Tempel Riddare Ordens logotype

RT Excelsior
Möteslokal: Österlånggatan 9A-B, Kristianstad

Frågor gällande fastigheten hänvisas
               till Sven Johansson.                 

 Telefon:
070-5540903, 044-125036. 
           E-post: sven36@telia.com         

Mästare: Peder Agerius
Adress: Åkaregatan 15B, 281 38 Hässleholm.
Telefon:  073-8376815
E-post: m.rtexcelsior@gmail.com

Sekreterare: Uno Johnsson.
Adress:
Stenbocksgatan 17C, 282 35 Tyringe.
Telefon: 073 – 2004540.
E-post: sekr.rtexcelsior@gmail.com

Bankgiro: 592-292

Kristianstad Trappa
Hall intill RT Excelsiors Tempelsal

Vårt Tempels namn, Excelsior, betyder ursprungligen på latin uppåt”.
Med tiden har Excelsior övergått till att betydaframåt – uppåt,
viket e.g är ett motto för att sträva efter att nå allt större framgångar/höjder.

Tempel Riddare Orden är en inkluderande gemenskap för värdegrundade utveckling.
Ordens mål är att samla män till arbete i de godas tjänst – till familjens och samhällets bästa.
Orden vill stödja sina medlemmar i att utveckla sin egen karaktär.
Ordens arbete sker med västerländsk värdegrund i en nykter och drogfri miljö.

Det finns en kvinnlig gren av denna Orden, kallad Tempel Byggare Orden.