanfattning av Bibelns budskap om synd.

Riddare, Kommendör, Kom. med Stjärna, Riddare (St.Korset)


Dekorationerna för Gregorius Ordens fyra grader.

Tempel Malmö RT Gregorius Om Templet Name StoraKorset
Stora Korset

Gregorius skrev predikningar, hymner och 853 brev, som alla är bevarade till våra dagar.
Han sägs också vara upphovsmannen till den Gregorianska sången.
Gregorius avled år 604 och blev postumt helgonförklarad.

Klicka här, för lite mer ingående fakta om ‘Gregorius den store’. (PDF)

Damklubben

Riddare templet i Malmö har ingen Damklubb. Emellertid kan vi hänvisa ordens-intresserade kvinnor till vår kvinnliga motsvarighet: Tempel Byggare Orden.

Tempel Byggare Orden, (TBO), är ett ordenssällskap för kvinnor.
Ordens idéinnehåll och ideal undervisas genom olika grader som medlemmarna erhåller inom vissa tidsintervaller.
TBO bygger på kristen grund och etik, men är ändå inte ett trossamfund.
Orden fodrar en personlig tro, men lägger utöver detta inte något band på medlemmarnas politiska eller religiösa övertygelse.
Vi ställer däremot krav på en livsstil utan berusande medel.
Tempel Byggare Orden kan kallas för en livets skola som vill främja personlig karaktärsdaning genom att lära känna sig själv.
Orden som organisation är inte en vanlig förening, även om det finns vissa likheter – vi har medlemmar, styrelse och en lokal där verksamheten bedrivs.

Klicka här för mer information.

Material för utskrift

I denna avdelning finner du materiel för utskrift, t.ex Visitkort.
Förteckning över vad Templet kan förvänta sig av en broder‘ (pdf)
1. Tryck på ikonen för öppna ‘RT Gregorius Google Drive’.
2. Välj/tryck på skrivaresymbolen uppe i menyn för att ‘skriv ut’ .
3. Följ  utskriftsprogrammets instruktioner.

Här under följer det som endast syns i ‘mobil-läget’.
Denna ruta är osynliggjord i ‘surf-läge’, medan matrialet nedan bara är synliggjort på små skärmar.
Matrialet åvan denna ruta syns på större skärmar som monitorer, laptops och större sutf-plattor.

Vår möteslokal

Riddare Templet Gregorius på Kungsgatan 16A, 211 49 Malmö.
Tel: 0704 – 40 15 89 (Templets sekreterare)

 

Vår matsal

 

Medlemskap

För att bli medlem i RT Excelsior måste du var man och ha fyllt 18 år. Du måste också sympatisera med Tempel Riddare Ordens Grundval (pdf).
I den redogörs vad Orden fordrar av sina medlemmar och vad Orden står för. Ett viktigt krav, är att medlemmar ej använder någon sorts berusande medel.

                                    Arns filmsvärd

Är du intresserad att bli Tempelriddare eller önskar mer information, tar du kontakt med Riddare Templet Gregorius sekreterare via e-post: s.rtgregorius@gmail.com eller telefon (070-440 15 89)

Tre snabbfakta om Tempel Riddare Orden

Intresse Guide
 FrågaJaKanskeNej
1Kan du avstå helt från alkohol ?
2Trivs du med att klä upp dig vid högtider ?
3Är du empatisk ?
4Trivs du i en miljö där religion och politik inte diskuteras ?
5Kan du tänka dig en stödjande roll i Templet, där man belönas av Orden vid reception ?
6Kan du umgås med personer från olika
generationer och skiftande bakgrunder ?
7Intresserar dig ett stilfullt möte,
en till två kvällar i månaden ?
8Nyfiken på hemligheterna i ritualerna ?
9Vill du ha mer info om Tempel Riddare Orden?
Besvarade du frågorna med’Ja’ och ’Kanske’, så sök mer
information om Tempel Riddare Orden på denna hemsida.

Vid fortsatt intresse ta kontakt med RT Gregorius sekreterare
via e-post: s.rtgregorius@gmail.com eller telefon:070-440 15 89

Förväntningar

RT Gregorius förväntar sig att du som Broder skall:

.
●  följa Ordens Tystnads- och Nykterhetslöftet.

●  betala Templets medlemsavgift.

●  närvara vid alla Templets IG-möten och de receptioner som ens grad tillåter.

●  infinna sig i god tid till mötet.

●  närvara vid minst ett möte i befintlig grad för Väpnare eller Riddare innan reception till nästa grad kan prövas.

●  meddela sekreteraren i god tid om man inte kan närvara vid ett möte.

Förväntar en Broder kan ha på RT Gregorius :

.
●  är att vi tillsammans genomför ett fint ritualmöte.

●  är att vi håller våra samtliga måltider och ritualmöten i en trivsam och drogfri miljö.

●  är att Orden ej fäster avseende på enskilda Bröders religiösa och politiska tillhörighet.

