Uddevalla - Riddare Templet Knape

Hänt i Templet

2024-01-02

Sedan något år tillbaka har RT Knape en Facebook sida där vi tar upp våra aktiviteter.

https://www.facebook.com/TempelRiddareOrdenUddevalla

Besök oss gärna där.

2022-01-08 Hösten 2021

Efter ett långt uppehåll av våra Ordensmöten på grund av pandemin kunde vi åter träffas för ett möte i Invigningsgraden onsdagen den 8 september. Totalt har vi hunnit med 7 möten i olika grader under hösten och vi har varit drygt 20 bröder på våra möten i snitt. Vi har haft glädjen att ballotera för nya bröder och invigt en ny broder. Dessutom har flera av våra bröder recipierat i för dem nya grader.

 

Lördagen den 11 december genomförde vi RT Knapes julfirande. Vi startade i Tempelsalen med ett julprogram och en fin jultablå med många fina julsånger. Därefter åtnjöt vi ett dignande julbord i gillesvåningen. Som traditionen bjuder läste broder Nils-Erik Söderqvist Victor Rydbergs Tomten och därefter avslutade vi med gröt och lotterier. Närmare 50 bröder med familj och vänner var närvarande.

2020-02-05 Möte i Antagne Riddares Grad (6).

Onsdagen den 5 februari klockan 19.00 samlades bröderna till möte i Antagne Riddares Grad, för att ta emot broder Tage Sandsten som just denna dag skulle recipiera i denna grad.

Efter mötet och receptionsceremonin i Tempelsalen så avslutade vi med en gemensam måltid med damklubben i vår gillesvåning.

2020-02-01 Midvinterhögtid.

Lördagen den 1 februari firade RT Knape midvinterhögtid. Cirka 60 stycken bröder, systrar, damer och andra vänner och bekanta träffades tillsammans för att fira högtiden. Vi inledde med att samlas i Tempelsalen för att minnas de som inte längre finns ibland oss men också se och tänka på de ljus som lyser i mörkret. Högtidstal hölls av Stormästaren, broder Mats Valli.

Därefter gick vi ner till gillesvåningen och åt en god middag följt av musikunderhållning och senare på kvällen, tårtrace.

Stortempelmästarerådet för Sverige och Finland hade denna helg förlagt sitt styrelsemöte till RT Knapes lokaler, varvid hela rådet också var med på firandet av midvinterhögtiden, detta var ett mycket uppskattat inslag.

 

2020-01-15 Möte i Invigningsgraden med installation.

Onsdagen den 15 januari samlades bröderna till möte i Invigningsgraden. 
Förutom installation av ämbets- och tjänstemän upplästes HSM:s nyårsbrev för bröderna. 

RT Knape gästades denna dag av 2 bröder från RT Stella Nova i Fredrikstad. De senaste åren har vi haft glädjen att kunna besöka RT Stella Nova vid några tillfällen och det är fint att kontakterna och vänskapen finns bröderna emellan.

 

2019-12-07 Julbord med lucia.

Lördagen den 7 december firade RT Knape sitt traditionella julfirande i Templets lokaler. 

Som vanligt började vi i Tempelsalen kl.15.00 med ett fint musikprogram vars höjdpunkt var när musikskolans elever kom till oss och lussade. Det var lucia, tärnor och stjärngossar som sjöng för oss. Detta var mycket uppskattad av de 72 stycken närvarande gästerna.

Därefter gick vi en våning ner till gillesvåningen, där vi tillsammans åt julbord. Kvällen avslutades med ett stort lotteri med mycket vinster.

 

2018-10-03 Möte Invigningsgraden med val.

Onsdagen den 3 oktober samlades bröderna till möte i Invigningsgraden. 
Under mötet presenterade valberedningen sitt förslag till nytt Mästare Råd och revisorer vilket enhälligt valdes av bröderna.

RT Knape gästades denna dag av 4 bröder från RT Veritas från Borås. Besöken från bröderna i RT Veritas är alltid uppskattade och ett välkommet inslag i Tempel.

Mötet gästades av 25 bröder.

2018-09-19 Möte i Kärlekens Grad

Onsdagen den 19 september samlades bröderna till möte i Kärlekens Grad.
Reception genomfördes för bröderna Axel Grefberg och Alwar Thenander vilka insattes som Offervilliga Väpnare.

Mötet gästades av 23 bröder.

