RT Felicia

Mästare Vice Mästare


Sven Söderman   Nils-Olof Karlsson  
Sandeslättkroken 101 M Vårbäcksvägen 7 E  VM
424 36 Angered 031-330 73 62 423 33 Torslanda 0706-993850


Under Mästare Sekreterare


Bengt-Ove Pettersson   Sven Söderman  
Nordostpassagen 42  UM Sandeslättskroken 101 S
413 11 Göteborg 0707-996510 424 36 Angered 0708-485434


Ceremoni Mästare Skatt Mästare

Evert Gustavsson


Tommy Brandt  CM Brevkortsgatan 2 A  SKM

Oskarshöjds Villaväg 2

448 36 Floda

  431 66 Mölndal  
  070-9424690   031-278257


  Kaplan


    Rogelio Davida-Medina  KN
    Vantgatan 2 A  
    414-56 Göteborg  0762-454581