Vår möteslokal

Riddare Templet Excelsior på Österlånggatan 9A-B, Kristianstad.
Tel: 073 – 817 97 38 (Templets sekreterare)

Excelsiorsalen

Kristianstad Brödramåltid

RT Excelsior Historia

Riddaretemplet Excelsior instiftades den 8 december 1908, vilket också framgår av tempelmärket. (se bild).
Detta datum, en tisdag kl. 18, samlades ett trettio-tal personer med dåvarande Stor Mästaren (SM) Oscar Eklund, Stockholm, till ett instiftelsemöte.

Tjugoen medlemmar från den tidigare TR-klubben var från Hässleholm och Kristianstad och hade insänt ansökan om att instifta ett Tempel.
SM kunde nu meddela att ansökan om instiftandet av ett Invignings Tempel (IT) på orten hade bifallits av Sveriges Stor Tempel.
Det var de 21 medlemmarna som underskrivit ansökan, av dessa var tolv Bröder redan Tempel Riddare och tillhörde tidigare instiftade Tempel, RT Gregorius, Malmö, och RT Molay, Ängelholm liksom nio personer som också förklarat sig beredda att ingå i ett Tempel.

Excelsior Logga Liten
RT Excelsiors sigill

Sju TR-klubbmedlemmar invigdes i Orden och Templet denna kväll och ytterligare sju inröstades för invigning vid kommande möten.
Val av Tempelråd företogs och förste Mästaren blev Sven J Olofsson.

SM Oscar Eklund höll ett tal och lyckönskade den nya Templet Excelsior.
Nye M Sven J Olofsson höll ett tacktal med ett tack för att SM personligen varit närvarande och instiftat Templet.
Därefter förklarades instiftelsemötet avslutat kl. 00.30.

Tempel Malmö RT Gregorius Relaterat Grenna Eklund
Oskar Eklund

TEMPLET I ARBETE.
I början hölls möten på tisdagar kl. 19.00, men senare förlades mötena till söndag e.m. kl. 14.00, så att Bröder bosatta utanför Kristianstad, kunde utnyttja tåget till och från mötena.

Redan år 1911, efter endast 3 års verksamhet, hade Templet Excelsior redan 70 medlemmar.

RT Excelsior Väggur
Templets Vaggur

Den 14 augusti samma år utfärdades beslut och fullmakt att verka som Väpnare Tempel.
Den 15 mars 1920 upphöjdes Templet till Riddare Tempel.

Under de gångna 104 åren fram till idag har 662 nya Bröder invigts i Templet.
Dagens medlemsantal är 60 medlemmar.

I dag har samarbetet utvidgats till att omfatta samtliga Tempel i Skåne, och
mötena hålls omväxlande i Malmö, Kristianstad och Ängelholm.

RT Exelcior Harnesk
Harnesk
Excelsior Logga Stor

Templets Sigill

Triangeln i mitten av sigillet är Ordens officiella symbol.
Strålarna’ i bakgrunden av i sigillet är rent estetiska.

Vårt Tempels namn, Excelsior, betyder ursprungligen på latin uppåt”.
Med tiden har Excelsior övergått till att betydaframåt – uppåt,
viket e.g är ett motto för att sträva efter att nå allt större framgångar/höjder.

Sigillets metallbård innehåller templets namn, plats och datumet för dess instiftelsedag.

Medlemskap

För att bli medlem i RT Excelsior måste du var man och ha fyllt 18 år.
Du måste också sympatisera med Tempel Riddare Ordens Grundval (pdf).
I den redogörs vad Orden fordrar av sina medlemmar och vad Orden står för.
Ett viktigt krav, är att medlemmar ej använder någon sorts berusande medel.

Tempel Malmö RT Gregorius Om Templet Medlemskap Arn Sword
Arns filmsvärd

Är du intresserad att bli Tempelriddare eller önskar mer information, tar du kontakt med Riddare Templet Excelsior sekreterare via e-post: sekr.rtexcelsior@gmail.com eller tel: 073 – 817 97 38 .
Du kan också använda dig av ansökningsblanketten via fliken ’Bli Medlem’ i huvudmenyn.