Recipienderna Axel Grefberg och Alwar Thenander med sina faddrar Patrik Simonsson och Nils-Erik Söderqvist.

2018-09-05 Möte i Invigningsgraden

Onsdagen den 5 september samlades bröderna till möte i Invigningsgraden.
Med Stortemplets nya material genomförde vi en växelläsning där vi fick fördjupade kunskaper om vår Orden. Br. Leif Sjöberg tilldelades Eklunds Medaljen i Brons (EMB) för de insatser han gjort i vårt Tempel.
Mötet gästades av 22 egna bröder.

 

Leif Sjöberg tilldelades Eklundsmedaljen i brons

2018-05-16 Möte i Invigningsgraden

Onsdagen den 16 maj samlades bröderna till möte i Sanningens Grad . Mötet besöktes av totalt 28 bröder varav 4 gästande bröder från RT Veritas i Borås. 

Under mötet tilldelades broder Holger Oscarsson Ordens Patriark Tecknet för 50 årigt medlemskap, dessutom tilldelades broder Lars-Erik Noord utmärkelsen Eklunds Medaljen i Brons (EMB) för det arbete han gjort inom vårt Tempel. Efter mötet genomförde bröderna från RT Veritas en radioinspelning med 3 bröder från vårt Tempel. Denna kommer att finnas tillgänglig på RT Veritas hemsida.

 

Brödramåltid 2018-05-16

[ M Olof Wiking, br. Holger Oscarsson OPK och br. Lars-Erik Noord EMB.

 
 

2018-05-02 Möte i Invigningsgraden

Onsdagen den 2 maj samlades bröderna till möte i Sanningens Grad . Denna dag hade vi besök av en broder från RT Minerna i Jönköping. Mötet innehöll förutom den ordinarie ritualen en information till bröderna om det riddarediplom som bröder som genomgått Utvalde Riddares Grad är berättigade till. Dessutom fick vi lyssna till fin pianomusik. Mötes efterföljdes som vanligt av den gemensamma måltiden med damklubben.

 

2018-04-18 Möte i Invigningsgraden

Onsdagen den 18 april samlades bröderna till möte i Sanningens Grad . Totalt 24 bröder besökte mötet vara 2 bröder från RT Veritas. Mötet genomfördes ritualenligt och därefter var det gemensam måltid tillsammans med damklubben.

 

2018-04-04 Möte i Invigningsgraden

Onsdagen den 4 april samlades bröderna till möte i Sanningens Grad . Efter mötets öppnande fick bröderna ta del av den nya fördjupningsritualen som StorTemplet har tagit fram, detta var mycket uppskattat. 26 egna bröder närvarade under mötet vilket avslutades med gemensam måltid med damklubben.

 

2018-03-21 Möte i Invigningsgraden

Onsdagen den 21 mars samlades 30 bröder, varav en gästande broder till möte i Sanningens Grad . En ny broder Håkan Helleberg recipierade och välkomnades till Templet av bröderna.  Broder Magnus Wihlborg från RT S:ta Gertrud i Västervik höll välkomsttalet till recipienten

Efter ritualmötet föredrogs våra årsrapporter följt av fastställande av balansräkningen. Mästare Rådet beviljades ansvarsfrihet för år 2017. Därefter var det samkväm i festvåningen där damklubben hade förberett ett stort lotteri.

                           Lennart Gustavsson, Magnus Wihlborg, Håkan Helleberg, Olof Wiking och Roger Eriksson.

2018-02-28 Möte i Renhetensgrad

Onsdagen den 28 februari samlades 19 bröder till möte i Renhetens Grad trots att köldgrader och snö gjorde väglaget svårt. Broder Hans-Carl Carlsson recipierade och broder Gunnar Hedström som är en av faddrarna höll talet till dagens recipient.

                                                     Gunnar Hedström, Hans-Carl Carlsson och Olof Wiking.

2018-02-07 Möte i Invigningsgraden

Onsdagen den 7 februari samlades bröderna till möte i invigningsgraden. Programmet innehöll bland annat installation av årets tjänstemän samt en genomgång av det nya faddersystemet. 23 bröder var närvarande.

2018-01-27 Midvinterhögtid

Firandet av midvinterhögtiden den 27 januari startade med vårt sedvanliga program i Tempelsalen, fin musik och ett högtidstal av broder Lennart Gustafson gjorde mötet till en stund värd att minnas.
Därefter åt vi en 3 rätters middag i festvåningen följt av ett musikprogram om Dan Andersson. Hembakta tårtor och kaffe avslutade kvällen för de drygt 40 närvarande.

