Utmärkelser

Ordens Patriark Tecknet

 Innehavare av Ordens PatriarkerErhållan
 Lars G. Niwongh  (Bild)2003
 Ingvar Hidås  (Bild)2006
 Bertil Nilsson  (Bild)2012
 Ingvar Danielsson  (Bild)2012
 Nils Forsberg  (Bild)2015
 Svante Sehagen  (Bild)2016
 Erik Engdahl  (Bild)2018
  
Alla medlemmar som tillhört Orden i 50 år utnämns till Ordens Patriark.
 Patriarktecknet som bäres i en förgylld kedja, utgörs av en bild av Gränna-monumentet och bär inskriptionen: Veritas-Caritas-Puritas-Fidelitas.
Beslut om utnämning av Ordens Patriark, OPK, fattas på Det Högsta Rådets vägnar av Mästare Rådet, som överlämnar hederstecknet i en särskild ritual.
Klicka för större bild

Ordens Veterantecken

 Innehavare av VeterantecknetErhållan
 Henryk Goldman (Bild)2006
 Karl-Erik Jönsson (Bild)2006
 Håkan Månsson (Bild)2006
 Ralph Rosholm  (Bild)2008
 Uno Johnsson  (Bild)2008
 Lars Johansson  (Bild)2010
 Allan Månsson (Bild)2010
 Göran Roxhav2010
 Kurth Neckén (Bild)2013
 Kurt Lindén (Bild)2013
 Lennart Johansson (Bild)2014
 Erling Thelander (Bild)2014
 Sven Johansson (Bild)2014
 Allan Andersson (Bild)2016
 Frank Andersson (Bild)2016
  
Alla medlemmar som tillhört Orden i 25 år utnämns till Ordens Veteran.
Veterantecknet utgörs av en bild av Gyllene Fullbordade Templet.
Tilldelning av Ordens Veterantecken, OVN, fattas på Det Högsta Rådets vägnar av Mästare Rådet, som överlämnar hederstecknet i en särskild ritual.
Klicka för större bild

Eklundsmedaljen (Silver)

Innehavare av  ”Eklundsmedaljen (Silver)”Erhållen
 Lars G. Niwongh  (Bild)1980
 Ingvar Hidås  (Bild)1983
 Svante Sehagen (Bild)1991
 Henryk Goldman (Bild)2003
 Allan Månsson   (Bild)2003
 Uno Johnsson  (Bild)2006
 Lars Johansson  (Bild)2006
 Kurth Neckén  (Bild)2008
 Sven Johansson (Bild)2013
 Nils Forsberg  (Bild)2015
  
Medaljen i Silver, EMS, kan tilldelas broder som innehar minst Utvalde Riddares Grad och som genom omsorgsfullt, förtjänstfullt och troget arbete under längre tid tjänat Orden och sitt Riddare Tempel.
På framsidan av medaljen återges en reliefbild av Oskar Eklund, upptill omgiven av texten ”Oskar Eklund – 1861 – 1961″ och nedtill ”Tempel Riddare Ordens Stor Mästare 1903 – 1940.”
Baksidan har texten ”Aktning, Vördnad, Tacksamhet, Hyllning” inom en eklövskrans med TR-märket överst och nedtill återges Oskar Eklunds valspråk ”Labor omnia vincit”.
Klicka för större bild
Klicka för större bild

Eklundsmedaljen (Brons)

 

Innehavare av ”Eklundsmedaljen (Brons)”Erhållen
 Uno Johnsson  (Bild)1995
 Henryk Goldman (Bild)1997
 Lars Johansson  (Bild)1999
 Allan Månsson   (Bild)1999
 Karl-Erik Jönsson (Bild)2003
 Ralph Rosholm  (Bild)2005
 Kurth Neckén (Bild)2006
 Sven Johansson (Bild)2008
 Frank Andersson (Bild)2009
 Nils Forsberg  (Bild)2009
 Eje Bugge (Bild)2017
 Kurt Lindén   (Bild)2018
 Lars G. Niwongh   (Bild)2018
 Ingvar Hidås  (Bild)2018
 Håkan Månsson (Bild)2019
 Lennart Johansson  (Bild)2019
 Erling Thelander (Bild)2019
 Conny Gavestål (Bild)2023
  
Eklundsmedaljen i Brons, EMB, kan tilldelas medlem som gjort betydande insatser för enskilt Riddare Tempel och/eller Utpost.
På framsidan av medaljen återges en reliefbild av Oskar Eklund, upptill omgiven av texten ”Oskar Eklund – 1861 – 1961″ och nedtill ”Tempel Riddare Ordens Stor Mästare 1903 – 1940.”
Baksidan har texten ”Aktning, Vördnad, Tacksamhet, Hyllning” inom en eklövskrans med TR-märket överst och nedtill återges Oskar Eklunds valspråk ”Labor omnia vincit”.
Klicka för större bild
Klicka för större bild

Eklundsmedaljen (Guld)

 

Innehavare av ”Eklundsmedaljen (Guld)”Erhållen
 Nils Forsberg  (Bild)1995
 Henryk Goldman (Bild)19xx
 Lars Johansson  (Bild)1999
 Allan Månsson   (Bild)1999
 Uno Johnsson  (Bild)20yy
  
Eklundsmedaljen i Guld, EMG, kan tilldelas medlem som gjort betydande insatser xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
På framsidan av medaljen återges en reliefbild av Oskar Eklund, upptill omgiven av texten ”Oskar Eklund – 1861 – 1961″ och nedtill ”Tempel Riddare Ordens Stor Mästare 1903 – 1940.”
Baksidan har texten ”Aktning, Vördnad, Tacksamhet, Hyllning” inom en eklövskrans med TR-märket överst och nedtill återges Oskar Eklunds valspråk ”Labor omnia vincit”.
Eklundsmedaljen Guld Framsida
Klicka för större bild
Tempel Malmö RT Gregorius Utmärkelder Brons Baksida Small
Klicka för större bild