Uddevalla - RT Knape

Damklubben i Uddevalla.
Styrelsen år 2020

Ordförande: Marianne Örnbratt

V. Ordförande: Birgitta Gunnarsson

Sekreterare: Brittmari Bladh

V. Sekreterare: Anita Claesson

Kassör: Ingela Janerstål

RT Knapes Damklubb Program våren 2020. Följande program kommer att hållas onsdagar kl. 19.00  om ej annat anges

 

Onsdag 13 januari 

Lördag 31 februari kl. 15.00 Midvinterhögtid

Onsdag 3 februari

Onsdag 17 februari

Onsdag 3 mars 

Onsdag 17 mars

Onsdag 31 mars 

Onsdag 21 april

Onsdag 5 maj 

Onsdag 19 maj Urnlunden kl. 18.00

Onsdag 2 juni

Vi hoppas vi kan ses på vårens möten för trevlig samvaro.

Med vänlig hälsning, Styrelsen


Damklubbens historia
Riddare Templet Knapes damklubb bildades 27 mars 1911.
Föreningens namn blev ”Nytta och Nöje” och har genom åren verkat som en stödförening till Knape.
Damkubben har alltid hjälpt de på livets skuggsida. Således fick under krigsåren 1915-1918 barn, till behövande familjer, vid juletid hel uppsättning kläder, förfärdigade och skänkta av medlemmarna. Ända upp till 20-talet barn kom sålunda i åtnnjutande av Damklubbens insatser.

Under årens lopp har även andra insatser och hjälpaktioner blivit ihågkomna, fattiga barn i stenhuggardistrikten under 1930-talet, Spaniens nödlidande barn 1938, Finlandshjälpen och Hollandskatastrofen på 40-talet, Radiohjälpen och Barnensdags sommarbarn under 40- och 50-talet, Frälsningsarmén, Lutherhjälpen och andra organisationer med stora hjälpbehov samt flera fadderbarn under 60- och 80-talet.

Under senare tid har hjälpverksamheten riktat sig till Tanzania, Indien och Brasilien.
I brasilien har verksamheten riktats till Drottning Silvias hem för unga mammor och deras barn i Rio de Janeiro.

Allt detta har kunnat finansierats tack vare medlemmarnas givmildhet och försäljningar vid Luciafester och lotterier vid andra sammankomster som alltid inbringat ett bra netto.
Under de första verksamhetsåret fick Damklubben ekonomisk hjälp från Templet, men under de sista 70 åren har bidragen gått åt andra hållet.
Vi kan nog alla vara överens om att Damklubbens motto ”Nytta och Nöje” verkligen har varit till nytta för Templet och till nöje för våra damer. Det har inte bara varit arbete för damerna utan de har även haft festligheter.

Genom åren har de vart flitiga researrangörer och få är de sevärdheter inom närområdet som inte haft besök av våra damer och vid vilka tillfällen som ofta herrarna i tempel riddare orden varit inbjudna till.

Under de senaste 25åren har damerna ofta haft sina sammanträden samma dagar som herrarna, vilket har medfört till större deltagande i Riddare Templet Knapes verksamhet.