RT Felicia

Mästare Vice Mästare


Sven Söderman   Johannes Marainen  
Sandeslättkroken 101 M Vittesvägen 9  VM
424 36 Angered 031-330 73 62 446 41 Skepplanda 0706-773948


Under Mästare Sekreterare


Nils Olof Karlsson   Bengt-Ove Pettersson  
Vårbäcksvägen 7E  UM Nordostpassagen 42 S
423 33 Torslanda 0706-993850 413 11 Göteborg 0707-996510


Ceremoni Mästare Skatt Mästare

Evert Gustavsson


Tommy Brandt  CM Brevkortsgatan 2 A  SKM

Oskarshöjds Villaväg 2

448 36 Floda

  431 66 Mölndal  
  070-9424690   031-278257


  Kaplan


    Rogelio Davida-Medina  KN
    Vantgatan 2 A  
    414-56 Göteborg0762-757706