Uddevalla - Riddare Templet Knape

Mästare Rådet 2022

Stående fr.v: CM Johnny Jonsson, SKM Arne Weisaeth,
UM Hans Bladh, S Birger Söderqvist.
Sittande fr.v: K Gunnar Hedström, M Olof Wiking, VM Roger Eriksson.

                     Mästare Rådet  2024

Mästare:Olof Wiking.
Adress: Stamkullevägen 109, 461 42 Trollhättan.
Telefon: 070-440 14 75.
E-post: olofwiking@hotmail.com

Vice Mästare: Roger Eriksson.
Telefon: 070-649 31 79.
E-post: nojd27@live.se

Undermästare: Hans Bladh.
Telefon: 070-288 40 81.
E-post: hansobm@live.se

Sekreterare: Birger Söderqvist.
Telefon: 070-441 56 52.
E-post: birger@fripost.org

Ceremonimästare: Hans-Carl Carlsson.
Telefon: 0524-102 11,   070-203 37 26
E-post: hcj.carlson@telia.com

Skattmästare: Arne Weisaeth.
Telefon: 0525-311 40.
E-post: arne.weisaeth@outlook.com

Kaplan: Gunnar Hedström.
Telefon: 0524-23076, 070-572 23 47.
E-post: gunnar.hedstrom@yahoo.se

Förre Mästare: Nils-Erik Söderqvist.
Telefon: 0705 – 30 42 12.
E-post: nisse@ristorp.se