Snabbfakta om Tempel Riddare Orden

Tro-Vandringen
Ordern I Korthet
Intresse Guide
 FrågaJaKanskeNej
1Kan du avstå helt från alkohol ?
2Trivs du med att klä upp dig vid högtider ?
3Är du empatisk ?
4Trivs du i en miljö där religion och politik
inte diskuteras ?
5Kan du tänka dig en stödjande roll i Templet,
där man belönas av Orden vid reception ?
6Kan du umgås med personer från olika
generationer och skiftande bakgrunder ?
7Intresserar dig ett stilfullt möte,
en till två kvällar i månaden ?
8Nyfiken på hemligheterna i ritualerna ?
9Vill du ha mer info om Tempel Riddare Orden ?
Besvarade du frågorna med’Ja’ och ’Kanske’, så sök mer
information om Tempel Riddare Orden på denna hemsida.

Vid fortsatt intresse ta kontakt med RT Excelsior sekreterare
via e-post: sekr.rtexcelsior@gmail.com eller tel: 073-8179738
 

        Förväntningar

RT Excelsior förväntar sig att du som Broder skall:

.
●  följa Ordens Tystnads- och Nykterhetslöftet.

●  betala Templets medlemsavgift.

●  närvara vid alla Templets IG-möten och de receptioner som ens ….grad tillåter.

●  infinna sig i god tid till mötet.

●  närvara vid minst ett möte i befintlig grad för Väpnare eller
….Riddare innan reception till nästa grad kan prövas.

●  meddela sekreteraren i god tid om man inte kan närvara vid möte.

Förväntningar en Broder kan ha på RT Excelsior :

.
●  är att vi tillsammans genomför ett fint ritualmöte.

●  är att vi håller våra samtliga måltider och ritualmöten i en
….trivsam och drogfri miljö.

●  är att Orden ej fäster avseende på enskilda Bröders religiösa
….och politiska tillhörighet.

..Brödraskapet samlas kring nykterheten och Ordensarbetet.
….Vi söker inte efter det som särskiljer bröderna, eftersom vi är ett ….inkluderande brödraskap där samtliga bröder respekteras.

●  är att den som deltar i Ordensarbetet, kommer att få kunskap
….om hur Orden fungerar.
….Med högre grad får man mer kunskap om ritualerna.

●  är att en Tempelbroders fadder hjälper till med frågor om Orden.

Dikten: Tempelriddaren

Denna ’video-dikts’ sammanfattar mycket väl andemeningen med ’Tempel Riddare Orden’.
( Dikten kan läsas i textform under fliken ’Relaterat’ i menyn )

Intresse Guide
 FrågaJaKanskeNej
1Kan du avstå helt från alkohol ?
2Trivs du med att klä upp dig vid högtider ?
3Är du empatisk ?
4Trivs du i en miljö där religion och politik inte diskuteras ?
5Kan du tänka dig en stödjande roll i Templet, där man belönas av Orden vid reception ?
6Kan du umgås med personer från olika generationer och skiftande bakgrunder ?
7Intresserar dig ett stilfullt möte, en till två kvällar i månaden ?
8Nyfiken på hemligheterna i ritualerna ?
9Vill du ha mer info om Tempel Riddare Orden ?
Besvarade du frågorna med ’Ja’ och ’Kanske’, så sök mer information om Tempel Riddare Orden på denna hemsida.

Vid fortsatt intresse ta kontakt med RT Excelsior sekreterare via e-post: sekr.rtexcelsior@gmail.com   eller   telefon: 073-2004540
Inledande-bildruta

Förväntningar

RT Excelsior förväntar sig att du som Broder skall:

.
●  följa Ordens Tystnads- och Nykterhetslöftet.

●  betala Templets medlemsavgift.

●  närvara vid alla Templets IG-möten och de receptioner som ens grad tillåter.

●  infinna sig i god tid till mötet.

●  närvara vid minst ett möte i befintlig grad för Väpnare eller Riddare innan reception till nästa grad kan prövas.

●  meddela sekreteraren i god tid om man inte kan närvara vid ett möte.

Förväntar en Broder kan ha på RT Excelsior :

.
●  är att vi tillsammans genomför ett fint ritualmöte.

●  är att vi håller våra samtliga måltider och ritualmöten i en trivsam och drogfri miljö.

●  är att Orden ej fäster avseende på enskilda Bröders religiösa och politiska tillhörighet.

..Brödraskapet samlas kring nykterheten och Ordensarbetet. Vi söker inte efter det som särskiljer bröderna, eftersom vi är ett inkluderande brödraskap där samtliga bröder respekteras.

●  är att den som deltar i Ordensarbetet, kommer att få kunskap om hur Orden fungerar. Med högre grad får man mer kunskap om ritualerna.

●  är att en Tempelbroders fadder hjälper till med frågor om Orden.