2018-01-17 Möte i Invigningsgraden med installation

Onsdagen den 17 januari samlades bröderna i RT Knape till möte i invigningsgraden. Installation av ny Mästare samt ämbetsmän stod på programmet. Totalt 45 bröder samlades varav 10 stycken gästande bröder från bland annat RT Veritas i Borås.

5 mästare i RT Knape. Vilgoth Wilhelmsson, Jan Gunnarsson, Olof Wiking, Nils-Erik Söderqvist och Tommy Janerstål.

 

              

            Kim Mäkynen,Olof Wiking och Milot Kelmendi.

 

Johnny Jonsson och Jan Gunnarsson.

 

 Anders Wiking, Olof Wiking och Nils-Erik Söderqvist.

                                       Brödramåltiden.

 

2017-12-09 Luciafirande med julbord

Lördagen den 9 december hade RT Knape sitt traditionella julfirande. De 74 stycken närvarande fick först avnjuta ett musikprogram i Tempelsalen innan Uddevalla´s Lucia och tärnor gästade oss. Därefter gick vi gemensamt ner till festvåningen och åt julbord.

2017-11-29 Möte i Invigningsgraden

Onsdagen den 29 november samlades 32 bröder från RT Knape till möte i invigningsgraden. Som en höjdpunkt under mötet förärades broder Vilgoth Wilhelmsson eklundsmedaljen i brons. Dessutom tilldelades veterantecknet till bröderna Gösta Bjenne, Birger Söderqvist och Ronny Nilsson.

2017-11-18 Möte i Stortemplets inre cirkel grad

Lördagen den 18 november samlades Stortemplet för Sverige och Finland i RT Knapes lokaler i Uddevalla för gradgivning i 9:e graden. Många bröder från andra Tempel var närvarande, bland annat från Kiruna. RT Knape agerade värd för mötet och bröder från Templet medverkade i mötet samt måltiden efter mötet. Flera bröder från RT Knape recipierade under mötet.

2017-11-15 Möte i Trohetensgrad med reception

Onsdagen den 15 november samlades bröderna i RT Knape till möte i Trohetens grad. Broder Tage Sandsten recipierade i graden och hälsades av bröderna välkommen till den graden.

 

2017-10-25 Möte i Invigningsgraden med reception

Onsdagen den 25 oktober samlades bröderna i RT Knape till möte i Sanningens grad (IG). Under mötet hade vi reception för en ny broder som hälsades varmt välkommen av de närvarande bröderna. 

 

2017-10-14 Möte i Invigningsgraden/ årshögtid

RT Knape firande templets årshögtid med att under mötet i invigningsgraden tilldela ordenspatriarktecknet till bröderna Elof Börjesson, Lars-Göran Eriksson och Jan Gunnarsson. Därefter följde en god måltid i festvåningen följt av underhållning och tårtrace.

 

2017-09-27 Möte i Invigningsgraden/ valmöte

Onsdagen den 27 september hade RT Knape möte i invigningsgraden. Under mötet presenterade valberedningen sitt förslag till nytt Mästare råd för år 2018 vilket enhälligt valdes av bröderna. Dessutom genomfördes en ballotering för en ny broder. RT Knape gästades denna dag av bröder från RT Bonitas och RT Veritas.

 

2017-09-13 Reception i Kärlekens Grad

Onsdagen den 13 september samlades bröderna i RT Knape till möte i Kärlekens grad. Recipiend var broder Hans-Carl Carlsson som hälsades varmt välkommen till den för honom nya graden.

 

2017-08-30 Reception i Renhetens Grad

RT Knape samlades för sammankomst i Renhetens grad. Då recepierades broder Kim Mäkynen och Milot Kelmendi.

Utöver en dubbelreception hade vi besök från en föredetta knape broder som idag är aktiv i riddare templet Finn Fegin i Norge. Vi hade även en gästande broder från riddare templet Bonitas.

Detta var vår kick-off för hösten och vi ser fram emot den kommande KG sammankomsten där vi även kommer recepiera in 3 bröder till Kärlekens Grad.

VM Olof Wiking omgiven av bröderna med nya graden, Kim Mäkynen och Milot Kelmendi.

