RT Felicia

Instruktioner           (Denna rutan är osynliggjord i ’surf-läget’. Detsamma gäller mallarna nedan)

Är du osäker på hur man använder detta program för att uppdatera hemsidan, så använd mallarna nedan som utgångspunkt.
Klicka på på rubriken bakom ’plus-tecknet’ för instuktioner på hur man går tillväga.

För att använda en av mallarna nedan till att göra en nytt inlägga på denna sida, så börja med placera muspekaren mot det rundade hörnet uppe till vänster i den valda mallens box.
När två små rutor (Kolumn och Sektion) visar sig åvan ramen, så klicka på den ljugråa rutan, Sektion, tills man ser den expandera.
Klicka den ljusgrå ikonen med två fyrkanter, kopiera. ( Om allt står rätt till, så finns det nu en kopia av denna box rakt under till)

Välj åter den ljusgrå rutan med titlen: Sektion.
Håller man nu den vänstra mus-knappen nertyckt, så omvandlar sig text-boxen till ett blått horisontalt streck.
Med mus-knappen intryckt, så för mus-pekaren mot skärmens botten för att flytta på ’strecket’ nedåt på sidan.
När man nått rätt position för text-boxen på sidan, så släpp mus-knappen och nu visar sig åter den text-mallen man valt.

För att ändra Rubriken i text-boxen, klicka på den lila ljusblå Ikonen (som ser ut som liten penna), vilken visar sig när man håller muspekaren över rubrik-raden. ( Är inte fliken ’Innehåll’ vald i verktygs-panelen upp till vänster i program-fönstret, så välj det nu)

Ersätt den befintliga rubriken genom att skriv in den nya rubriken i ’text-fältet’ under ’verktygs-fältet’ i Verktygs-panelen.
Börja gärna rubriken med ett datum t.ex 2018-07-22
Sedan kan man fortsätta  med vad inlägget är tänkt att innehålla t.ex ”Sommar-utfkykt”

För ändra i mallens text-stycke, så klicka på den lila ljusblå Ikonen, Redigera, vilken visar sig när man muspekaren befinner sig inuti text-stycket.
Ersätt den befintliga texten genom att skriv in den ny text  i ’text-fältet’ under ’verktygs-fältet’ i ’Verktygs-panelen’.

Tips. För att undvika dubbla rader vid ’radbyte’, så håll ner ’Shift-tangenten’ medan man trycker på ’Enter-tangenten’

För att byta ut bilden i ’Mallar med bildvisare’, så klicka på själv bilden inuti mallen. ( Välj fliken ’Innehåll’ om den inte redan är vald).
Om allt står rätt till, så syns bilden även i verktygs-panelen. Klicka på denna bild.

Ett helt nytt fönster, Infoga media, visar sig.
Till vänster kan man se ett ’meny-träd’. Klicka på översta raden, Media Libaray.
I mitten av fönstret syns ett antal ’map-ikoner’. Klicka på ’map-ikonen  Meny Tempel.
Alla kataloger för Sveriges tempel visar sig nu. Klicka på ’map-ikonen’ det tempel du tillhör.
Nu visar sig de kataloger som tillhör det valda templet.
Klicka på ’map-ikonen’ för antingen ’Hänt’ eller ’Aktuellt’ beromde på vilken av de bägge sidorn du tänkt uppdatera.
Du bör nu vara inne i den katalog som det är tänkt att hämta den nya bilden ifrån.

Finns bilden som ska anvämds redan i katalogen, så klicka på den och klicka därefter på knappen ’Infoga media’ ner till höger i fönstret.
Behöver man ladda upp en nyy bild till denna katalog från datorn, så väl fliken ’Ladda upp filer’ i fönstres övre vänstra hörn.
Klicka på knappen, ’Välj filer’ som nu visar sig mitt i skärmen.
Ett helt nytt fönster dyker upp och visar datorns ’katalog-struktur’. Leta idig fram i katalog-strukturen till den bild som du vill ’ladda upp’.
Dubbel-klicka på bilden för att påbörja uppladningen till hemsidan katalog.
Välj i hemside-katalogen sedan denna nya bild och klicka därefter på knappen ’Infoga media’ ner till höger i fönstret.
Om allt står rätt till, så bör den nya bilden ersatt den ’gamla’ bilden i mallen.

Om det inte redan står ’Mediafil’ i ’rullgardins-menyn för parametern ’Länka till’, så välj detta. ( Annars syns inte bilden ’uppförstorad’ vid ’klick’)

För att uppdatera sidan med det nya ’inlägget’, så klicka på den gröna knappen ’spara’ nere i vänstra fönster hörnet.

För att se resultatet, klicka på krysset nere i vänstra fönster hörnet.
Klicka på alternativt ’Visa Sida’ när det dyker upp.
Den uppadterade sidan öppnar upp sig i ett nytt ’fönster.
När man tittat färdig, stäng detta fönster.

När man är nöjd med resulatatet, så klick åter på krysset nere i vänstra hörnet.
Denna gång väljs alternativet ’Gå till kontrollpanel’.

När du är helt klar med att uppdatera hemsidan, så klicka på den lila ikonen, grå vit ’gubbe’, i programfönstrets övre högra hörn.
Klicka på meny-alternativet ’Log Out’ som nu visar sig för att lämna programmet.

Ibland visar sig inte filer man laddat upp till programets ’Media-bibloteke’t i sin katalog.
Filenkan då av misstag hamnat i en annan katalog, men troligast behöver man bara välja alternativet Unattached i ’Rullgardins-menyn i fönstres övre vänsta hörn. (Meny hittar man precis till höger om ikonen bestånde av nio små-kuber)

Mall utan ’bildvisare’.

Torsdagen den 22 mars 2018. Möte i URG. Varmt välkomna. Mästarerådet

Mall med en ’bildvisare’.

Byt ut denna text.
Byt ut denna text.

Byt ut denna text.
Byt ut denna text.

Byt ut denna text.

Ändra denna bild-text

Mall med två ’bildvisare’.

Byt ut denna text.
Byt ut denna text.

Byt ut denna text.
Byt ut denna text.

Byt ut denna text.

Ändra denna bild-text

Byt ut denna text.
Byt ut denna text.

Byt ut denna text.
Byt ut denna text.

Byt ut denna text.

Ändra denna bild-text

Torsdag 10 februari kl 19:00 Möte i IG