Dikten: Tempelriddaren

Denna ’video-dikts’ sammanfattar mycket väl andemeningen med ’Tempel Riddare Orden’.
( Dikten kan läsas i textform under fliken ’Relaterat’ i menyn )

Inledande-bildruta

Medlems-tankar

Tempel Riddare Ordens medlemmar består av ett brett spektrum av män från olika delar av samhället.
Ung som gammal med olika bakgrunder, har de av skiftande skäl valt att gå med i vårt broderskap.
Här nedan presenterar sig några av våra medlemmar och ger sin syn på orden.


Peder 45

Peder, 43, Kvalitets-ingenjör.
Jag hittade Tempel Riddare Orden när de hade ’öppet hus’ och då jag gillade deras tankegångar lämnade jag in en intresseanmälan och har nu varit med ett tiotal år.

Som småbarnsförälder har jag under vardagarna mycket att stå i, men medlemskapet hos ’Tempelriddarna’ blev aldrig betungande.
Mötena sker på fasta tider, en till två kvällar i månaden, med ett jul- och sommaruppehåll. Sammankomsterna ger mig en avkopplande ’egen tid’.

Man väljer själv hur mycket tid man vill lägga på sin medverkan i Orden, då medlemskapet inte ska bli en börda, utan tvärt om: våra möten ska vara något man ser fram emot.

Roland, 71, Pensionerad Byggnadsplåtslagare
Redan som ung var jag en ’föreningsmänniska’ och bl.a gick jag tidig med i scoutrörelsen. Många äldre Scouter var på den tiden medlemmar i Tempel Riddare Orden, så det föll sig naturligt att även jag anslöt mig.

Jag märkte snabbt att ’Tempelriddarna’ var något utöver det vanliga.
De var ett Brödraskap som gav gemenskap och trygghet.
Tempelmötena var både stilfulla och rogivande, vilket gav ett inre lugn.
Efter mötet, under Brödramåltiden  känns det viktigt att vi sitter ner
som bröder och lär känna varandra under lite ledigare former.

Bengt71

Bengt, 71, Pensionerad Civilingenjör
Min far var med i Tempel Riddare Orden och när jag var gammal nog, valde jag att själv gå med i samma Tempel. Det gav mig tillfälle honom oftare, även sedan jag flyttat hemifrån.

Att avsäga sig ’droganvändning’ vid inträdet i brödraskapet var inget förlust, då min föräldrar ej i hushållet.
Tvärt om, genom att hålla sig nykter genom under mina studier, presterade jag bättre,

Profile

Erik, 49, Kantor
Jag är uppväxt i ett kristet hem och genom mitt jobb inom Svenska Kyrkan har jag kommit att uppskatta fina ceremonier och traditioner.

Därför passade mig Tempel Riddare Orden bra, då deras möten och Ordenskunskap i stor utsträckning bygger på gångna tiders traditioner och sägner.
Mycket inspiration är tagen från medeltidens riddarordnar, vilket ger ritualmötena en högtidlig känsla och ett sken av mystik.
I takt med mitt avancemang i ordens grader, blev jag alltmer betrodd med fler avancerade uppgifter, vilket med tiden gett mig en ökad självinsikt.

Profile

Adam, 23, Studerande
Det var en studiekamrat som tipsade mig om Tempel Riddare Orden.
Han var själv medlem och tyckte att jag passade in i deras Brödraskap.

Jag är nykterist och känner mig besvärad i alkoholrelaterade sammanhang, men hos Tempelriddarna kan man umgås utan att känna någon ’press’ från omgivningen.
Jag uppskattar speciellt ’brödramåltiden’, vilken intas efter mötets rituella del, där man trevligt och gemytligt, under lite högtidligare former, delar en måltid med övriga deltagare.

Att deltaga i ritualerna på mötena och ceremonierna har förbättrat mitt självförtroende.

 

Templets Fastighetshistoria.

 

TidpunktHändelseTempel-adress
1908Kristianstads TR-Klubb bildades i syfte instifta  ett Tempel i staden.Västra_Storgatan_3
8 dec1908Templet Excelsior instiftas som ett Invignings-tempelVästra_Storgatan_3
April 1909P.g.a utrymmesbrist byter Orden lokal med Järnvägsmannaförbundet 
1910En byggnadsfond upprättas och en byggnadskommitté bildades.
Man bestämde att en lokal på 2:a vån på Cardellsgatan 12 skulle hyras.
 