2017-08-16 Klubbafton

Onsdagen den 16 augusti hade RT Knape klubbafton. Bröderna samlades i tempelsalen för information och diskussion om aktuella ämnen rörande templet och bröderna. Därefter följde ett program i festvåningen tillsammans med damerna där Olle Noord visade film från sin fars år i orden. Damklubben hade under tiden förberett den traditionella skördefesten vilken därefter följde.

2017-05-31 Möte i Invigningsgraden med reception

Onsdagen den 31 maj hade RT Knape möte i invigningsgraden. Mötet besöktes av totalt 50 bröder varav många gäster från närliggande Tempel. Under mötet recipierade en ny broder, Erik Bäckman och hälsades varmt välkommen till RT Knape.

2017-04-19  Reception

Den 19/4 samlades Tempelriddarna i Knape och recepierade in en ny broder till vår orden.
Vi hade även ytterligare en ballotering för en ev. ny broder.

2017 har givit oss ett glädjefyllt första kvartal, kvällens sammankomst avslutades med måltid tillsammans med våra damer där Roger Eriksson även informerade om vår kommande sommar utflykt.   
Klicka på bilden för en större version.

2017-03-01  Reception

Onsdagen den 1 mars hade RT Knape sammankomst i invigningsgraden där det recepierades in en ny broder till vår orden.

Under måltiden höll Damklubben i lotteri med fina priser som deltagarna vann.
MBH från Uddevalla.

2017-02-15  IG-möte

Onsdagen den 15 Februari hade Tempelriddarna i Uddevalla sammankomst i invigningsgraden.
Under måltiden informerades om våra två bortgångna bröder.
Det är med dystert besked vi behöver informera om deras begravning.

2017-01-05  Reception

Vi rivstartar det nya året med IG sammankomst där diskuterades den kommande periodens möjligheter och hur vi tillsammans ska göra 2017 så bra som möjligt för templet och vår orden.

Mästare rådet gick även igenom sina roller och dess betydelse för templet.
Vi är alla glada över templets utveckling  och ser fram emot en ny period.
Varma hälsningar från mästare rådet.

Klicka på bilden för en större version.

2016-12-10  Julbord

I år närvarar 75 personer i vårt traditionsenliga julfirande.
Under kvällen avnjöt vi fin musik och mat tillsammans, omfamnade av ljusets värme och kärlek hälsar vi er alla i decembermörkret. MBH från Knape.
I bilderna nedan kan man se året lucia. Klicka på bilderna för en större version.

2016-11-30  Decembermöte i Åmål

Onsdagen den 30:e november besökte vi RT Fidelitas i Åmål där vi deltog i deras sista möte för året.
Under gradmötet tilldelades även eklundmedaljen i silver av stormästare Mats Valli till Fidelitas bröderna Torsten Wassenius, Bengt Dåverhög och Stig Ahlenius.

Det var en mycket god stämning i lokalerna som gästades av bröder från fyra olika tempel: RT St Erik, RT Knape, RT Caritas, RT Westgothia. Vi hade en väldigt trevlig kväll tillsammans och tackar samtliga bröder från Åmål för det varma välkommnandet, vi ser fram emot en fin framtid tillsammans. MBH från oss alla, till er alla.
Nedan kan man se bilder fån sammanskomsten. Klicka på bilderna för en större version.

2016-11-02  Parentation

Onsdagen den 2 november hade riddaretemplet Knape sammankomst.
Denna dag är en årlig tradition där vi håller ett gradmöte och hedrar våra bortgångna bröder.
Under mötet recepierade vi en ny broder till vår orden.

2016-10-15  Årshögtid

Lördagen den 15:e oktober höll Riddaretemplet Knape sin 112:e årshögtid där vi hade besök från den nye Stormästaren för Sverige & Finland, RT Mästare från Island, RT Mästare från Göteborg med bröder samt två bröder från Jämteborg.

Det var en utomordentligt trevlig kväll där även tre bröder från från det egna templet tilldelades Eklund medaljen av vår nye Stormästare Mats Valli.

Årshögtiden firades med inhyrda artister och Knapes kända ”Tårtrace” där Damklubben bjöd på sju olika tårtor.
Vi var över sextio närvarande bröder och damer under denna sammankomst och vi tackar samtliga besökande för deras närvaro och önskar er alla F.S.V!
Nedan kan man se bilder fån sammanskomsten. Klicka på bilderna för en större version..