..Brödraskapet samlas kring nykterheten och Ordensarbetet. Vi söker inte efter det som särskiljer bröderna, eftersom vi är ett inkluderande brödraskap där samtliga bröder respekteras.

●  är att den som deltar i Ordensarbetet, kommer att få kunskap om hur Orden fungerar. Med högre grad får man mer kunskap om ritualerna.

●  är att en Tempelbroders fadder hjälper till med frågor om Orden.

RT Gregorius Historia

Riddare Templet Gregorius i Malmö instiftades 11 augusti 1907 vid en högtidlighet i en lokal på Stora Trädgårdsgatan 16 under medverkan av Vice Stormästaren för Sverige, Arvid Eriksson.

Förebilden för namnet Gregorius, var helgonet och kyrko-fadern Gregorius Magnus, Gregorius den store (bilden).
Han förärades många titlar och ämbeten under sitt liv, varav den finaste var Påve över statsstaden Rom.
Gregorius presenteras närmare i avsnitt nedan.Upprinnelsen till bildandet av RT Gregorius var att några bröder som tillhörde RT Molay i Ängelholm bildade en klubb i Malmö och därmed lades grunden till ett kommande Tempel.
Den 10 augusti 1907 var det Stor Tempel möte i Ängelholm och dagen därpå grundades Gregorius.

Sekreteraren för R.T. Molay skriver den 11 augusti imedlems matrikeln att elva bröder från Malmö nu ingår i det nya Templet Gregorius i Malmö.
Bland dessa var broder August Malmsten (se bild), som blev Templets förste Mästare.
Den 11 februari 1908 upphöjdes Templet från Invignings- till Väpnartempel.
Under denna tid blev det allt hårdare på arbets-marknaden, vilket för en lång tid påverkade Templets ekonomi.
I mars 1920 upphöjdes Templet till Riddare Tempel.

Detta år tog Templet ett initiativ som fick stor ekonomisk betydelse för hela Orden.
Med anledning av Oscar Eklunds 20-årsjubileum som Stor Mästare i Orden föreslog RT Gregorius instiftandet av fonden ‘Labor Omnia Vincit’.
Valspråket “Labor Omnia Vincit”, Arbete övervinner allt, var Eklunds favorit, och det kan ses på baksidan av Ordens hedersmedaljer.
Insamlingen till fonden blev mycket lyckad och inbringade  närmare 15 000 kronor, ett stort summa i början av 1920-talet.
Medlemsantalet växte till ca 150st i mitten av 1960-talet. De första åren var Templet tvunget att ha allt större lokaler och man bytte därför lokal tre gånger.

Antalet medlemmar har med tiden minskat till under 40st och sedan 2003 är vi i hyrda lokaler på Kungsgatan, vilka är mer lämpade för dagens Tempel.

Det kan nämnas att brodern och konstnären Emil Hansson gjorde vackra freskmålningar i en av de tidigare lokalerna.
Dessa kunde man inte ta med sig. Men broder Nils Lilja kopierade dem och idag pryder de Tempelsalen. En av Emils fresker, med motivet Gregorius I, kan ses i bilden.
Något som skapade ett ökat intresse för Templets arbete var bildandet av Damsällskapet år 1912.
Gemenskapen vidgades och Damsällskapet hjälpte till med den del av ordensarbetet som gällde sällskaplig samvaro.
Damsällskapet skulle senare bidra både med penninggåvor och med inredningsdetaljer i samband med upprustning av sällskapslokalerna. Damsällskapet har nu tyvärr lagts ner.

År 1947 bildade Templet en Utpost i Trelleborg.
Det instiftades som Invignings Templet S:t Nicolaus år 1949 och upphöjdes till ett Väpnare Tempel år 1972.
1950 fick RT Gregorius i uppdrag att arrangera Ordens General Konvent i Malmö. Evenemanget som hålls vart tredje år lockade 600 deltagare och mötena förlades till den vackra Knutssalen (bilden) i Malmö Rådhus.
Under år 2003 inleddes ett samarbete med templen i Köpenhamn och Trelleborg i syfte att öka antalet mötesdeltagare.

I dag har samarbetet utvidgats till att omfatta samtliga Tempel i Skåne, och mötena hålls omväxlande i Malmö, Trelleborg, Kristianstad och Ängelholm.

Templet har nu sina lokaler på Kungsgatan 16 A i Malmö efter att tidigare ha bedrivit
sin verksamhet på Norregatan och Kattsundsgatan.
Text av Sten Lindgren

PDF-fil med en mer detaljerad översikt från vår lokal när den låg på Kattsundsgatan.

PDF-fil med en mer detaljerad översikt från vår lokal när den låg på Norregatan.

Templets Sigill

Påvekronan symboliserar Gregorius den store, som givit namn åt Templet.
En av Gregorius Påve-attribut var just en Påve-krona.

Jerusalems-korset på skölden symboliserar korsriddarna som åkte till Jerusalem.