10 dec 1911Den nya Ordenslokalen invigdes i av Mästaren Sven OlofsonCardellsgatan 12
Mars 1915Förhandlingar upptas med hyresvärden om att byta Ordens-lokalen mot en annan tvärs över gatan, d.v.s Cardellsgatan 19.Cardellsgatan 12
10_dec_1915Den nya Ordenslokalen invigdes i av Mästaren Sven Olofson.
Denna lokal användes t.o.m. maj 1931
Cardellsgatan 19
 
1920Förslag på att inreda ordenslokaler i hörnet av Tivoligatan 6 och Västra Storgatan 47, samt förhöja fastighetens tak.Cardellsgatan 19
12 dec 1920Ovanstående förslag slopas p.g.a för höga kostnad.
Vid samma möte, uppkom planer på en ny byggnadsfond.
Cardellsgatan 19
 
24 feb 1924Fastighetsföreningen ”Excelsior”, vars avsikt var att köpa en fastighet, där gick att inreda ordenslokaler och i mån av plats, även inhysa lägenheter åt föreningsmedlemmarna.
De stadgar som antogs då, gäller även idag.
Cardellsgatan 19
 
9  mar 1924Föreningen beslutar om ett köp av fastigheten som utgör Tivoligatan 4.Cardellsgatan 19
19  jun 1928Efter inköpet av ovanstående fastighet, förkastades flera ombyggnads-förslag, bl.a en takhöjning, av kostnadsskäl.
Istället säljs denna fastigheten med god vinst 1928.
Cardellsgatan 19
 
1930Vid bolagsstämman beslutas det om ett köpa av tomten Katten nr 4, vilket utgjorde adressen Österlånggatan 9 i stadsdelen Östermalm.
I förslagsritningarna ingick bostäder och ordenslokaler.
Cardellsgatan 19
10 sep 1930Efter länsstyrelsen och byggnadsnämnden godkänt byggnadsritningarna för ’Katten nr 4’, påbörjades anbudsförfrågningar inom arbetsområdena: byggnad, vvs, måleri och el. Cardellsgatan 19
1 okt 1931Byggnaden på tomten Katten nr 4färdigställd.
Ordenslokalerna invigs inofficiellt två dagar senare via en IG-reception.
Österlånggatan 9
17 okt 1931Officiell invigning av de nya ordenslokalerna av Tempelmästaren August Andersson tillsammans med Ordens StorMästare Oskar Eklund.Österlånggatan 9
Under 1953Affärslokalerna i fastighetens bottenplan togs i besittning som sällskaps- och sammanträdesrum. ’Oskarsrummet’ inreds.
De här nya lokalerna invigdes på RT Excelsiors 45-årsdag.
Österlånggatan 9
April 1967Fastighetsförening godkänner planer på att tre lägenheter på 2:a vån byggas om till kök, rådsrum, kansli, samt servering- och sällskapsrum.Österlånggatan 9
Hösten 1967
till
sep 1968
Efter nästan ett år står de nya utrymmena klara att invigas.
I samband med ombygget moderniseras hyreslägenheterna och fastighetens bottenplan återgår till att vara affärslokaler.
Österlånggatan 9
1975 – 1980Fastighetens lägenheter o affärslokaler underhålles löpande efter behov.
År 1976 genomfördes en fasadrenovering och målning.
I ordenslokaler tillkommer ’musik-läktaren’ intill Tempelsalen.
Ny belysning i ordenssalen inför Templets 70års jubileum 1978 och en utbytt värmepanna 1980.
Österlånggatan 9
2019 – 2024Entré-portarna 9A och 9B bytes ut år 2019.
Rör förbereds för ev. kabeldragning av fiber in till fastigheten år 2022.
Under åren 2022-2023 putsades fasaden om och fastighetens fönster målades, allt i de ursprungliga färgerna från 1931.
Alla skyltar, facklor och annat fasadljus putsades upp och försågs med led-belysning.
Dörrarna till affärslokalerna byttes -23, så att de matchar Entré-portarna.
Österlånggatan 9

Klicka här, för lite mer ingående fakta om ’Gregorius den store’. (PDF)

Damklubben

Riddare templet i Kristianstad har ingen Damklubb. Emellertid kan vi hänvisa ordens-intresserade kvinnor till vår kvinnliga motsvarighet: Tempel Byggare Orden.