Eklund medalj mottagarna från vänster: HTICG Jan Gunnarsson, HTG och templets (M) Nils-Erik Söderqvist, HTG Arne Weisaeth.
Mästare Nils-Erik Söderqvist önskar alla gäster varmt välkommna till gemenskapen i riddare templet knape.
Tårtracet med 7 sorter.
Artisterna som underhöll under högtiden.

2016-10-05  Reception i KG

Onsdagen den 5 oktober recepierade tre av våra bröder i kärlekens grad.
Vi som recepierade tackar för den fina upplevelsen.
Nu förbereder vi oss inför årshögtiden där vi även kommer ha ballotering inför en eventuellt 6:e nye broder iår, vid detta tillfälle får Uddevalla besök av vår ordens nye stormästare.
Varma hälsningar från RT Knape och med önskan om FSV.

2016-09-24  TBO Templet Ranrikes 10-årsjubileum.

Lördagen den 24 september höll Tempel Byggare Orden, Templet Ranrike sitt tio årsjubileum i RT Knape.
TBO annordnade en magnifik tillställning där vi firade verksamhetens utveckling.

TBO Templet Ranrike hade öppen förgård och därefter förtäring med inhyrd sångerska som förgyllde vår kväll.
TBO Ranrike har ett starkt förflutet av att bygga förgårdar och utveckla dem till tempel, i både sverige och norge.
TBO representanterna tackade för templets insatser och närvarande var även bröder och systrar från norge, stockholm, växjö och göteborg. Vi är glada över vårt samarbete med TBO och kommer alltid uppskatta deras verksamhet.

Vi på Knape önskar er alla en riktigt trevlig start på hösten och ser fram emot den kommande årshögtiden.
Varma hälsningar från Uddevalla! FSV
Nedan kan man se bilder fån sammanskomsten. Klicka på bilderna för en större version.

2016-09-14  Valmöte

Onsdagen den 14 september 2016 samlades Riddaretemplet Knape för valmöte med även en reception.
Vi välkommnar vår femte nye IG broder i år, Axel Grefberg.

Kvällen firades med god förtäring tillsammans med damklubben där även TBO informerade om deras förgård och kommande aktivitet.
Vi på Knape ser fram emot en trevlig höst.
Med broderliga hälsningar från Mästare Rådet.
Klicka på bilden för en större version.

Axel Grefberg (t.v) med sin fadder, HTICG Jan Gunnarsson.

2016-08-31  Klubbafton

Den 31 augusti samlades RT Knape och Damklubben för klubbafton.
Samtliga närvarande samlades och avnjöt hemmalagad förtäring från fru Ingela Janerstål som var grädde på moset för sammankomsten och gav oss alla glödet att se fram emot en ny period tillsammans.

2016-05-25  Urnlunden

Den 25 maj besökte vi på Knape Urnlunden, som traditionsenligt utför denna sammankomst en gång om året.
Detta för att ge vår fullständiga respekt och heder till de bortgångna bröder som aldrig kommer glömmas och alltid kommer finnas med oss i vår vandring.

På bilden nedan ses vår KN Lennart Gustafsson och mästare rådet hedra de bortgångna bröder och systrar där rosor lades ut på gravstenarna.
Som avslutning samlades vi i templet.

Klicka på bilden för en större version.

2016-05-11  Reception

Den 11 maj 2016 invigde RT Knape (Nr 15 Uddevalla) en ny broder.
Under sammankomsten närvarade 33 bröder.

Detta firades och det var varma gratulationer som framfördes från Mästare Nils-Erik Söderqvist. Kvällen avslutades med  förtäring och sång.
Varma hälsningar från oss alla!

I bilden syns IG-bröder tillsammans med templets Mästare.

Klicka på bilden för en större version.

2016-02-02  Midvinterhögtiden

Lördagen den 2:e februari genomfördes den årliga midvinterhögtiden i RT Knape.
Vid detta tillfälle utdelades också tecknet för ordenspatriark till broder Ivar Johansson för 50-årigt medlemskap av templets mästare broder Nils-Erik Söderqvist.
Nedan kan man se bilder från året tillställning. Klicka på bilderna för en större version.

Vid årets festligheter deltog ett 60-tal bröder och damer.
Nye patriarken Ivar Johansson till höger om mästare Nils-Erik