Triangeln i mitten av sigillet är Ordens officiella symbol.

Gripen symboliserar Malmö, Templets hemvist.

Den stora vita skölden är en traditionell vapensköld med anor från medeltiden och på dessa avbildade riddare sina heraldiskt vapen.
Ränderna i bakgrunden saknar betydelse. De är där p.g.a estetiska skäll.
Sigillets metalbård tillkommer på nätet, så att det liknar sigill från andra Tempel.

Sigillet är baserat på den vapensköld framtaget av broder Nils Lilja år 1974.
Se vapenskölden här.

Brödragåvan

Sedan 2011 delar RT Gregorius ut årets Brödragåva till en förening eller samman-slutning inom Templets upptagningsområde som utövar ideell verksamhet till gagn för medmänniskorna enligt Ordens värdegrund.

Brödragåvan samlas, likt kollekt, upp vid våra möten.
Förslag till välförtjänta mottagare kommer från enskilda Bröder i Templet och Templets Mästareråd väljer en lämplig kandidat ur dessa förslag.

ÅrMottagare
2011Clownronden i Malmö.
2012Stadsmissionen i Malmö.
En av Stadsmissionens tidigare chefer, Gustaf Dahlström,
tillhörde RT Gregorius från 1945 till sin bortgång 1992.
2013KRIS ( Kriminellas Revansch I Samhället ) i Malmö.
2014Den sociala verksamheten vid Mötesplatsen hos Frälsningsarmén i Limhamn.
Kamratstödjarverksamheten vid Kamratföreningen Comigen i Malmö.
2015Föräldraföreningen mot Narkotika i Malmö.
2016Clownronden i Malmö.
2017Frälsningsarmén i Malmö
2018 Fryshusets verksamhet United Sisters i Malmö
2019 Noomi inom Hela Människan i Malmö, som arbetar för att stödja våldsutsatta kvinnor.
2020Rädda Barnen i Malmö

Templets Namne:
Gregorius den Store

Vårt Riddare Tempel är uppkallat efter Gregorius den 1:e, även kallad Gregorius den store, en av romersk-katolska kyrkans främsta gestalter, som främjade munkväsendet och missionen. (Se Bild)

Han föddes ca år 540 i en senatorsfamilj vid Circus Maximus, Roms berömda häst-kapplöpningsbana.
Han studerade rättsvetenskap i sin ungdom och var i flera år Rom’s stadsprefekt.

I anknytning till sin faders död, byter Gregorius vid 35-års åldern inriktning i livet och blir medlem i det kloster han själv anlagt i sitt egna föräldrahem.Två år senare blir Gregorius diakon, år 577, och sändes 579 som sändebud till Konstantinopel.
Han återvände (ca: 585) till sitt kloster, där han utsågs till abbot.
(I bilden ovan syns klostret San Gregorio Magno al Celio)

År 590 valdes Gregorius motvilligt till biskop av Rom, e.g påve och kallade sig efter sin invigning Servus servorum Dei (Guds tjänares tjänare)
Gregorius kloster.

Gregorius formulerade en lista över dödssynderna, vilka senare kom att omfatta de berömda sju: högmod, girighet, vällust, avund, frosseri, vrede och likgiltighet.
Han gjorde det som en samman-fattning av Bibelns budskap om synd.

Kommendör, Kom. med Stjärna, Riddare (St.Korset). Dekorationerna inom Gregorius Ordens fyra grader.

Stora Korset, den högsta hedersbetygelsen in Gregorius den stores Ordern (Order of St. Gregory the Great),  en av de fem Riddare Ordnar som tillhör Vertikanen.

Gregorius skrev predikningar, hymner och 853 brev, som alla är bevarade till våra dagar.
Han sägs också vara upphovsmannen till den Gregorianska sången.
Gregorius avled år 604 och blev postumt helgonförklarad.

Klicka här, för lite mer ingående fakta om ‘Gregorius den store’. (PDF)

Damklubben

Riddare templet i Malmö har ingen Damklubb. Emellertid kan vi hänvisa ordens-intresserade kvinnor till vår kvinnliga motsvarighet: Tempel Byggare Orden. Tempel Byggare Orden, (TBO), är ett ordenssällskap för kvinnor. Ordens idéinnehåll och ideal undervisas genom olika grader som medlemmarna erhåller inom vissa tidsintervaller. TBO bygger på kristen grund och etik, men är ändå inte ett trossamfund. Orden fodrar en personlig tro, men lägger utöver detta inte något band på medlemmarnas politiska eller religiösa övertygelse. Vi ställer däremot krav på en livsstil utan berusande medel. Tempel Byggare Orden kan kallas för en livets skola som vill främja personlig karaktärsdaning genom att lära känna sig själv. Orden som organisation är inte en vanlig förening, även om det finns vissa likheter – vi har medlemmar, styrelse och en lokal där verksamheten bedrivs.

Klicka här för mer information.