Tempel Byggare Orden (TBO), är ett ordenssällskap för kvinnor.
Ordens idéinnehåll och ideal undervisas genom olika grader som medlemmarna erhåller inom vissa tidsintervaller.
TBO bygger på kristen grund och etik, men är ändå inte ett trossamfund.
Orden fodrar en personlig tro, men lägger utöver detta inte något band på medlemmarnas politiska eller religiösa övertygelse.
Vi ställer däremot krav på en livsstil utan berusande medel.
Tempel Byggare Orden kan kallas för en livets skola som vill främja personlig karaktärsdaning genom att lära känna sig själv.
Orden som organisation är inte en vanlig förening, även om det finns vissa likheter – vi har medlemmar, styrelse och en lokal där verksamheten bedrivs.

Klicka här för mer information.

Material för utskrift

I denna avdelning finner du material för utskrift, t.ex Visitkort.
Förteckning över vad Templet kan förvänta sig av en broder’ (pdf)
1. Tryck på ikonen för öppna ’RT Gregorius Google Drive’. (Detta kan ta en stund)
2. Välj/tryck på skrivaresymbolen uppe i menyn för att ’skriv ut’ .
3. Följ  utskriftsprogrammets instruktioner.

Här under följer det som endast syns i ’mobil-läget’.
Denna ruta är osynliggjord i ’surf-läge’, medan materialet nedan bara är synliggjort på små skärmar.
Materialet åvan denna ruta syns på större skärmar som monitorer, laptops och större sutf-plattor.

Vår möteslokal

Riddare Templet Excelsior på Österlånggatan 9A-B, Kristianstad.
Tel: 073 – 817 97 38 (Templets sekreterare)

 


Exelsiorsalen

 


RT Excelsiors Historia

Riddaretemplet Excelsior instiftades den 8 december 1908, vilket också framgår av tempelmärket. (se bild).
Detta datum, en tisdag kl. 18, samlades ett trettio-tal personer med dåvarande Stor Mästaren (SM) Oscar Eklund, Stockholm, till ett instiftelsemöte.

Tjugoen medlemmar från den tidigare TR-klubben var från Hässleholm och Kristianstad och hade insänt ansökan om att instifta ett Tempel.
SM kunde nu meddela att ansökan om instiftandet av ett Invignings Tempel (IT) på orten hade bifallits av Sveriges Stor Tempel.
Det var de 21 medlemmarna som underskrivit ansökan, av dessa var tolv Bröder redan Tempel Riddare och tillhörde tidigare instiftade Tempel, RT Gregorius, Malmö, och RT Molay, Ängelholm liksom nio personer som också förklarat sig beredda att ingå i ett Tempel.

Sju TR-klubbmedlemmar invigdes i Orden och Templet denna kväll och ytterligare sju inröstades för invigning vid kommande möten.
Val av Tempelråd företogs och förste Mästaren blev Sven J Olofsson.

SM Oscar Eklund höll ett tal och lyckönskade den nya Templet Excelsior.
Nye M Sven J Olofsson höll ett tacktal med ett tack för att SM personligen varit närvarande och instiftat Templet.
Därefter förklarades instiftelsemötet avslutat kl. 00.30.

TEMPLET I ARBETE.
I början hölls möten på tisdagar kl. 19.00, men senare förlades mötena till söndag e.m. kl. 14.00, så att Bröder bosatta utanför Kristianstad, kunde utnyttja tåget till och från mötena.

Redan år 1911, efter endast 3 års verksamhet, hade Templet Excelsior redan 70 medlemmar.

RT Excelsior Väggur
Templets Vaggur

Den 14 augusti samma år utfärdades beslut och fullmakt att verka som Väpnare Tempel.
Den 15 mars 1920 upphöjdes Templet till Riddare Tempel.

Under de gångna 104 åren fram till idag har 662 nya Bröder invigts i Templet.
Dagens medlemsantal är 60 medlemmar.

I dag har samarbetet utvidgats till att omfatta samtliga Tempel i Skåne, och
mötena hålls omväxlande i MalmöKristianstad och Ängelholm.


Templets SigillTriangeln inuti av sigillet är Ordens officiella symbol.
Strålarna’ i bakgrunden av i sigillet är rent estetiska.

Vårt Tempels namn, Excelsior, betyder ursprungligen på latin uppåt”.
Med tiden har Excelsior övergått till att betydaframåt – uppåt, viket e.g är ett motto för att sträva efter att nå allt större framgångar/höjder.

Sigillets metallbård innehåller templets namn, plats och datumet för dess instiftelsedag.

 

Medlemskap

För att bli medlem i RT Excelsior måste du var man och ha fyllt 18 år. Du måste också sympatisera med Tempel Riddare Ordens Grundval (pdf).
I den redogörs vad Orden fordrar av sina medlemmar och vad Orden står för. Ett viktigt krav, är att medlemmar ej använder någon sorts berusande medel.

                                    Arns filmsvärd

Är du intresserad att bli Tempelriddare eller önskar mer information, tar du kontakt med Riddare Templet Excelsiors sekreterare via e-post: sekr.rtexcelsior@gmail.com eller telefon  073 – 817 97 38  .

Snabbfakta om Tempel Riddare Orden

Tro-Vandringen
Ordern I Korthet
Intresse Guide
 FrågaJaKanskeNej
1Kan du avstå helt från alkohol ?
2Trivs du med att klä upp dig vid högtider ?
3Är du empatisk ?
4Trivs du i en miljö där religion och politik inte diskuteras ?
5Kan du tänka dig en stödjande roll i Templet, där man belönas av Orden vid reception ?
6Kan du umgås med personer från olika
generationer och skiftande bakgrunder ?
7Intresserar dig ett stilfullt möte,
en till två kvällar i månaden ?
8Nyfiken på hemligheterna i ritualerna ?
9Vill du ha mer info om Tempel Riddare Orden?
Besvarade du frågorna med’Ja’ och ’Kanske’, så sök mer
information om Tempel Riddare Orden på denna hemsida.

Vid fortsatt intresse ta kontakt med RT Excelsiors sekreterare
via e-post: sekr.rtexcelsior@gmail.com eller telefon: 073-8179738

Förväntningar

RT Excelsiors förväntar sig att du som Broder skall:

.
●  följa Ordens Tystnads- och Nykterhetslöftet.

●  betala Templets medlemsavgift.

●  närvara vid alla Templets IG-möten och de receptioner som ens grad tillåter.

●  infinna sig i god tid till mötet.

●  närvara vid minst ett möte i befintlig grad för Väpnare eller Riddare innan reception till nästa grad kan prövas.

●  meddela sekreteraren i god tid om man inte kan närvara vid ett möte.

Förväntningar en Broder kan ha på RT Excelsior:

.
●  är att vi tillsammans genomför ett fint ritualmöte.

●  är att vi håller våra samtliga måltider och ritualmöten i en trivsam och drogfri miljö.

●  är att Orden ej fäster avseende på enskilda Bröders religiösa och politiska tillhörighet.

..Brödraskapet samlas kring nykterheten och Ordensarbetet. Vi söker inte efter det som särskiljer bröderna, eftersom vi är ett inkluderande brödraskap där samtliga bröder respekteras.

●  är att den som deltar i Ordensarbetet, kommer att få kunskap om hur Orden fungerar. Med högre grad får man mer kunskap om ritualerna.

●  är att en Tempelbroders fadder hjälper till med frågor om Orden.

Dikten: Tempelriddaren

Denna ’video-dikt’ sammanfattar mycket väl andemeningen med ’Tempel Riddare Orden’.
( Dikten kan läsas i textform under fliken ’Relaterat’ i menyn )

Inledande-bildruta

Brödragåvan

Sedan 2011 delar RT Gregorius ut årets Brödragåva till en förening eller samman-slutning inom Templets upptagningsområde som utövar ideell verksamhet till gagn för medmänniskorna enligt Ordens värdegrund.

Brödragåvan samlas, likt kollekt, upp vid våra möten.
Förslag till välförtjänta mottagare kommer från enskilda Bröder i Templet och Templets Mästareråd väljer en lämplig kandidat ur dessa förslag.

ÅrMottagare
2011Clownronden i Malmö.
2012Stadsmissionen i Malmö.
En av Stadsmissionens tidigare chefer, Gustaf Dahlström,
tillhörde RT Gregorius från 1945 till sin bortgång 1992.
2013KRIS ( Kriminellas Revansch I Samhället ) i Malmö.
2014Den sociala verksamheten vid Mötesplatsen hos Frälsningsarmén i Limhamn.
Kamratstödjarverksamheten vid Kamratföreningen Comigen i Malmö.
2015Föräldraföreningen mot Narkotika i Malmö.
2016Clownronden i Malmö.

Medlems-tankar

Tempel Riddare Ordens medlemmar består av ett brett spektrum av män från olika delar av samhället.
Ung som gammal med olika bakgrunder, har de av skiftande skäl valt att gå med i vårt broderskap.
Här nedan presenterar sig några av våra medlemmar och ger sin syn på orden.

Peder 45

Peder, 43, Kvalitets-ingenjör.
Jag hittade Tempel Riddare Orden när de hade ’öppet hus’ och då jag gillade deras tankegångar lämnade jag in en intresseanmälan och har nu varit med ett tiotal år.

Som småbarnsförälder har jag under vardagarna mycket att stå i, men medlemskapet hos ’Tempelriddarna’ blev aldrig betungande.
Mötena sker på fasta tider, en till två kvällar i månaden, med ett jul- och sommaruppehåll. Sammankomsterna ger mig en avkopplande ’egen tid’.

Man väljer själv hur mycket tid man vill lägga på sin medverkan i Orden, då medlemskapet inte ska bli en börda, utan tvärt om: våra möten ska vara något man ser fram emot.

Roland63

Roland, 71, Pensionerad Byggnadsplåtslagare
Redan som ung var jag en ’föreningsmänniska’ och bl.a gick jag tidig med i scoutrörelsen. Många äldre Scouter var på den tiden medlemmar i Tempel Riddare Orden, så det föll sig naturligt att även jag anslöt mig.

Jag märkte snabbt att ’Tempelriddarna’ var något utöver det vanliga.
De var ett Brödraskap som gav gemenskap och trygghet.
Tempelmötena var både stilfulla och rogivande, vilket gav ett inre lugn.
Efter mötet, under Brödramåltiden  känns det viktigt att vi sitter ner
som bröder och lär känna varandra under lite ledigare former.

Bengt71

Bengt, 71, Pensionerad Civilingenjör
Min far var med i Tempel Riddare Orden och när jag var gammal nog, valde jag att själv gå med i samma Tempel. Det gav mig tillfälle honom oftare, även sedan jag flyttat hemifrån.

Att avsäga sig ’droganvändning’ vid inträdet i brödraskapet var inget förlust, då min föräldrar ej i hushållet.
Tvärt om, genom att hålla sig nykter genom under mina studier, presterade jag bättre,

Profile

Erik, 49, Kantor
Jag är uppväxt i ett kristet hem och genom mitt jobb inom Svenska Kyrkan har jag kommit att uppskatta fina ceremonier och traditioner.

Därför passade mig Tempel Riddare Orden bra, då deras möten och Ordenskunskap i stor utsträckning bygger på gångna tiders traditioner och sägner.
Mycket inspiration är tagen från medeltidens riddarordnar, vilket ger ritualmötena en högtidlig känsla och ett sken av mystik.
I takt med mitt avancemang i ordens grader, blev jag alltmer betrodd med fler avancerade uppgifter, vilket med tiden gett mig en ökad självinsikt.

Profile

Adam, 23, Studerande
Det var en studiekamrat som tipsade mig om Tempel Riddare Orden.
Han var själv medlem och tyckte att jag passade in i deras Brödraskap.

Jag är nykterist och känner mig besvärad i alkoholrelaterade sammanhang, men hos Tempelriddarna kan man umgås utan att känna någon ’press’ från omgivningen.
Jag uppskattar speciellt ’brödramåltiden’, vilken intas efter mötets rituella del, där man trevligt och gemytligt, under lite högtidligare former, delar en måltid med övriga deltagare.

Att deltaga i ritualerna på mötena och ceremonierna har förbättrat mitt självförtroende.

 

Templets Fastighetshistoria.

Klicka här, för lite mer ingående fakta om ’Gregorius den store’. (PDF)

 

Tidpunkt Händelse Tempel-adress
1908 Kristianstads TR-Klubb bildades i syfte instifta  ett Tempel i staden. Västra_Storgatan_3
8 dec1908 Templet Excelsior instiftas som ett Invignings-tempel Västra_Storgatan_3
April 1909 P.g.a utrymmesbrist byter Orden lokal med Järnvägsmannaförbundet
1910 En byggnadsfond upprättas och en byggnadskommitté bildades.
Man bestämde att en lokal på 2:a vån på Cardellsgatan 12 skulle hyras.
10 dec 1911 Den nya Ordenslokalen invigdes i av Mästaren Sven Olofson Cardellsgatan 12
Mars 1915 Förhandlingar upptas med hyresvärden om att byta Ordens-lokalen mot en annan tvärs över gatan, d.v.s Cardellsgatan 19. Cardellsgatan 12
10_dec_1915 Den nya Ordenslokalen invigdes i av Mästaren Sven Olofson.
Denna lokal användes t.o.m. maj 1931
Cardellsgatan 19
1920 Förslag på att inreda ordenslokaler i hörnet av Tivoligatan 6 och Västra Storgatan 47, samt förhöja fastighetens tak. Cardellsgatan 19
12 dec 1920 Ovanstående förslag slopas p.g.a för höga kostnad.
Vid samma möte, uppkom planer på en ny byggnadsfond.
Cardellsgatan 19
24 feb 1924 Fastighetsföreningen ”Excelsior”, vars avsikt var att köpa en fastighet, där gick att inreda ordenslokaler och i mån av plats, även inhysa lägenheter åt föreningsmedlemmarna.
De stadgar som antogs då, gäller även idag.
Cardellsgatan 19
9  mar 1924 Föreningen beslutar om ett köp av fastigheten som utgör Tivoligatan 4. Cardellsgatan 19
19  jun 1928 Efter inköpet av ovanstående fastighet, förkastades flera ombyggnads-förslag, bl.a en takhöjning, av kostnadsskäl.
Istället säljs denna fastigheten med god vinst 1928.
Cardellsgatan 19
1930 Vid bolagsstämman beslutas det om ett köpa av tomten Katten nr 4, vilket utgjorde adressen Österlånggatan 9 i stadsdelen Östermalm.
I förslagsritningarna ingick bostäder och ordenslokaler.
Cardellsgatan 19
10 sep 1930 Efter länsstyrelsen och byggnadsnämnden godkänt byggnadsritningarna för ’Katten nr 4’, påbörjades anbudsförfrågningar inom arbetsområdena: byggnad, vvs, måleri och el. Cardellsgatan 19
1 okt 1931 Byggnaden på tomten Katten nr 4färdigställd.
Ordenslokalerna invigs inofficiellt två dagar senare via en IG-reception.
Österlånggatan 9
17 okt 1931 Officiell invigning av de nya ordenslokalerna av Tempelmästaren August Andersson tillsammans med Ordens StorMästare Oskar Eklund. Österlånggatan 9
Under 1953 Affärslokalerna i fastighetens bottenplan togs i besittning som sällskaps- och sammanträdesrum. ’Oskarsrummet’ inreds.
De här nya lokalerna invigdes på RT Excelsiors 45-årsdag.
Österlånggatan 9
April 1967 Fastighetsförening godkänner planer på att tre lägenheter på 2:a vån byggas om till kök, rådsrum, kansli, samt servering- och sällskapsrum. Österlånggatan 9
Hösten 1967
till
sep 1968
Efter nästan ett år står de nya utrymmena klara att invigas.
I samband med ombygget moderniseras hyreslägenheterna och fastighetens bottenplan återgår till att vara affärslokaler.
Österlånggatan 9
1975 – 1980 Fastighetens lägenheter o affärslokaler underhålles löpande efter behov.
År 1976 genomfördes en fasadrenovering och målning.
I ordenslokaler tillkommer ’musik-läktaren’ intill Tempelsalen.
Ny belysning i ordenssalen inför Templets 70års jubileum 1978 och en utbytt värmepanna 1980.
Österlånggatan 9
2019 – 2024 Entré-portarna 9A och 9B bytes ut år 2019.
Rör förbereds för ev. kabeldragning av fiber in till fastigheten år 2022.
Under åren 2022-2023 putsades fasaden om och fastighetens fönster målades, allt i de ursprungliga färgerna från 1931.
Alla skyltar, facklor och annat fasadljus putsades upp och försågs med led-belysning.
Dörrarna till affärslokalerna byttes -23, så att de matchar Entré-portarna.
Österlånggatan 9

Damklubben

Riddare templet i Malmö har ingen Damklubb.
Emellertid kan vi hänvisa ordens-intresserade kvinnor till vår kvinnliga motsvarighet: Tempel Byggare Orden.

Tempel Byggare Orden (TBO), är ett ordenssällskap för kvinnor.
Ordens idéinnehåll och ideal undervisas genom olika grader som medlemmarna erhåller inom vissa tidsintervaller.
TBO bygger på kristen grund och etik, men är ändå inte ett trossamfund.
Orden fodrar en personlig tro, men lägger utöver detta inte något band på medlemmarnas politiska eller religiösa övertygelse.
Vi ställer däremot krav på en livsstil utan berusande medel.
Tempel Byggare Orden kan kallas för en livets skola som vill främja personlig karaktärsdaning genom att lära känna sig själv.
Orden som organisation är inte en vanlig förening, även om det finns vissa likheter – vi har medlemmar, styrelse och en lokal där verksamheten bedrivs.

Klicka här för mer information.